Големина на текста:
Влиянието
В ежедневието си ние постоянно сме подложени на влияния. Те
понякога могат да облекчат справянето ни със всекидневните задължения.
Ние живеем във сложна среда, която постоянно се изменя и се нуждаем от
бързи решения, за да се справим с нея. Хората не могат да осмислят всички
аспекти на една ситуация, те нямат нито сила, нит време, нито
компетентност за това. Ако започнат самостоятелно за обмислят и
разсъждават върху всяка ситуация, в която се намират, времето ще изтече
и няма да успеем да вземем подходящото решение. Всъщност много от
нещата, които извършваме не се нуждаят от премисляне, а ги извършваме
автоматично, по навик. Този автоматичен начин на реагиране ни поставя в
ситуации, без да осъзнаваме че взетите от нас решения ни ощетяват.
Когато в ежедневието нямаме време, сила или желание да разсъдим
над дадена ситуация, когато сме напрегнати и несигурни, ние сме склонни
да реагираме автоматично,като се съсредоточим върху най – кратката
информация, достъпна до нас. Изборите, които правим се определят от
ограничена информация, получена само от отделен фрагмент от
ситуацията. Така ние ставаме предразположени да дадем съгласието си
автоматично , стига само да се отключат няколко механизма: контраст,
последователност, одобрение, реципрочност, харесване, авторитет и
дефицит.
Влиянието е процес, чрез който използвайки автоматичния ни начин
на реагиране, другите се опитват да променят нашите убеждения,
поведение или решения. Влиянието, което се оказва върху другите може
да бъде съзнателно или не. Формата на поведението, която се заражда
следователно е влиянието, което зависи от ситуативните и личностни
характеристики и като следствие най-вече като основа за оказване на
влияние.
Според Мийт социалното умение да бъдеш субект и обект на
въздействие се изгражда още в детска възраст. Ролеви игри, при които
децата между 3 и 6 години в игровата ситуация чрез въображението си
изпълняват наблюдавани роли от обкръжението си. Това е период, когато
чрез преиграване на роли от света на другите опознават света и другите, но
и се учи да опознава себе си като еднакво и различно от другите. Чрез
опознаването на значимия друг детето започва да опознава чрез възрастния
социалните нагласи, социума, т.е. възрастният е еталона, чрез който детето
разбира света. Оттук, важно е, че всяка грешка на възрастния детето
възприема като желателна норма, т.е. приемлива норма.
Съществуват няколко начина, чрез които можем да попаднем под
влияния. Тези влияния могат да бъдат обаче и със неблагоприятни
последици.
Робърт Чалдини е най-цитираният съвременен социален психолог в
света. Според него влиянието може да се постигне чрез: контраста,
реципрочността, последователността, одобрението, харесването,
авторитета, дефицита.
Влияние, основано на контраста – едно и също събитие може да изглежда
много различно в зависимост от характера на събитието, което го
предхожда.
Влияние, основано на рецпрочността – този механизъм отклюква
убеждението, че когато някой направи нещо за нас, ние трябва да му
отвърнем със същото. Ако някой ни свърши услуга, ние трябва също да
направим услуга, тази рецпрочност ни задължава да се отплатим със
бъдеща услуга. Интересното при механизма на реципрочността е
чувството на задължение и ориентацията към бъдещето. И така когато
направим нещо, ние го правим с очакване да ни се върне услугата, и няма
да останем ощетени или да изгубим. Този метод има много голяма сила и
много лесно успява да накара другия да се съгласи с това което ние искаме.
За да увеличим възможността другите да направят това, което ние искаме,
трябва предварително да им направим някаква малка услуга. Тази
стратегия да бъдеш първо благодетел а после молител почти винаги има
успех. Механизмът на реципрочността се задейства не само в ситуациите
„услуга за услуга” но и в тези ситуации на взаимните отстъпки. Както
когато някой ни направи услуга, ние се чувстваме задължени да му я
върнем, така и когато някой ни направи някаква отстъпка чувстваме
чувство за дълг да направим и ние отстъпка. Силата на отстъпката е много
голяма, понеже тя не е нещо, което се изисква. Ако искаме някой да
отстъпи на наша молба, първо преди да поискаме първоначалното нещо
трябва да помолим за нещо толкова голямо, че със сигурност ще ни
откажат. Така когато след това помолим за истинското нещо, което ще
бъде по-дребно от предходното имаме много по – големи шансове да
получим това, което сме искали. Така човека, когото молим ще приеме
втората молба като отстъпка и това засилва склонността му към
отстъпване и изпълняване на молбата ни. Най – важното при този подход
към хората е втората молба задължително да е по-малка от първата.
Първата молба трябва да бъде по-голяма, защото различието все
преживява като отстъпка. Също така първата молба трябва да бъде
реалистична, защото в противен случай механизма на взаимните отстъпки
няма да се задейства. В случая с отстъпката може да се задейства друг
механизъм - на контраста. При него се появява интересна подробност.
След отстъпка, след отказ хората не само се съгласяват да изпълнят
чуждата молба, но и да поемат задължения към другия и за бъдеще време.
Това се дължи на отключването на чувството за отговорност. При
отстъпката, която ни е направена, ние се чувстваме отговорни, защото си
мислим, че ние сме причината за направената отстъпка и се чувстваме
задължени да доведем ситуацията до благоприятен финал. Това ще ни
изпълни с чувство за удовлетвореност, а то ще засили още повече
склонността ни към отстъпки в бъдеще.
Влияние, основано на последователността – всеки човек притежава
желание да бъде последователен в това, което прави. След като вече сме
направили някакъв избор, ние си налагаме да действаме спрямо този избор.
Чувстваме се задължени да действаме по начин, който потвърждава отново
направения вече избор. Всъщност ние от време на време се
самозаблуждаваме, за да поддържаме нашите действия и мисли в
хармония. Причината, поради която ние хората държим толкова много на
последователността е , че тя се се цени изключително много.
Непоследователността пък се приема като ено от най-лошите черти, които
човек може да притежава, свързва се със слабост, обърканост,
нерешителност дори двуличие. Последователността е много полезна и
затова ние много често автоматично прибягваме към нея, защото тя
прилага съкратени пътища за реагиране. Ако сме си създали мнение за
нещо последователността ни освобождава от тежестта непрекъснато да
мислим над това нещо. Няма нещо, което човек не би направил, за да се
освободи от усилието да мисли. Последователността да избягваме да
мислим е свързана не само с усилието от мисленето, но и с това, което ще
ми се наложи да открием. Обикновено нещата които ни притесняват
можем да отстраним като просто не мислим за тях. Обаче стремежът да не
мислим много дад нещата може да ни направи жертва на много молби.
Затова обаче е необходимо да се обвържем по някакъв начин. Ако се
обвържем с нещо – обещание, мнение, едновременно с това вече сме
подготвили и условията за активиране на автоматичната и слабо обмислена
последователност от поведения по отношение на първоначалното
обвързване. Ако искаме нещо и започнем с искането на нещо
незначително, вече сме подготвили почвата за да получим съгласието за
нещо много по – значително. Лошото в този случай е не обвързването със
множеството малки и незначителни молби и услуги, а това че се създава
готовност да направим много по – големи услуги, които нямат връзка с
малките. Първоначалното отстъпване не само променя поведението на
човека, но и представата му за самия него, по начин по който той вероятно
не би желал. Но ако вече той е променил своята представа за себе си, ако
някой друг иска нещо от него би имал много предимства и би могъл да се
възползва от новата представа на другия. Промяната за самите нас може да
ни ангажира с неща, които не са в наш интерес. Примерно ако човек знае,
че го смятат за щедър, той ще бъде готов да направи голямо дарение. Ако
открито заявим позицията си пред другите, много по-силно ще се
обвържем с нейното отстояване. Усилието, което сме вложили в дадено
обещание засилва неговата власт и над самите нас дори. Ако обещанието е
свързано с много усилия и трудности, то става по – привлекателно и ни

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Влиянието

В ежедневието си ние постоянно сме подложени на влияния. Те понякога могат да облекчат справянето ни със всекидневните задължения. Ние живеем във сложна среда, която постоянно се изменя и се нуждаем от бързи решения, за да се справим с нея...
Изпратен от:
Geri Vylkova
на 2012-05-27
Добавен в:
Доклади
по Психология
Статистика:
21 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Методи на влияние

30 ное 2008
·
166
·
19
·
3,184
·
107
·
1

Как се използват методите на влияние при извличането на съгласие. Описани са психологическите принципи за убеждение и как те влияят на индивидите и обществото.
 

Принципи и средства за влияние

12 юли 2008
·
260
·
7
·
1,089
·
203
·
1

В своето ежедневно общуване с другите човек е подложен на тяхното влияние, осъзнато или не. Съществуват хора, които много добре знаят какви са начините за влияние и които умело ги прилагат,за да постигнат това, което искат.
 

Психика и съзнание

26 мар 2006
·
2,148
·
6
·
1,001
·
134

Психиката е активно отражение на действителността, свързано с управление на дейсността и поведението, психично отражение е идеалното субективно, вярно и активно отражение на обективната действителност. Съзнанието е най- висшата форма на психично отражение
 

Модел на комуникационната ситуация

27 сеп 2007
·
220
·
10
·
4,695
·
58

Kомуникационният процес включва сложен комплекс от множество елементи, при чието взаимодействие се формира конкретната комуникационна ситуация...
 

Лекции психология

21 яну 2008
·
3,415
·
93
·
30,088
·
2,709
·
4
·
2

Макроструктурно психологическо описание на човека. Огромната заслуга на Б. Г. Ананиев се състои в отделянето на четирите макрохарактеристики на човека като индивид, личност, индивидуалност и субект на дейността...
 
Онлайн тестове по Психология
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
99
1
2 мин
13.03.2015
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
620
2
16.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Влиянието

Материал № 861494, от 27 май 2012
Свален: 21 пъти
Прегледан: 29 пъти
Предмет: Психология
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,830
Брой символи: 10,185

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Влиянието "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
445 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения