Големина на текста:
Лесотехнически университет
Факултет: Стопанско управление
Специалност: Стопанско управление
Дисциплина: Стокознание
Протокол №2
Тема: Нормативни документи регламентиращи производството и
оценяването на качеството.
Изработил: Проверил:
Кирил Драганов Проф. П. Панайотов
Фак. № 70834, 17б
17.10.2011г
1. Нормативни документи, регламентиращи производството.
Нормативният документ(акт) е носител на информация, който
регламентира дейност. Всички продукти се осигуряват с такъв, който
регламентира производството и контрола. Всички дейности се отнасят в
две области – регламентирана и нерегламентирана. В регламентираната
влизат всички дейности свързани със здравето, сигурността и отбраната,
околната среда и екологията. У нас са утвърдени два вида нормативни
документи: държавен стандарт и фирмен стандарт. При разработването на
нормативните документи се прилагат научнообосновани принципи, по-
важните от които са: унификация, типизация, агрегиране, симплификация,
комплексност. И двата документа, когато се отнасят до материален
продукт, съдържат техническа характеристика, формираща се от
показатели за качество представени със съответните им номинални и
пределни стойности. Номинални са средните стойности, които гарантират
качеството на продукта. Пределни са допустимите максимални и
минимално стойности на даден показател. Съдържанието на нормативните
актове е подчинено на осигуряване на обществени интереси и преди
всичко на безопасността на потребителя. Нормативните актове
регламентират нормите и други изисквания, специфициращи свойствата на
продуктите, включително техния състав, полезно съдържание, годността
им за употреба. Съвкупността от законите на страната, определящи
изискванията към качеството и безопасността на продуктите най-общо се
нарича „техническо регламентиране”. При него се обхващат различни
аспекти на безопастността : пожарната безопасност, електробезопасност,
здравна безопасност. Нормативните актове задължително регламентират
изискванията относно проектирането, производството, преработването,
опаковането, транспортирането и съхранението на продуктите,
респективно на стоките. Цялата дейност по проектирането, производството
и оценяването на продуктите се свързва с понятието „ стандартизация”.
Стандартизацията е съвкупност от процедури, отнасящи се до
проектиране , разработване, съгласуване, оформяне, утвърждаване,
регистриране, издаване и прилагане на стандартизационни документи.
Основната цел на стандартизацията е да води към унифициране на
изискванията за изработване, маркиране, опаковане, съхраняване и
транспортиране на продукцията. Друга цел на стандартизацията е да
уеднакви правилата за приемане и контрол, на методите за изпитване, на
единиците за измерване, на терминологията и на символите за означаване.
Стандартизацията се развива на четири нива : международно, регионално,
национално и фирмено и в съответствие на това се разработват и въвеждат
в действие различни стандарти за всяко едно ниво. Стандартът е документ,
който е съставен и приет с общо съгласие консенсус и определя за общо и
повтарящо се прилагане на правила, основни насоки или характеристики за
дейности или техни резултати, за да се постигне оптимален ред в дадена
съвкупност от обстоятелства. Стандартите могат да бъдат международни,
регионални, национални и фирмени. Международен стандарт е този, който
е разработен от международните организации по стандартизация(ISO) .
Главната цел на тези организации е да съдействат за развитието на
стандартизацията и свързаните с нея дейности с цел улесняване на
международния търговски обмен със стоки и услуги; укрепване на
сътрудничеството в интелектуалната сфера, в научната, техническата и
икономическата дейност. Международните стандарти се разработват от
експерти от техническите комитети ISO и IEC и се считат за приети, само
ако са одобрени от 75 % от членуващите организации. Регионалните
стандарти се разработват от регионалните организации по стандартизация.
Например за регион Европа стандартите се (EN) се изработват от
технически комитети (TC), прилежащи към Европейската организация по
стандартизация( CEN). Всяка самостоятелна държава си изгражда своя
национална система по стандартизация. У нас тази дейност се урежда със
Закона за националната стандартизация, влязъл в сила от 05.05.2006г.
Съгласно Български държавен стандарт (БДС), стандартизационната
система у нас се разглежда като комплекс от взаимо свързани правила и
положения, определящи целите и задачите, организацията и методиката за
провеждането на стандартизация във всички отрасли, ред за разработване,
оформяне, съгласуване, утвърждаване, издаване, внедряване на
стандартите и на други нормативно-технически документи и контрола за
внедряването и спазването им. Дейността по стандартизацията у нас се
ръководи от Държавната агенция по стандартизация и метрология
(ДАСМ). Резултатът от дейността по стандартизация е изработването на
стандарт-документ, разработен по определен ред, съгласуван и одобрен от
оторизиран орган. У нас разработването на стандартите се извършва от
експерти на техническите комитети към Българския институт по
стандартизация(БИС). Към дирекция ”Стандартизация” на БИС са
учредени 93 технически комитета (ТК). Българският институт по
стандартизация е обществено-правна организация, в която членуват всички
заинтересовани от дейността по стандартизацията фирми и
научноизследователски звена. Разработването на стандартите е най-общо
при следната последователност: задание за разработване на проект на
стандарт; разработване на проект на стандарт; съгласуване с посочените в
заданието ведомства, организации и фирми; отстраняване на забележките;
приемане на стандарта от (ТК), утвърждаване на стандарта, регистрация на
стандарта; отпечатване и разпространение на стандарта. Стандарта се
регистрира в регистъра на БИС, при което получава номер и се посочва
годината на регистриране. Стандартите се класифицират в класове, групи и
подгрупи по различни признаци. За целта от ISO е въведен международен
цифрено-тематичен класификатор: International Classificatory of Standard
(ICS). Дървесината и дървесните материали се отнасят към клас 79 –

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Протокол по сотокознание

Нормативни документи, регламентиращи производството и оценяването на качеството...
Изпратен от:
kiro123456
на 2012-05-25
Добавен в:
Доклади
по Стокознание
Статистика:
19 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Стокознание
Тест по стокознание
изходен тест по Стокознание за Студенти от 1 курс
Тест по стокознание, предназначен за 1-ви курс, специалност туризъм. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
182
2
03.04.2013
Тест по стокознание на тема: мляко и млечни продукти
тест по Стокознание за Неучащи от 10 клас
Тест по стокознание за ученици от 10-ти клас от търговските гимназии. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
14
70
1
1 мин
15.07.2013
» виж всички онлайн тестове по стокознание

Протокол по сотокознание

Материал № 861121, от 25 май 2012
Свален: 19 пъти
Прегледан: 47 пъти
Предмет: Стокознание, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 7
Брой думи: 1,314
Брой символи: 9,124

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Протокол по сотокознание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала