Големина на текста:
Стратегическо планиранеСъдържание
Планиране, видове планиране, стратегическо планиране
Обща схема на стратегическото планиране
Етапи на стратегическото планиране Анализ (SWOT-анализ)
Определяне на целите
Определяне на КСФ
Разработване на стратегията
Внедряване на стратегията
Планиране, видове планиране, стратегическо планиране
Планиране. Защо?
Виодове планиране Всеобхватен рационален подход
Стратегическо планиране
Планиране ‘отдолу-нагоре’ (инкрементално планиране)
Планиране чрез лобиране
Планиране чрез преговаряне
Особености, силни и слаби страни
Обща схема на стратегическото планиране SWOT анализЕтап на
внедряванеФиг. 1: Strategic planning process model(adopted by Kotler and Fox,
1985:74)Анализ на средата(външна среда) • Вътрешна среда • Пазарна среда •
Конкурентна среда • Обществена и социалнасреда • Макросреда(Анализ на
възможноститеи опасностите)Анализ на ресурсите(вътрешен) • Персонал •
Финанси • Материална база • (Под)Системи(Анализ на силните и
слабистрани на с-мата)Формулиране нацелите • Мисия • Основни цели •
Конкретниподцели завсяка основнацелРазработване настратегията •
Портфолио подход • Възможностипродукт/пазар • Конкурентен подход •
Стратегия напозиционирането • Атакуване на предв.опр. проблемиДизайн
наорганизацията/системата • Структура • Хора • Култура наорганизацията/с-
матаДизайн нанеобходимитесистеми • Информация • Планиране •
Управление иконтрол
Анализ на средата (Анализ на възможностите и опасностите)
Вътрешна среда
Пазарна среда
Конкурентна среда
Обществена и социална среда
Макросреда
Анализ на ресурсите (Анализ на силните и слаби страни на институцията)
Персонал
Финанси
Материална база
(Под)Системи
Формулиране на целите
Визия
Мисия
Основни цели
Конкретни подцели за всяка основна цел
Определяне на КСФ - Ключовите Стратегически Фактори (Елементи,
Области)
Идентификация и описание на всеки проблем от SWOT-анализа ( Колко
мащабен е проблемът и каква е неговата динамика) мащаби
важност/сериозност
спешност
динамика
Какви са наличните и възможни (достъпни) ресурси за адресирането на
проблема
Приоритизиране на проблемите – четири групи Критични
Много важни
Важни
Не толкова важни
Подреждане на проблемите и определяне на типа реакция: Предприемане на
действие
Под наблюдение
Игнориране
Разработване на стратегията (Някои възможни подходи)
Портфолио подход
Възможности продукт/пазар
Конкурентен подход
Стратегия на позиционирането
Атакуване на предварително определени проблеми
Етапи на внедряване 1. Дизайн на организацията/ системата • Структура
• Хора
• Култура на организацията/с-мата2 Дизайн на необходимите системи
• Информация
•Планиране
• Управление и контрол
Стратегическо планиранеСъдържание
Планиране, видове планиране, стратегическо планиране
Обща схема на стратегическото планиране
Етапи на стратегическото планиране Анализ (SWOT-анализ)
Определяне на целите
Определяне на КСФ
Разработване на стратегията
Внедряване на стратегията
Планиране, видове планиране, стратегическо планиране
Планиране. Защо?
Виодове планиране Всеобхватен рационален подход
Стратегическо планиране
Планиране ‘отдолу-нагоре’ (инкрементално планиране)
Планиране чрез лобиране
Планиране чрез преговаряне
Особености, силни и слаби страни
Обща схема на стратегическото планиране SWOT анализЕтап на
внедряванеФиг. 1: Strategic planning process model(adopted by Kotler and Fox,
1985:74)Анализ на средата(външна среда) • Вътрешна среда • Пазарна среда •
Конкурентна среда • Обществена и социалнасреда • Макросреда(Анализ на
възможноститеи опасностите)Анализ на ресурсите(вътрешен) • Персонал •
Финанси • Материална база • (Под)Системи(Анализ на силните и
слабистрани на с-мата)Формулиране нацелите • Мисия • Основни цели •
Конкретниподцели завсяка основнацелРазработване настратегията •
Портфолио подход • Възможностипродукт/пазар • Конкурентен подход •
Стратегия напозиционирането • Атакуване на предв.опр. проблемиДизайн
наорганизацията/системата • Структура • Хора • Култура наорганизацията/с-
матаДизайн нанеобходимитесистеми • Информация • Планиране •
Управление иконтрол
Анализ на средата (Анализ на възможностите и опасностите)
Вътрешна среда
Пазарна среда
Конкурентна среда
Обществена и социална среда
Макросреда
Анализ на ресурсите (Анализ на силните и слаби страни на институцията)
Персонал
Финанси
Материална база
(Под)Системи
Формулиране на целите
Визия
Мисия
Основни цели
Конкретни подцели за всяка основна цел

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 юни 2015 в 19:37 студент на 41 години от Хасково - колеж по икономика и администрация, факулетет - 2011, специалност - Бизнес администрация, випуск 2014
 
 

Стратегическо управление

Материал № 859600, от 18 май 2012
Свален: 9 пъти
Прегледан: 20 пъти
Предмет: Управляващи изчислителни машини и системи, Автоматика, изчислителна техника
Тип: Доклад
Брой страници: 18
Брой думи: 3,859
Брой символи: 26,698

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегическо управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала