Големина на текста:
В здравеопазването компютри трябва да се използват навсякъде където
съществува възможност за намаляване на грешките или за повишаване на скоростта на
извършване на здравни грижи.Компютърните приложения могат също така да намалят
разходите за управление на ресурсите или да се използват за постигането на
стандартите на здравни грижи.
Исторически преглед на развитието на БИС
Първоначално болниците са места, където могат да се полагат по-икономични
здравни грижи, отколкото в дома.
С подобряването на техниките за стерилизация, антибиотици, анестезията,
хирургическите интервенции и отделенията за интензивни грижи, болниците вече се
насочват към извършването на скъпи процедури, а това изисква колосални грижи за
тяхното оцеляване.Тези нововъведения водят до рязко повишаване на разходите за
болнични грижи и много от американските работодатели поемат голям риск като
предлагат болнични осигуровки.
Ефикасното използване на компютри в такава среда означава осигуряване на
събирането на всички възможни разходи и автоматизация на осчетоводяването и
събирането на вземанията.Такава автоматизация би увеличила точността и би довела до
използването на по-малко персонал отколкото при използването на ръчен труд.Поради
тази насоченост към възвращаемост на средствата, съществуват няколко характерни
аспекти на болничните системи.
- Приемане и изписване на пациенти
Данните за всеки пациент се оформят при контакт на пациента със
системата.Индивидуалният номер на записа на пациента често се свързва с финансово
значимия номер на сметката на пациента.Фундаментално приложение е модулът за
приемане/изписване/привеждане на пациенти.Този модул събира застрахователна и
демографска информация и формира основата на приложението на болничния
регистър.
- Въвеждане на заявки
С цел по-голяма ефективност, избягване на грешки и правилно възстановяване
на разходите, специално обучен чиновник въвежда заявките за диагностични тестове и
диагностични или терапевтични процедури в компютъризирано приложение за
въвеждане на заявки.
- Преглед на резултати
Функцията “преглед на резултатите” се свързва с приложението въвеждане на
заявки.Този тип приложения служат на болницата и на осигурителите на здравни
грижи.Преимуществата са: болницата акуратно обхваща използваните ресурси и
осигурителите на здравни грижи могат да видят резултатите от изследванията или
изписаните лекарства за пациентите даже и ако хартиените записи на пациентите не са
налични в момента.
- Самостоятелни приложения 
За разлика от системите за приемане/изписване/привеждане на пациенти (които
са първоначално административни), са разработени и различни самостоятелни
приложения, които са специфично проектирани, за подобряване на ефективността или
на качеството на медицинските грижи.Тези системи обикновено се предлагат като
самостоятелни приложения, които не функционират като част от болничната
информационна система, предлагана от множеството разработчици.Тези системи са
1
предназначени да подпомагат модерните изследвания в медицината и затова тяхното
приложение е ограничено.
- Средства за съхраняване
Тъй като паметта на компютрите и дисковото пространство са относително
скъпи, информацията на пациентите обикновено се е прехвърляла за съхранение на
магнитни ленти веднага след изписването на пациента от болницата и приключването
на сметката му.
Клинични информационни системи на високо ниво
Клиничните информационни системи интегрират голямото разнообразие от
клинични приложения в рамките на монолитна архитектура.Под монолитна се има
предвид, че се запазва контекста на пациент и медицински специалист като
потребителят избира различните приложения.
Различните приложения използват общи бази данни за кодиране и
структурирана терминология и се изпълняват на централен компютър или компютри с
обща операционна система.Тази архитектура осигурява общ потребителски интерфейс,
обща среда за разработка и обща крайна база данни.Основният недостатък на този
подход, който се отнася не само към групите, които разработват приложения,
фокусирани към пациента, а така също и към почти всички доставчици на традиционни
болнични системи, е изискването, че повечето от тези приложения трябва да се
разработват в монолитна среда.С появата на нови среди за разработка, всички
предишни приложения трябва да се модифицират.
Политика и технологична промяна
Към средата на 1980-те години, техническата и политическата среда рязко се
променят.Първата промяна отразява политиката на реимбурсиране на федералното
правителство на САЩ.Технологичната промяна включва възникването на персонални
компютри (както и текстообработка и мрежи).
Федералното реимбурсиране за всеки пациент зависи от диагностично-
свързаната група, към която е определен пациента чрез кодове в болничните
медицински записи.Малки промени в кодирания статус на пациента могат да доведат
до значителна промяна на реимбурсирането.
След промяната, ако болницата извърши допълнително изследване, тя сама
трябва да си покрие разходите за лаборанта и за филма и не получава допълнително
реимбурсиране.За първи път тази политика дава на болниците основание да ограничат
разходите за сметка на болните пациенти.За да се види къде болницата е изразходвала
средствата си, данните от съществуващите системи за отчитане на разходите са
пренесени в това, което е известно като информационна система за управление и
система за вземане на решения.Информационната система за управление се използва
за агрегиране на данни за сметките на популации от пациенти, така че болничната
управа да може да види дали болницата печели или губи пари от пациенти с определена
ДСГ класификация.Може да се види дали болницата печели или губи пари от всеки
отделен клиницист, който приема пациенти.
Съвременна среда на болничните системи
Най-грубата мярка за консумация на ресурси е била продължителността на
болничния престой.Когато болничните администратори виждат различията, те започват
да разбират, че в много случаи продължителността на времето, през което пациентът е
2
бил в болницата може значително да се намали.Този тласък, който първоначално не
изисква особена компютърна подкрепа, води до две основни неща: честота на
болничната заетост и въпроси относно компромисното качество на грижите.
Трудно се сравняват данните на една болница с данните на друга болница.На
базата на данни, получени чрез подаване на задължителни доклади, ж щата Ню Йорк е
била публикувана информация за честотата на умиранията при операции за пациенти,
на които е правен коронарен байпас.Поради недоволство на клиницистите и болниците,
които не са били съгласни с посочените сравнения, е било необходимо тези обобщени
данни да се коригират чрез “сериозност на заболяването”.Повечето болнични
информационни системи не могат да генерират такава информация без да се използва
ръчно извличане на данни от картоните на пациентите.Тъй като ДРГ класификацията е
определена по същия начин, администраторите виждат в момента икономически
стимул за инвестиране в клинични информационни системи, които изискват клинична
информация за пациента на мястото на полагане на грижите.Допълнително,
съществуват и два други стимула:
- възможност да се генерират аларми, предупреждения и предложения ;
- възможност да се подтиква осигурителя да следва “критичния път” в решението
как да осигури най-добри грижи за пациента и да следва тези стандарти;
През 1990-те години се наблюдава основно преминаване от административни
болнични информационни системи, към системи, които се използват от лекари,
медицински сестри и други медицински специалисти като част от процеса на
осигуряване на здравни грижи (т.е. клинични информационни системи).Мотивацията
за инвестиране в тези системи в момента е икономията.Компютърът намалява
разходите за контрол, без изцяло да премахва клиничната автономност.Предишните
генерации болнични информационни системи, които са фокусирани изцяло върху
събирането на такси игнорират действителните източници на разпределение на
ресурсите: отделните клиницисти.Следващата генерация информационни системи
разрешава директно измерване и флексибилен контрол над разпределението на
ресурсите от медицинските специалисти.Съществуват няколко причини, според които
лекарите, мед. сестри и другите специалисти ще използват добре проектирани
клинични информационни системи:
- представяне на данните;
- знание;
- комуникации;
- аларми, предупреждения и предложения;
Технически аспекти на съвременните информационни системи
За да се постигнат икономически мотивираните цели на грижите за пациентите,
желателно е клиничните информационни системи да се създават чрез съвместяване и
интегриране на много коренно различни приложения.Тези приложения няма да се
създават от един и същи производител, както и няма да вървят на един единствен
компютър.Болницата трябва да създаде информационна архитектура, която не
трябва да се базира на предложенията на един единствен производител.Основната
архитектура трябва да зависи от мрежата настолни компютри, която може да изпълнява
приложни програми, базирани на всеки от многото приложни компютри, свързани в
мрежата.Тези приложения могат да се изпълняват в режим на “терминална
емулация”или като клиент-сървър приложения.
От огромно значение е хетерогенността на нивото, където са настолните
компютри.Трябва да се поддържат различни режими на терминалите на локалните
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Болнични информационни системи

Развитието на болничните информационни системи в света и в България. Опит и отговорности. Различни видове информационни болнични системи, методи на тяхното приложение и за какви видове болници са подходящи. Необходимостта от навлизането на новите технолог
Изпратен от:
danielacvetkova
на 2008-01-29
Добавен в:
Курсови работи
по Компютърни системи и технологии
Статистика:
654 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Управленска инфо система на фирма


Свързан е с управленската информационна система на конкретно предприятие.
 

Защита на икономическата информация


Видове заплахи за сигурността на информацията, защита. Съвременни тенденции и технологии. Криптиране и две таблици.
 

Бази данни – системи за управление


Под база от данни се разбира систематизирана съвкупност от данни, както и връзките (отношенията) между тях, съхранени и организирани по определен начин, така че да могат да бъдат ефективно обработвани с компютър.
 

Обект предаван като параметър на функция и обект връщан като резултат от функция. Псевдоними


Стойностите на фактическите параметри (обект) се копират в стек. Копието след това се разрушава
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по компютърни мрежи за 2-ри курс
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Затворен тест по Компютърни мрежи. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс...
(Лесен)
20
51
1
1 мин
19.09.2013
Изходно ниво по компютърни мрежи за 11 клас
изходен тест по Компютърни системи и технологии за Ученици от 11 клас
Изходен тест по компютърни мрежи по предмета "Компютърни системи и технологии".
(Труден)
15
99
1
1 мин
25.11.2011
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Болнични информационни системи

Материал № 86124, от 29 яну 2008
Свален: 654 пъти
Прегледан: 473 пъти
Качен от:
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 1,536
Брой символи: 13,888

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Болнични информационни системи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  21 години
197 43

Данко Милков
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  28 години
255 43

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения