Големина на текста:
Автор: Владимир Трифонов Чернев
Специалнист: Право IV курс
Фак.н.: 06041043
Политика на морската околна среда в
Европейския Съюз.
През 2007 година Европейския Съюз най-сетне обърна заслужено
внимание на въпроса за морксата околна среда и пое инициативата да създаде
цялостна програма предназначена за нейното опазване. На 10 Октомври 2007 г. в
Брюксел, Белгия Европейската Комисия съобщи официално за приемането на
Цялостна Морска Политика за Европейския Съюз, който има най-голямата
моркса територия в света, като за първи път в 50 годишната си история ще има
стратегически поглед към вземането на решения спрямо Морската си политика.
Европейския комисар отговарящ за Риболовстото и Морслите Дела Джо Борг
коментира, че “това е особено важна първа стъпка за Европейските океани и
морета” и още - “Ясно е, че транснационалния характер на морските дела и
нужди се нуждае от общо европейски поглед – за да се справим с коридорите за
доставка и пътуване през териториите на държавите членки, петролните разливи
и замърсяване не знаят граници, а така също и престъпността.” Европейската
Комисия обяви, че новата политика ще бъде основана на засилено морско
проучване, чрез технологии и иновации и ще бъде в унисон с политиката на ЕС
да се гарантира икономически растеж, който обаче да не идва за сметка на
околната среда. ESA (Еврипейка Космическа Агенция) отговаря за
инкорпорирането на космически технологии в помощ на други европейски
политки. Цялостната Морска Политика ще се възполва от тези космически
технологии в морския сектор, в които ЕSA е участвала активно в последните 25
години.
- Справяне с Петролни Разливи. В 2002 година, един от новите сателити
засне петролният разлив от “Престиж” край Испания. След това ESA започна
работа с Глобалната Наблюдателна Екологична система, за да покаже нуждата
от единна морска политика за цяла Европа. През 2006 с помоща на Канадски и
Европейски сателити, глобалната мрежа за наблюдение на европейските води за
пръв път беше задействана. Сателитите на ESA са главния метод за тестване и
демонстриране възможността за използване на информация от сателитно земно
наблюдение в различни насоки свързани с морската политика като: откриване на
петролни петна в морето, наблюдаване на морския лед, прогнози на вятъра и
вълните, прогнози на регионалните морски течения, картографиране на
дълбочината на водите в крайбрежните райони и откриване на кораби.
Благодарение на това, че сателитите значително надживяват техият предвиден
живот от 3 години, е възможно да се използват в продължителна, постоянна и
разчетена времева система за наблюдение на морксата среда именувана -
SafeSeaNet.
- Наблюдение на температурата и нивото на морските води. Използването
на радарен висотомер позволи да се взимат точни мерки в амплитудата на
височината на морските и океанските води, както и да се изследват промените в
крайбрежните течения. Други серии от инструменти разположени в морето
предоставят данни за промените на температурата в морската вода за последните
16 години. Сателитните данни отркиват покачване във височината на морската
вода между 2.5 и 3.2 мм / година през последните 15 години. Всички тези данни
ни дават добра представа за ефектите на глобалното затопляне и поставят
въпроса за неговото решаване.
- MARCOAST – система за индентификация на морското замърсяване.
Тази нова система ще позволява да се получават известия за замърсяване на
морските води в до 20-30 мин след прелитането на сателит над местността и да
се реагира на потенциална опасност възможно най-бързо. Като се използва
иформацията от тази програма и се сравни с информацията за преминаващите
кораби може да се индентифицират потенциално отговорните кораби и да се
вземат мерки. Това е голяма крачка за откриването и предотвратяването на
нелегални или случайни разливи на опасни вещества в морските води.
Интернационалните и случйни замърсявания на морската среда заплашват
деликатни крайбрежни екосистеми, прогонват туризма и създават големи
разходи при почистването. Целта на Европейския Съюз е пълно елиминиране на
морското замърсяване до 2020 година. Ефикасно наблюдение, като сателитната
мрежа, е особено важно за постигането на тази цел. Има повишена нужда от
сателитите и за наблюдения на южните морски граници на Европейския Съюз за
следене на корабите и решаване на въпроса с нелегалните имигранти.
- Хлорофил – система за справяне с големия трафик и екологично
замърсяване в Северно и Балтийско море. Рутинно наблюдение на качеството на
морската вода в крайбрежните европейски райони е важно за предпазване на
морската екосистема. Повечето морски държави членки получават данни за
ключови параметри на морската вода като хлорофилна концентрация,
прозрачност на морксата вода и наслояване на отайките по дънното, за техния
регион няколко пъти седмично. Заради големят зимен трафик в Северно и
Балтийско море, Европа има най-многобройния комерсиален морски транспорт
във води заплашени от айсберги. Навременното и точно информиране на
корабите е от критично значение за тяхната сигурност и ефикастност. Много
национални системи за наблюдение на айсберги са интегрирали сателитната
система за наблюдение.
Политика на морската околна среда в
България
Тридесет и четири години се оказаха необходими на Организацията на
Обединените Нации след нейното създаване през 1945, за да приеме на 28
Октомври, 1982 година, специална Световна Харта за Природата. За да бъде
признато пред народите: “... Човек е част от Природата и Животът Му зависи от
непрекъснатото функциониране на природните системи, което подсигурява
снабдяването му с енергия и храни... “ Хартата бе представена в нейния основен
вариант на Гене-ралната Асамблея при ООН още през 1980 година. Тя бе
преоценена от експерти на Програмата на ООН по Околна Среда - ЮНЕП, както
и от специалисти на Международния Съюз за Кон-сервиране на Природтата -
ИЮСЕН. Подир необходимото модифициране на нейните текстове, Хартата бе
възприета от 111 страни при ООН. САЩ гласуваха против, опасявайки се от
международноправна клопка. Осемнадесет нации, между които Алжир,
Венецуела и Мексико, се въздържаха.
По това време, ЮНЕП, във основа на решенията на Конферен-цията при
ООН за Околна Среда на Човека от 1972 в Сток- холм, вече бе задвижила една
фундаментална подпрограма наречена “Програма за Регионалните Морета” -
RSP, към която СССР и страните от СИВ питаеха резерви по политико-иконо-
мически съображения. Програмата изкара десетина години под шапката на ООН
в Женева, а подир това се прехвърли в Найроби, където вече действаше частен
център за информация-докумен-тация по проблема.
Далеч преди 1989, правителствата на СССР, СР Румъния, НР България,
разгърнаха свои собствени, макар тоталитарни, програми за консервация и
реновация на прилежащите крайбрежия. Осъзнавайки ясно голямата и сложна
отговорност, която носят не само пред човечеството, но и пред своите народи.
От своя страна, Правителството на Република Турция, действаше за своя сметка,
от време на време подпомагано от някой международен фонд.
В средата на 70-те години, в България е създаден Комитет за Опазване на
Природната Среда при Министерски съвет - София, който иззена и разширява
природозащитните дейности извършвани до това време от Министерството на
Горите и Природната Среда. Като надведомствена контролно-управленска
единица, Комитетът развива твърде широка дейност. Независимо от неразвитото
природозащитно законодателство, той успява да наложи строг контрол, който по
места зависи от редовите специалисти. Най-главното е създаване на РИОПС,
днес РИОС, като самостоятелни поделения за надведомствен контрол. Но
местните началства, не притежавт никакви познания в областта на Опазване на
Природната Околна Среда, нещо което понякога вреди на целият апарат на
КОПС. Редовите инспектори и лаборатории, на този етап са изключително еле-
ментарно екипирани (1977-87). С разпореждане на МС № 307 от 31 Юли 1972
година, е създадена специална Дирекция за Поддържане Чистотата на Черно
Море, с главна квартира във Варна и клон в Бургас. Дирекцията бързо набира
скорост и, започна да следва планове за опазване на Морската Околна Среда.
Специалните секции за контрол над Морската Околна Среда във Варна и Бургас

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 яну 2021 в 10:24 студент на 26 години от Варна - Технически университет, факулетет - Факултет по изчислителна техника и автоматизация, специалност - Електротехника, електроника и автоматика, випуск 2021
15 яну 2019 в 13:37 студент на 24 години от София - ВУЗФ, УНСС, випуск 2019
15 юни 2017 в 15:46 в момента не учи на 49 години от Разград
10 май 2017 в 13:47 студентка на 31 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогика, специалност - Педагогика, випуск 2017
18 авг 2016 в 19:51 студентка на 25 години от Кърджали - Филиал "Любен Каравелов" на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - природо-математически науки, специалност - Екология и ООС, випуск 2018
13 окт 2015 в 17:46 ученичка на 25 години от Девня - ОУ "Васил Левски", випуск 2014
17 апр 2015 в 11:43 в момента не учи на 28 години от София
 
Домашни по темата на материала
природозащитните форуми в Мексико /2011/ и "Двадесет години след Рио де Жанейро"
добавена от olia_87 06.07.2012
0
16
Подобни материали
 

Опазване на чистотата на водата

11 фев 2009
·
317
·
5
·
1,069
·
813
·
1

Темата „Опазване чистотата на водите” се изучава от учениците в 5. клас. Чрез нея се актуализират и обобщават знанията за състава, свойствата на водата, водния кръговрат и водните басейни...
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
305
·
3
·
6,699
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
615
·
14
·
296
·
1,311
·
2
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Замърсяване на водите от нефтодобива, нефтените разливи и нефтопреработването

01 окт 2009
·
301
·
4
·
931
·
444
·
4

Замърсяване на водите при добиването и транспортирането на нефт [2и]....
 

Измерване замърсяването на въздуха и методи за пречистване

26 ное 2007
·
888
·
2
·
560
·
397

За замърсяване на атмосферния въздух се считат тези вещества, които прибавени в достатъчно количество в атмосферата предизвикват измерим ефект върху човека, животните и растителността.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
153
1
1 мин
28.02.2013
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
17
1
3 мин
20.02.2015
» виж всички онлайн тестове по екология

Политика за опазване на морската околна среда на ЕС и България

Материал № 86298, от 30 яну 2008
Свален: 185 пъти
Прегледан: 77 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 1,200
Брой символи: 10,541

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Политика за опазване на морската околна среда н ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения