Големина на текста:
ПРЕДМЕТ НА ЮРИДИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ
Предметната сфера на юридическата психология се структурира под
влияние на полицейската, съдебната и пенитенциарната практика. Това
определя приложната насоченост на тази психологическа дисциплина.
Фундаментални и приложни психологически дисциплини. Емпиричните
изследвания в областта на юридическата психология непрекъснато усилват
дискусиите относно нейният предмет. Това е индикатор за прогресивното
развитие на тази научно- приложна дисциплина.
1.Критерии, основаващи самостоятелно съществуване на
юридическата психология. Те са:
-публикацията на множество монографии
-институционализираност- наличие на лаборатории, кетедри,
специализирани институти, които са свързани със съответния
научно- психологически отрасъл
-обслужване на практически нужди на полицията, съда,
следствието и на органите по изпълнение на наказанието
Юридическата психология често пъти се дефинира чрез своите отрасли.
Най- често за целта се използва съдебната психология, която е един от най-
развитите отрасли на юридическата психология. Обикновено съдебната
психология се дефинира като обхващаща всички общи въпроси на
психологията, които са обществено полезни, преди всичко чрез приноса си
към правораздаване.
2.Задачи на юридическата и съдебната психология
-създаване и прилагане на научно- обосновани методи за разпит с
цел разкриване и изясняване на престъпления, преди всичко при
деца и младежи с психически дефекти, които не желаят на
признаят вината си, но има достатъчно оснивание да бъдат
подозирани
-съдействие при създаването на хипотези относно извършителя,
когато той е непознат, на основата на признаци на
престъплението, които са харктерни за определена група лица
-изготвяне на съдебно- психологически експертизи по проблемите,
свъзани със свидетелските показания на деца и младежи, както и с
различни въпроси на трудовата, социалната и транспортната
психология
-корекции на поведението и терапия на правонарушителите в
пенитенциарните и постпенитенциарните форми на изпълнение на
наказанието с помощта на научно- обосновани методи
-създаване и прилагане на методи за предотвратяване на
правонарушение при хора с престъпни наклонности и преди
всичко при лица с психически отклонения, но вменяеми
-ресоциализация на изтърпели наказанието си лишени от свобода
Юридическата психология изучава закономерностите и механизмите на
психическата активност на хората в сферата на регулираните от правото
отношения.
ЗАДАЧИ НА ЮРИДИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ
1.Свързване с психологическото обезпечаване на нормативно-
правната регулация на човешкото поведение. В тази връзка се
изучават такива въпроси като психологически аспекти на
нормотворчеството, фактори и канали за правна социализация,
механизми за интериоризация на правните норми и ценности.
Правната психология се занимава с изследването на феномените
на правното съзнание, с описанието на тяхната феноменология. Тя
разработва концепции, категориален апарат и методики за
изследване на феномените на правното съзнание.
2. Изследване на личността с девиантно поведение. В тази връзка от
съществено значение е проучването на връзката на криминалния
потенциал със социално- психологически и индивидуално-
психологическите компоненти.
3.Фактори в социален и нтрапсихически план, които детерминират
престъпната диспозиция.
4.Изследване на взаимодействието на индивидуалните
психологически особености със спецификата на ситуацията, в
която е извършено правонарушението.
5.Приложно- психологически задачи на юридическата психология,
свързани със своевременната диагностика, ранната профилактика
и корекцията на девиантното поведение.
6.Приложно- психологически задачи, произтичащи от проблемите в
оперативно- издирвателната, следствената и съдебната дейност. В
тази връзка на първо място са изследванията на психологическите
механизми на различни видове процесуални действия и преди
всичко на разпитите.
7.Психологически изследвания за ролевите интеракции и
комуникации по време на публичните съдебни процеси.
8. Изследване на конфликтните отношения обвиняем? магистрат и
на психологическите пластове и закономерности на този
конфликт.
9.Психологическа обосновка на допустимостта при прилагането на
средства на въздействие върху заподозрените или обвиняеми
лица.
10. Задачи на съдебно- психологическата експертиза. Те основно са
свързани делата на непълнолетните, с диагностиката на
състоянието на афект, с диагностиране на безпомощно състояние
на жертвата и с изясняване на психологическите особености на
лицата участващи в тежки убииства, изнасилвания, грабежи или
на престъпления в групи. Обект на съдебно- психологическа
експертиза са и престъпленията в контекста човек? машина, при
които се реализират редица непредпазливи деяния, които са
свързани понякога със сериозни човешки жертви и материални
щети.
11.Задачите по психологическата интерпретация на немотивираните
правонарушения от рода на убийства, грабежи, хулигански актове
и терористични действия.
МЕТОДИ НА ЮРИДИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ
В юридическата психология намират приложение психологическите и
теоритични методи, процедури и операции за проучване на юридико-
психологически реалности и за получаване на обективни, достоверни и
обосновани сведения, оценки и изводи за тях. Част от юридическата
психология съвпадат с общо- научните такива или с методите на други
научни дисциплини, а именно педагогика и социология. Независимо от
това спецификатана юридико- психологическата реалност изисква те да се
адаптират към нея. За провеждане на конкретно изследване се налага
нерядко да се използват собствените методи като анкетиране,
психологическо наблюдение, психологически анализ или формиращ
експеримент. При това се използват по аналогия общите процедури за
тяхното прилагане. По тяхната логика в стратегията на изследването,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 мар 2019 в 15:28 студентка на 38 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2010
29 яну 2019 в 22:49 ученик на 23 години от Гоце Делчев - ОУ "Христо Ботев", Мусомища, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Девиантно поведение

20 май 2010
·
189
·
12
·
1,754
·
201

В приведените дефиниции девиацията се анализира в контекста на правно- социологическите и криминологични категории....
 

Предмет и задачи на юридическата психология

Материал № 850571, от 29 апр 2012
Свален: 119 пъти
Прегледан: 151 пъти
Предмет: Юридическа психология, Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 1,663
Брой символи: 11,905

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет и задачи на юридическата психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения