Големина на текста:
Етнология
Политическата антропология се занимава с властта. Най-близка до нея е
политологията. Все пак се различават. Политологията се интересува от институциите
на властта. За антрополозите е важен човекът или неговата политическа култура, но
отнесена към личността. Важна е етничността. Наука за народите.
Изучава се поминъкът.
Календар на народите.
Най-характерни ежедневни практики – „как се ражда дете”, как се правят децата.
Французите предпочитат във ваната, където кожата ставала хубава. Сватби, погребения
-> всичко се отразява на политическата култура.
Етнологията в различните страни има различни наименования и аспекти на
изследвания. САЩ дават 1/3 от научната продукция в света в тази област. Там се
нарича антропология или културна антропология. Интересуват се не толкова от човека,
колкото от предмета и резултата от човешката дейност. Изучава историята на
антропологията. Лесли Уайт (създава културологията) говори за важността на
символите на човешката дейност, а не за човека. Във Великобритания науката е
наричана социална антропология. Там се интересуват от взаимоотношенията; повече от
социологията, отколкото от културата. Знаят много за хората от бившите колонии, но
знаят много малко за себе си.
В САЩ се занимават много с индианците, но и със себе си, с оглед на това, че
американската нация се състои от много етноси.
В България етнологията има две направления: 1) историческо („това сме ние”) –
изучава история на културата, история на етническите процеси. 2) филологическо –
изучава предимно фолклора, не се интересува от човека, а от литературата и езика.
Марсел Мос – антропологията има 3 аналитични нива:
1.Най-ниското е етнографията. Тя е теренната наука. Събира данни за една
етническа общност. Обобщава данните и ги синтезира.
2.Анализ на няколко компонента (народи, групи)
3.Антропологията е най-високото ниво. Антропологът трябва да знае какво става
навсякъде по света. Изследването и развитието на културите, за да предложи
схема за човечеството. Антрополози са 40-50 човека в целия свят, дали модел за
изследване. Друга теория е, че антропология и етнология значат едно и също
нещо.
„Ескимосите имали бялата мечка за своя тотемна прабаба”. Ескимоси от едно
село поканили един учен (Боаз) на свой празник на бялата мечка. Боаз – немски
евреин, физик, но след преживяното в Антарктида през 19 век, се върнал в САЩ и
основал културната антропология.
Възниква като наука след Великите географски открития. Далечният Изток и
Америка са непознати дотогава. Срещат се с нови хора. Възникнал въпросът „дали
и ние не сме били такива?”. Променя се кухнята на Европа. Започва зараждането на
интереса към науката. Оттам Ренесансът и търсенето на европеизма и корените на
човечеството.
1
Братя Грим създават първата митологична школа – „За да можем да разберем
далечното минало, трябва да видим приказките на народите.” Митологичната школа
разглежда пантеона с божествата. Разкрит е общият индоевропейски корен.
Школата на праволинейния еволюционизъм на Луис-Хенри Морган. По
професия е адвокат в Ню Йорк. Много социален тип. Имало голям проект за жп
линия, но трябвало да мине през земите на един индиански клан. Трябвало да
национализират земите. Обаче индианците искали за адвокат Морган. Той спечелил
делото, но наградата не е парична, а племето ирокези да го осиновят. „Лигата на
ирокезите” 1869 г., „Първобитното общество” 1870 г.
Защо Морган е толкова важен? Той казва, че в примитините общества основна
клетка е кръвното родство. Оттам вече се наричат родово-племенни общества. Той
за пръв път разкрива какво предтавлява племето. Морган дава свой модел как се е
появило и развивало човечеството, какви етапи е изминало. Има версия и за
еволюцията, която дава името на школата. Всички мислят според тази схема,
изразът „на този етап”. Морган продължава Дарвин.
1.Първото човешко общество е обществото на промискуитет – безбройни
полови връзки. Най-дългият период от развитието на човека. Открили са
огъня и сечивата.
2.Вторият период е на матриархата. Хората живят по горния начин, детето не
знае баща си, но се знае коя е майката. Оттам нараства и влиянието й. Също
доста дълъг период.
3.Патриархатът. Мъжът бил по-силен и взел властта.
4.Пуналуалният род (хавайско племе). Автоматично сродяване в следствие на
само един брак. Другите братя и сестри на „младоженците” също помежду си
се...
* Вече съществува инцестата – забрана за кръвосмешение.
5.Полигамно семейство и полиандрия – многоженство и многомъжство, като
второто не е засвидетелствано.
Левирост – от лат. Деверство – ако мъжът почине, жената става съпруга на брата на
починалия (Черна гора, Пакистан)
Сорорат – ако жената почине, нейната най-голяма сестра става съпруга на мъжа.
Санталите – официално е прието жената да има любовици, но това не е брак.
Тогор – отношения на обслужване от всякакъв тип към жените.
6.Моногамия – една нуклеарна двойка.
Привърженицити на Морган говорят и за нова степен на семейството –
хомосексуално, или живот на семейни начала без брак.
Други практики представени на Морган. Промискуитет – Дивачество –
Варварство – Цивилизация. Това е неговото степенуване. Всяко общество
задължително минава през етапи на развитие.
Морган въвежда два термина – 1) производствени сили и 2) производствени
отношения.
Производствените сили са средствата за производство. Тоест първата
инвестиции според британската политикономия е станала, когато
2
човекоподобната маймуна се е сетила да вземе един кривак и да обрули плода, а
не да хаби сили да се катери по дървото. Или когато човекът се е сетил от камък
или от пръчка да направи нож/ копие. Това е по-убедително като версия за
началото на човешката борба с дребните видове.
1.Първи етап, на каменните оръдия, съвпада с периода на промискуитета
2.Втори етап, втора революция на технологиите. Човекът е изнамерил лъка и
стрелата, оръжията за убиване от разстояние. Това евентуално съвпада с
матриархата.
3.Трети етап, човекът започва да обработва метал. Съответства на
Пуналуалния период и на полигамията; обработка на бронз, желязо и др.
Робовладелски строй и феодален период.
4.четвърти период, изнамиране на навигацията. Астрономия, измерване на
времето.
5.Пети етап, електричество и парна машина. Капитализъм и индустриална
революция.
Последователите на Морган в нов етап.
6.Шести етап, разбиването на атома (средата на ХХ в.) – социалистите
свързват това със самия комунизъм. Хуманизиране на обществото.
7.Седми етап, революция в комуникациите „интернет и фейсбуците”.
Глобализъм и модерност ? постмодерност. Превръщане на света в едно
глобално село. Размиване на границите на етносите.
В производителните сили влиза и човекът.
Производствените отношения са отношенията на собственост. Кой е собственик
на средствата за производство и кой работи. Тези отношения според Морган са
генератор на еволюцията. Частната собственост е в основата на еволюцията.
Управлението. Морган не е писал много, но последователите му – Мартин
Гонзбърг, Март Фрит, Томас Ърл.
В родово-племенните общества – колективите са родови групи, където всички
производствени сили са колективна собственост. Фрит нарича това „престижна
икономика” с два принципа. Принцип на взаимността – който, с колкото може
налива блага в обществения казан. Само че някои дават повече от други според
качествата си. Тогава това ще са хората с най-големия авторитет. Другият
принцип е на преразпределението – който е най-добър преразпределя благата.
Трябва да го направи по равно, без значение от приноса на отделните членове.
Това, че е справедлив носи и престиж на този, който преразпределя.
Ескимосите в Аляска и Канада. Изследвани са от проф. Асен Баликси,
преподавател в Мичиганския университет. Селата им били точно от 3 къщи
(палатки). Изхранват се от лов и риболов. Основната им храна – тюленово месо.
Тюленът, за да избяга от бялата мечка, прави 13 дупки в леда. Членовете на
селото, застават на неговите дупки. След това хващат тюлена и разпределят
между всички.
В България преди ТКЗС, 80% от населението – земеделски. Какво прави главата
на семейството? Да насипе в хамбара толкова жито, че да стигне за всички гърла
в семейството. Това, че държавата е искала данъците в пари, затруднявало
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 окт 2020 в 13:56 родител
13 апр 2020 в 16:29 ученичка на 19 години от София
25 яну 2019 в 14:31 ученичка на 22 години от София - ТУЕС, випуск 2017
14 дек 2018 в 09:21 студент на 26 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо - математически, специалност - Химия, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
СПЕШНО Каква е връзката между етнология, фолклор, литература, история, археология?
добавена от canan.kerim 24.01.2013
0
30
Подобни материали
 

Обредна и словесна култура на циганите

14 дек 2006
·
257
·
3
·
1,017
·
44

Обредното и словесното винаги са в неразривна връзка заради неминуемото участие на различни словесни форми в обредността.
 

Увод в етнологията

07 яну 2009
·
444
·
22
·
6,517
·
1
·
1

Обяснени са някои по-важни етнологически понятия като е наблегнато на най-важните пунктове за различните видове религиозни практики. Има информация за шаманизма, вуду, магия, зомбиране и други.
 

История на етнологията

08 яну 2009
·
234
·
9
·
1,140
·
220
·
2

Адолф Бастиан (1826-1905) - крупен немски учен, етнограф и пътешественик -привърженик на идеите на еволюционизма -въвежда понятието за културните зони ...
 

Лекция по етнология

Материал № 857425, от 13 май 2012
Свален: 104 пъти
Прегледан: 181 пъти
Предмет: Етнология
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 2,640
Брой символи: 15,914

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекция по етнология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала