Големина на текста:
БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА ИКОНОМИКА
МОДУЛ ФИНАНСИ
BAFB 634 Курсов проект към курс BAFB
606
Банки и банково обслужване
Как банките печелят пари? / по
примера на Уникредит Булбанк
Дата 23.05.2012г.
Съдържание на курсовия проект:
1.Въведение
-Понятия за банка и банкови операции
2.Ценова политика на банката
-печалби от лихви и такси и комисионни при Уникредит
3.Операции по финансиране
4.Операции по отпускане на кредит
5.Операции свъзрани с ангажимент по отпускане на кредит
6.Операции с ценни книжа
7.Операции по платежния оборот
8.Заключение
9.Библиография
Въведение
Съществуват различни определения за понятието „банка“ .От гледна точка на банковите
клиенти обхваща всички възможни видове банкова дейност. От това гледище банковото
предприятие е онова, което привлича депозити и отпуска кредити, обслужва
паричния,капиталовия и кредитния оборот, а също и да предлага и други деление на
банковите дейности. Акцента пада основно върху пазарния характер на банковите
услуги, който в най-голяма степен отговаря на фактическите отношения между банката
и нейната клиентела.
Дефиницията за банка от икономическа гледна точка се базира на разпределението на
труда в националното стопанство. От това гледище банките са субекти, акумулиращи и
разпределящи паричния капитал, както и посредници, които чрез трансформация на
количеството, срока и риска съдействат за съгласуване на търсенето и предлагането.
В документите на ЕС се дава определение за банка от правна гледна точка на базата на
извършваните дейности. В директивите на ЕС се разграничават депозитно-кредитни
банки,инвестиционни банки и универсални банки,извършващи както депозитно-
кредитни,така и инвестиционни банкови операции.
Депозитно-кредитната институция е предприятие, чиято дейност се осъществява чрез
акумулирането на парични средства и други оборотни ценности на клиентите и
отпускането за собствена сметка на кредити. Инвестиционната институция обслужва
операции с ценни книжа.Услугите, които могат да извършват универсалните
банки,кредитните институции и инвестиционните банки е са регламентирани от втората
европейска банкова директива от 1989г. Към банковите и другите услуги спадат
следните:
-Приемане на депозити и други средства,подлежащи на връщане
-Отпускане на заеми и кредити.в т.ч. потребителски кредити,създаване на
ипотечни и дългови инструменти и финансиране на търговски транзакции
-Услуги по финансов лизинг
-Осигуряване на средства за финансиране
-Емисия и управление на разплащателни инструменти (кредитни
карти,пътнически чекове,банкови трати)
-Гаранции и задбалансови ангажименти
-Операции за собствена сметка и за сметка на клиентите като:
1. Операции с инструменти на паричния пазар (чекове,полици и т.н.)
2. Операции с чужда валута
3. Продажби на срочни инструменти и опции
4. Операции с инструменти с променливи и фиксирани лихвени проценти
5. Операции с негоцируеми ценни книжа
-Участие в емисиите на ценни книжа свързаните с това услуги
-Съвети в областта на фирмената структура на капитала,промишлената стратегия
и свързаните с това проблеми,както и консултации и услуги,отнасящи се до
сливането и продажбата на предприятия
-Услуги свързани с валутно посредничество
-Управление и съвети при управлението на портфейли
-Съхранение и управление на ценни книжа
-Услуги в областта на кредитирането
-Услуги,свързани с използването на сейфове.
Към банковите дейности спадат:
-Приемане на парични средства,които са изискуеми по всяко време или имат
определен срок,както и водене на отчетност на тези средства
-Водене на други банкови сметки
-Отпускане на кредити
-Издаване и потвърждаване на банкови гаранции,както и откриване на акредитиви
-Емитиране на банкови платежни средства
-Извършване на банкови разплащания
-Издаване, отчитане и анулиране на електронии пари
-Извършване на други специфични дейности, отнасящи се, съгласно отделни
закони, изключително от банките
Банкови са и следните дейности,доколкото се извършват от банки:
-Отпускане на парични заеми,а също на заеми и потребителски кредити при по-
особени случаи
-Операции с чекове и полици,както и варанти
-Издаване на банкови карти,както и извършване на операции,свързани с тяхното
използване
-Срочни финансови операции
-Създаване и ликвидиране на парични задължения
-Съхраняване на ценни книжа и ценности,както и предоставяне на сейфове
-Извършване на дейности,свързани с оборота на валута
-Предоставяне и потвърждаване на поръчителство
-Изпълнение на поръчки,свързани с емисията на ценни книжа.
Банките играят важна роля в националното стопанство и тя може да се
характеризира в трите най-съществени области на банковата дейност.Това са:
-Участие в създаването на пари
-Участие в общественото разпределение на труда
-Разпределение и трансформация на капитала

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Как печелят банките?

Съществуват различни определения за понятието "банка". От гледна точка на банковите клиенти обхваща всички възможни видове банкова дейност. От това гледище банковото предприятие е онова, което привлича депозити и отпуска кредити, обслужва паричния...
Изпратен от:
янка
на 2012-05-27
Добавен в:
Курсови работи
по Банково дело
Статистика:
52 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Банкови операции с борсови ценни книжа, извършвани от ОББ

30 авг 2008
·
121
·
11
·
1,743
·
86

"ОББ Асет Мениджмънт" АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г. Акционери в управляващото дружество са "Обединена Българска Банка" АД....
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
353
·
16
·
4,426
·
396

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 

Банково дело

20 апр 2009
·
197
·
38
·
5,854
·
128

В първата глава се анализира текущо състояние на системата за банков надзор в България. В това отношение се акцентира върху условията за развитие на практиката в областта на регулиране, контрол и надзор...
 

Същност на кредита. Видове кредити

26 сеп 2009
·
318
·
7
·
1,925
·
274

Кредит е всяко вземане, възникнало в резултат от договор за банков кредит, кредитна линия, придобиване, приемане (акцептиране), гарантиране или поемане на менителнично поръчителство...
 

Баково дело

14 ное 2009
·
1,330
·
209
·
40,092
·
1
·

Настоящто учебно помагало по дисциплина „Банково дело” е предназначено за студенти от всички специалности, изучаващи тази дисциплина. Учебникът съдържа...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
2
9 мин
22.10.2014
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
41
4
1
5 мин
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Как печелят банките?

Материал № 861640, от 27 май 2012
Свален: 52 пъти
Прегледан: 71 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 3,289
Брой символи: 19,954

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Как печелят банките?"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала