Големина на текста:
1
Съдържание:
Същност на Конституционния съд
Правомощия на Коснституционния съд в Република
България:
?Нормен контрол
?Произнася се като арбитър в спорове за компетентност
между Народното събрание, президента и Министерския
съвет, както и между органите на местно
самоуправление и централните изпълнителни органи
?Произнася се по спорове за законността на избора за
президент и вицепрезидент и народни представители
?Конституционният съд може предсрочно да прекрати
мандата на президента, вицепрезидента, народни
представители и конституционни съдии
?Правомощия за опазване на Конституцията на
Република България
?Правомощия във „външната власт”
?Дава задължителни тълкувания на Конституцията
?Конституционният съд може да снема имунитета на
конституционните съдии
Конституционен процес при осъществяване на правомощията
на КС
2
Същност на Конституционния съд
Конституционният съд е съд само по наименование, но не и по правен статус.
Неговите правомощия , ред на дейност и най – вече правните последици от
актовете му нямат нищо общо с със съдебните органи. В мотивите на Решение
№ 18 от 1993г. Конституционния съд подчертава, че въпреки носенето на
названието „съд” , той не е правораздавателен орган от типа на съдилищата по
глава шеста от Конституцията.
Конститъционният съд е институция с особен характер, със собствен правен
облик. Той не е особен държавен орган, мястото му в държавната система не
може да се търси сред трите власти, но той не е и четвърта власт.
Конституционният съд се ръководи и зависи единствено от Конституцията на
Република Бъгария и Законът за Конституционния съд, а дейността му е
уредена в Правилника за организация на дейността на Конституционния съд.
Според Конституцията Конституционният съд на Република България се състои
от 12 съдии, като една трета от тях се избират от Народното събрание, една
трета се назначават от президента на Републиката и една трета се избират от
колегия съставена от общите събрания на ВАС и ВКС. На първото заседание
съдиите полагат клетва за добросъвестното изпълнение на техните
задължения, това става в присъствието на президента, председателя на
Народното събрание и председателите на ВАС и ВКС. Председателят на КС се
избира още на първото заседание с тайно гласуване с абсолютно мнозинство.
Конституционният съд е перманентно съществуващ и функциониращ орган, той
е единственият висш държавен орган, на който никога не се прекратява
мандата, само периодично се обновява неговия състав. Качеството му на
несменяемост го прави независим от останалите държавни органи и е
препоставка за неговата автономност при осъществяване на неговите
правомощия.
Правомощия на Коснституционния съд в Република България
КС е орган, чиято основна функция е да осъществява контрол за
конституционност на законите, за да осигури върхивенство на Конституцията,
непротиворечивост на правната система и баланс в публичната власт.
Контролът за конституционност на закона се отнася както за неговото
съдържание, така и за реда на неговото приемане. Коснституционният съд
преценява съответствието на съдържанието на закона с разпоредбите на
конституцията. Заедно с това проверява спазена ли е конституционно
3
установената процедура при неговото създаване – обсъждане, кворум и
мнозинство при гласуването му и т.н.
КС се признася по конституционността на актовете само когато е сезиран от
субекти, имащи това право(посочени в чл. 150, ал. 1 и 3 от КРБ). Съдът не
може да се самосезира, т.е. да се произнесе служебно по своя инициатива за
конституционността на закон.
В България Коснституционният съд се произнася единствено, ако към него е
отправено искане по съответния ред и форма, исканията се правят в писмена
форма, трябва да бъдат мотивирани и към тях да са приложени писмени
доказателства, като изключение се прави единствено на основание на чл. 23 от
Закона за конституционния съд.
Правомощията на КС са уредени само на конституционно равнище. Със закон
не могат да се предоставят или да се отнемат правомощия на съда(чл. 149, ал.2
от КРБ). Тази забрана е срещу прекомерното разширяване на неговите
провомощия , което би нарушило баланса в отношенията между него и другите
държавни органи. Обратното – свиването на неговите правомощия го
превърнало в номинален орган, без достатъчно възмойности за влияние върху
публичната и правната система.
Правомощията на Коснституционният съд са изрично обособени в чл. 149, ал.
1 от КРБ, други разпоредби на Конституцията само допълват компетентността
му. Правомощията на съда могат да се отделят в няколко групи:
I.Нормен контрол :
Според чл. 149, ал. 1, т. 2 от КРБ съдът се произнася по искане за
установяване на противоконституционност на законите и другите
актове на Народното събрание и на актовете на президента.
Основание за обявяване на един акт за противоконституционен може
да бъде не само неговото съдържание, но и процедурата по неговото
приемане .
1.Последващ и предварителен контрол на законите и другите актове :
последващ контрол - този тип контрол се прилага по отношение на
вече приети и влезли в сила актове. Сезирането на съда с иск да се
произнесе за противоконституционност на закона не спира неговото
действие. Този контрол се използва най – често.
предварителен контрол - КРБ предвижда по изключение и
успражняване на превантивен контрол в определени случаи. Най –
често се отнася до законите за ратифициране на международни
договори преди да се произнесе НС. Връщането от президента на
приетия, но все още необнародван и невлязъл в сила закон, за ново

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 май 2019 в 21:06 ученик на 20 години от Златоград - ОУ "Георги Бенковски", с. Аламовци, випуск 2017
08 май 2019 в 01:38 студент на 25 години от София - Нов български университет, факулетет - Правни науки, специалност - Право, випуск 2015
18 дек 2018 в 19:49 потребител
 
Подобни материали
 

Правомощия на президента на Р.България


Компетентността на президента е съвкупността от неговите служебни права и задължения в качеството му на държавен глава....
 

Правомощия на конституционния съд

Материал № 852555, от 03 май 2012
Свален: 127 пъти
Прегледан: 158 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 2,807
Брой символи: 17,841

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Правомощия на конституционния съд"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения