Силвия Денчева
преподава по Литература
в град София
Големина на текста:
Христо Ботев
1848 – 1876г.
1. Биографични данни
­Роден на 6.01.1848г в гр.Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка
Дренкова.
­Учи в родния си град, 15 годишен отива да учи в Одеса, където престоява две
гадини;
­През 1867г. учителства за кратко време в Бесарабия, в село Задунаевка
­През май 1867г, се завръща в Калофер
­През 1867 – 1868г. Ботев се сближава с четническите войводи Стефан Караджа,
Хаджи Димитър и Жельо Войвода
­През есента 1868г се връща в Букурещ, където се запознава с Васил Левски,заедно
с когото обитават една запустяла мелница край Румънската столица през лютата зима на
1868г -1869г.
­В Румъния Ботев се занимава с активна журналистическа дейност. През 1871г.
редактира вестник „Дума на българските емигранти“. Сътрудничи и на други издания. В
сътрудничество с Любен Каравелов редактира вестниците „Свобода“ и „Независимост“.
През 1873г.- 1874г. издава вестниците „ Будилник“, „Знаме“ и „Нова България“
­През 1875г. излиза първата и единствена книга, която е издадена съвместно с
Стефан Стамболов под заглавието „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболава“
­През 1867г., по време на Априлското въстание Ботев организира чета, която
завзема австрийския кораб „Радецки“ и принуждава капитана да спре на Козлодуйския
бряг. На 2 юни по – нов стил 1867г Ботев пада убит във Врачанския балкан.
­Ботевото творчество обхваща 20 стихотворения, много статии, очерци, фейлетони
и литературни критики
2. Тематични кръгове в поезията на Ботев:
а) темата за борбата и свободата – „Майце си“ „Към брата си“, „На прощаване“,
„Борба“, „Моята молитва“ и „Обесването на Васил Левски“;
б) темата за безсмъртието – „На Прощаване” „Х. Димитър” „Моята молитва” и
„Обесването на Васил Левски”
в) страдание на народа под робство– „Към брата си„ „Елегия”, „На прощаване”,
„Хайдути“, „Гергьовден”, „В механата”, „Моята молитва”
г) любовта към майката и либето – „Майце си”, „Хайдути”, „На Прощаване“, „До
моето първо либе“
д) социални мотиви в поезията на Ботев – „Елегия”, „Борба”, „Моята молитва“, „В
механата”
Майце си
1.Творческа история – това е първото отпечатано стихотворение на Ботев, излязло
през 1867г. във вестник „Гайда” на П. Р. Славейков. Заглавието е стара падежна форма,
която означава „към майка си„ и показва към кого е насочено стихотворението
2.Жанр на творбата – елегия (поетична творба която,преобладава тъжни мисли и
чувства ) (изповед)
3.Темата – творбата отразява чувството на самота и преживяване на лирическия
герой, породени от срещата с действителността. Самотата е предадена чрез мотива за
скитничеството и за носталгията на родния дом. Лирическият герой се обръща към
майката както към най-близкия човек които да го разбере, да прости.
4.Образи – Лирическия герои е човек с неоформен все още мироглед.
Носталгичните чувства подсилват колебанията му.
На прощаване
1.Творческа история – стихотворението е написано във връзка с преминаването на
четата на Жельо Войвода на българска земя. В тази чета Ботев е секретар и знаменосец.
Поради арестуването на войводата и по финансови причини походът е ощетен и като
резултат от него остава прекрасното Ботево стихотворение. То е създадено през 1868г. но
е отпечатано през 1875г.
2.Жанр на творбата – някои литературни критици смятат творбата за поема, а други
за стихотворение. По формат това е лирическо изповед към майката
3.Тема на творбата – равносметка на житейския избор и възможните изходи от този
избор
4.Основни чувства – любов и омраза – любов към народа, отечеството, майката,
близките, либето и омраза към поробителите.
5.Образи към творбата
а) лирически герои- той е бунтовник, борец за свобода, силно обича своята земя и
народа си, обича майка си, близките си и либето; силно желае неговото дело да бъде
продължено; готов на саможертва в името на свободата.
б) образа на майката косвено разкрит от думите на нейния син, тя е смела жена
истинска българка, която умее да възпитава смели синове;
в) образът на любимата девойка – надарена с типична за българката хубост с
няколко детайла; кротка и добра;
г) баща и братя бащата само загатнат образ, а братята трябва да бъдат
последователи на делото на първородния син.
6. Композиция – условно разделяме творбата на четири части – лирически увод,
картина на героичната гибел, картина на победното завръщане и лирическо обобщение
а)лирически увод – заглавието на творбата ни насочва, че се касае за една раздяла,
без уточнението на годината. Това заглавие може да се отнася за всяка една съдбоносна
раздяла между син и майка. В лирическия увод са изразени мотивите на лирическия
герой да поема по пътя за борбата. Основни движещи чувства любов и омраза. Думите на
лирическия герой са едновременно молба за прошка и сбогуване .
б) картина на героичната смърт –героичната смърт е по-вероятна като изход от
борбата. Картината на героичната гибел е поставена преди героичното завръщане
именно, защото е по-вероятна, а от друга страна майката не трябва да губи надежда, че
отново ще види своето чедо.
Хаджи Димитър
1.Творческа история – стихотворението има три редакции от 1873г, първата е във
вестник „Независимост”, втората в календар за 1973г., а третата в единствената
стихосбирка на Ботев
2.Жанр на творбата – балада. Баладата е лирически вид, в който има фантастични
елементи, митологични образи, свръх естествени явления и състояние. Баладичното в
„Хаджи Димитър“ е появата на самодивите, на вълка и на сокола. Тези персонажи в
нашия фолклор обикновено са свързани със злато и пакостят на хората, но в Ботевата
творба същите тези жестоки същества помагат на умиращия юнак.
3.Тема на творбата – възхищение и преклонение в героичния подвиг на войводата.
Смъртта в името на свободата е начало на едно безсмъртие .Това безсмъртие е внушено и
чрез грандиозната баладична картина на вечерта в балкана. Песента на балкана, песента
на робините, внушават народностната памет.
4.Образи
а) образът на юнака – посветен на конкретна историческа личност, в творбата
никъде не се споменава името на тази личност освен в заглавието. По този начин се
постига по-голямо обобщение за силата на човешкия подвиг в името на свободата .
б) образите на жътварите – внушена е робската участ на народа .
в) образите на самодивите, вълка и сокола – тези баладични образи внушават
значимостта на юнашкия подвиг и безсмъртието на бореца за свобода .
г) образът на балкана – и във фолклора и в поезията на Ботев, балканът е символ на
българщината и вечността .
Моята молитва
1.Творческа история – не се знае кога точно е създадено стихотворението, но е
отпечатано първо във вестник „Независимост“ през 1873г.
2.Заглавие и мото (епилог) – това е израз или цитат, който се поставя под заглавието
в началото на литературното произведение или в началото на негови отделни части с цел
да обясни основния смисъл на произведението или да се изрази мнението на автора. Има
разлика между подзаглавие и мото. Подзаглавието не внушава толкова идеи колкото
уточнява самото заглавие. Заглавието „Моята молитва“ носи идеята, че в тази творба
лирическия герой изповядва своите най-съкровени мисли и желания. Молитвата е мост
между човека и бога, а творбата на Ботев е мост между лирическия герои и неговото
верую (убежище).
3.Жанр – по-голямата част от литературните критици определят творбата като
гражданска лирика . По форма стихотворението има облик на молитва
4.Тема на творбата – убедително се доказва необходимоста от вяра и упование в
някаква велика сила, която може да е Бог, но пречупена през призмата на други
ценности. Въведена е идеята за свободата във всички нени измерения: непримиримост
към робството, духовна независимост и свобода на личността. Всичко това заедно със
способността за саможертва формират Ботевата представа за божественото и за
човешкия идеал.
6. Образи – в текста на творбата лирическия герой непринадлежи на определено
национално пространство. Образа но Бога е изразен от два аспекта – чрез анти теза е

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализи по литература за матура

Христо Ботев 1848 - 1876 г. Биографични данни. Роден на 6.01.1848 г. в гр. Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Дренкова...
Изпратен от:
Svetla Nedelcheva
на 2012-05-20
Добавен в:
Общи материали
по Литература
Статистика:
932 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Защо са написали опълченците
добавена от mimizi 11.05.2020
0
6
Темата в образованието в,,Радини Вълнения"
добавена от maria.sivenova 19.02.2020
0
32
Как присъства изкуството в моя дом?
добавена от nikirena7777 02.12.2019
0
13
Кратко съчинение разсъждение по темата...Литература за 7 клас,моля ви помогнете ми!
добавена от daniii1912 31.01.2018
1
7
възникване на християнската култура
добавена от petko.tsonev.56 12.02.2017
1
5
Подобни материали
 

Проблемът за същността и проявлението на човешката любов в "Индже"

17 мар 2008
·
1,894
·
2
·
267
·
1,348

„Старопланински легенди“ Йовков създава като сборник от разкази, които са свързани с миналото,, събития съхранени с необичайното и изключителното в народната памет. Авторът пресъздава силни и горди човешки характери...
 

Пенчо Славейков - биография и творчество

28 фев 2006
·
1,213
·
3
·
1,327
·
900
·
1

Пенчо Славейков - жизнен път и творческо дело.
 

Единството между модерното и фолклорното начало в “Ралица”

29 мар 2006
·
3,516
·
1
·
457
·
656
·
2

Пенчо Славейков е човек с богата философска, естетическа и литературна култура, което го прави изключително ярко и оригинално явление в националната ни култура след Освобождението.
 

Пенчо Славейков - „CIS MOLL”

02 апр 2008
·
1,057
·
2
·
732
·
923
·
1
·
1

В това трагично произведение мощно се налага жизнеутвърждаващата тема. Поетът, който със спо¬койно примирение възприема смъртта - естест¬вен неизбежен заник на живота, тук решително въстава срещу нея като съзнателно търсен изход...
 

Свобода и робство в "Елегия"

24 юни 2009
·
954
·
2
·
404
·
1,028
·
1
·

Литературно интерпретативно съчинение, анализиращо проблемите в стихотворението на Христо Ботев "Елегия"....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Творчеството на Алеко Константинов – обобщение
изпитен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Обобщителен тест върху творчеството на Алеко Константинов - 2-ри вариант. Включени са въпроси от затворен тип - имат само един верен отговор.
(Труден)
20
2
1
4 мин
13.08.2020
Антична литература, митология, Омир, Софокъл
изпитен тест по Литература за Ученици от 8 клас
Това е тест по литература за античната култура, митология, старогръцка лирика и драма, епос. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
24
12
1
1 мин
24.09.2019
» виж всички онлайн тестове по литература

Анализи по литература за матура

Материал № 860189, от 20 май 2012
Свален: 932 пъти
Прегледан: 1,810 пъти
Предмет: Литература
Тип: Общ материал
Брой страници: 48
Брой думи: 18,574
Брой символи: 114,190

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализи по литература за матура"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  3 години
353 28

Силвия Денчева
преподава по Литература
в град София
с опит от  30 години
193 9

виж още преподаватели...
Последно видяха материала