Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Понятия за Религия и Национална сигурност...................................................................3
2. Концепцията за мира и Концепцията за насилието........................................................4
3. Полюси на религиозните системи......................................................................................6
4. Християнство и ислям – реални или привнесени противоречия......................................7
5. Връзка между религия и национална сигурност ..............................................................9
6. Изводи..................................................................................................................................12
7. Използвана литература....................................................................................................14
1. Понятия за Религия и Национална сигурност
Въпросът за етническите и религиозни специфики е твърде съществен и заслужава
много задълбочено изследване. Както от гледна точка на демографията, така и от тази
на националната сигурност, етническата структурата на населението в страната,
неговият майчин език и религиозна принадлежност са от особена важност.
Понятието „Религия” произхожда от латинската дума “religio” и означава свещено
задължение, благоволение. По своята същност представлява форма на обществено
съзнание, система от възгледи, нагласи и обичаи, основани на вярванията в конкретно
сакрално божетсво, сила и т.н. Друг съществен аспект на понятието е свързан с
моралните норми, практики, ценности и дълбоките убеждения във вярата.
Именно тук е редно да се постави въпрсът за Националната сигурност като пряко
свързан с религиозните убеждения и крайния фундаментализъм. „Понятието
„национална сигурност” представляват мерките, предприети от дадена държава, за да
осигури своето оцеляване и безопасност”.
1
В държави със значителен дял на етнически
общности, към които бихме могли да причислим и България, крайните религиозни
вярвания застрашават в голяма степен безопасността им.
„Анализът на политическите кризи и конфликти през последното десетилетие на ХХ
век красноречиво свидетелства за „взрив“ на етничността и етническата мобилизация,
превърнали се във водеща тенденция на световните процеси. На практика това се
случва във всички региони на света. Изследователите са на мнение, че този „взрив“ се
явява естествен отговор на процесите на глобализация, когато в резултат на
разтварянето в универсалното правно-политическо и културно пространство
различните етноси се страхуват от загуба на собствената си етническа идентичност.
Много сериозни са последиците от тази нова световна тенденция за държавите в преход
и предимно за многонационалните държави (бившите СССР и Югославия) и страните
със значителни в количествено отношение етнически малцинства. Съвременната
либерализация на политическия живот, упадъкът и подмяната на нежизнеспособните
институции на старата политическа система, установяването на нормални процедури и
институции на демокрацията, ресоциализацията на гражданите в новата демократична
система – всичко това са важни предпоставки за активизиране на етническите групи.”
2
Историческият преглед на конфликтите през последното десетиелетие изключително
красноречиво показва, че етническите и религиозни проблеми са едни от най-
1
Мениджмънт на отбраната и сигурността, Т.Иванов, издателство Стопанство, 2008г.
2
Военно издателство, Етнически и религиозни специфики, http://www.vi-books.com/, посетен на
24.11.09г.
2
сериозните предизвикателства пред сигурността. Те се поставят с особена острота в
стратегиите за национална сигурност на множество държави. Етническата и религиозна
принадлежност са основна предпоставка за културно-историческото, икономическото,
политическото и духовното единство между гражданите. В развитите западни общества
единението на хората отдавна вече е постигнато не върху основата на етническото
деление на хората, а на базата на осъзнатия и възприет от техните граждани
демократичен правно-политически конституционен ред. Цветът на кожата, езикът,
вероизповеданието и етническият произход на населението там отдавна са придобили
второстепенно значение, за да отстъпят място на демократичните принципи и
свързаните с тях правни норми в обществено-политическия живот. Това за пореден път
доказва, че крайните религиозни убеждения са обект на национален дисбаланс в
изоставащите страни и държавите в преход. Етнонационалните проблеми на
Балканския полуостров са подвластни на миналото и на отживели консервативни
традиции.
2. Концепцията за мира и Концепцията за насилието
Професор Йохан Галтунг е създател на Концепцията за мира и Концепцията за
насилието, чието световно признание ги поставя като едни от най-важните разработки
в тази насока от средата на 60-те години на миналия век. Според него насилето е:
“нещо непреодолимо, което препятства човешката самореализация”
1
В основата на
Концепцията за насилието стои списък, включващ широк спектър от физиологични,
екологични, социални и духовни потребности, които са жизненоважни за човека. Преди
да създаде своята концепция, разбирането за насилие се е ограничавало единствено до
прякото физическо въоръжено насилие.
Характерен белег е, че подходът на Галтунг е ориентиран към жертвата на насилието, а
не към дееца, извършващ самия акт на насилие. Вниманието е пряко ориентирано
върху ефекта и последиците от насилие, върху страданието на хората.
Изключително важна е идентификацията на четири типа насилие в съвременния свят,
представени от Йохан Галтунг:
класическо насилие, т. е. преднамерено нанасяне на вреди, включващо не само
войните и различните други типове въоръжени конфликти, "нехуманните или
унизителни" наказания, разнообразните заплахи за човешкия живот и
престъпността;
1
Йохан Галтунг, www.en.wikipedia.org, посетен на 24.11.09г.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 май 2020 в 21:25 студент на 23 години от София - НБУ, факулетет - Бакалавърски, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2020
24 яну 2020 в 16:10 потребител
13 окт 2019 в 10:57 студент на 32 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Понятие за национална сигурност


Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация, предвидено в чл. 41 на Конституцията. Това ограничение е основано на защита на "националната сигурност". От разбирането на това...
 

Национална сигурност


Понятието за национална сигурност е едно от най–спорните понятия в специализираната литература. Има над 200 определения за националната сигурност, но нито едно което да е общо прието и общо валидно...
 

Национална служба "Сигурност"


Национална служба "Сигурност" е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации или лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и...
 

Националната сигурност - сложна обществена система


Националните измерения на сигурността обхващат всички онези предизвикателства, заплахи, опасности и рискове за сигурността, които възникват и действат или на които се търси отговор и биват преодолявани на нивото на националната държава.
 

Еволюция на концепцията за сигурност 2


Теоретичният модел на стратегия за националната сигурност е разработен на основата на съществуващия опит в страната, както и на базата назадълбочен сравнителен анализ на опита на САЩ, Канада, Румъния, Чешката република, Унгария...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по основи на националната и международната сигурност
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е изпитен за УНИБИТ при Стойчо Стойчев, 2 курс, задочно обучение. Състои се от 60 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
60
80
1
4 мин
11.09.2013
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
185
1
1 мин
28.11.2011
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Религия и национална сигурност

Материал № 856095, от 08 май 2012
Свален: 95 пъти
Прегледан: 139 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 13
Брой думи: 3,169
Брой символи: 19,853

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Религия и национална сигурност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
232 54

виж още преподаватели...
Последно видяха материала