Големина на текста:
Курсова работа
по
Основи на правото
Преподавател:
на тема:
Възникване и основни функции на правото като
цивилизационен феномен
Съдържание:
1.Понятие за право.
2.Възникване на правото.
3.Морал,нравственост и етика.
4.Въздействие на морала и правото.
5.Справедливост и право.
6.Право,държава,общество.
Понятието за право се определя от различните философски и мирогледни възприятия в
исторически и политически аспект на обществото.Няма универсална или легална дефиниция
на правото.Най-общо то се разглежда в политиката и юриспруденцията като система от
социални правила и норми, които потвърждават, забраняват или разрешават определен вид
поведение и/или взаимоотношения между хора и/или организации. Тази система от правила
се прилага от съвкупност от институции и подлежи на принудително осъществяване, на тях се
подчинява всяко едно правово общество. Правото придава форма на политиката, икономиката
и обществото по различни начини и служи като основен социален медиатор за регулиране на
отношения между хората.
Според Цезар „правото е изкуство за доброто и справедливостта”.Търсенето на
единно,интегрално и всеобхващащо определение за правото продължава поради
обстоятелството ,че правото е достатъчно сложно,многоаспектно и многопластово социално
явление,което е израз на непрестанното развитие на правопознанието.Първи опити за
правопознание въобще са правени още в древен Китай (Лао Дзъ, Конфуций) и в древна
Гърция (Солон, Питагор, Сократ, Платон, Аристотел, Епикур).Макар в древногръцка Атина
да няма правна наука и думата право да е по-скоро абстрактна концепция , древногръцкото
право съдържа основни конституционни иновации, които допринасят за развитието на
демокрацията. Откакто съществува правото като социално явление, т. е. от началото на
човешката цивилизация, от възникването на първите държави, то поражда научен интерес и е
предмет на научни изследвания. Характерно за този период е това, че няма обособена
самостоятелна юридическа наука. С правото са се занимавали учени, които не са имали тясна
специализация като юристи. Те са били философи, те са развивали цялостното социално
познание, а не само юридическото.
Развитие на правопознанието има и в древен Рим (Цицерон). И там все още не
съществува като самостоятелен вид правната наука. Но пък има вече специализирани
практици юристи (напр. римските претори), които изследват правото с чисто
практически цели. Римското право е преоткрито през 11 век, когато средновековните
учени започват да изучават римските закони и да адаптират техните концепции. В
средновековна Англия кралските съдии развиват съвкупността на прецедента и така това
по-късно става общото право. За разлика от английското право във Франция и Германия
се развива т.нар. гражданско право, което за разлика от големите томове на
прецедентното право дава възможност малки книжки да се разпространяват между
съдиите и да се прилагат. Все пак в днешно време има признаци на срещане и събиране
на гражданското и прецедентното право.
През Средновековието в Европа в развитието на правопознанието има три периода:
1. През първия Папа Григорий VІІ разделя православието от католическата църква. Тогава
господства схоластиката и формалнологическия метод в научното познание. През този
етап Т. Аквински през ХІІІ век за първи път анализира видовете закони и видовете
държавна власт. Този етап е свързан с развитието на каноничното право и най-важното за
него е това, че през този етап правото след няколко века размирици, последвали падането
на Римската империя, се възражда като средство за регулиране на обществените
отношения, макар и да се разглежда от религиозни позиции и да се обвързва с
религиозните канони и с папските аспирации към единна световна католическа
държавност;
2. През втория период към края на ХІІ век се появяват т. нар. "глосатори", а два века по-
късно и т. нар. “постглосатори”. Глосаторите правят опити да създадат вечно,
универсално, съвършено право на базата на частното древноримско право, а
постглосаторите пък се опитват да пригодят древноримското частно право към
тогавашната действителност, към практическите нужди на светските държави.
Глосаторите и постглосаторите застават зад светската власт, противопоставят се на
каноническото право и се опитват да ограничат стремежите на църквата към тотален
социален контрол. Най-важното през този етап е това, че правото започва да се разглежда
от светски позиции и с оглед на удовлетворяването на практически светски цели.
3. Третият период обхваща Възраждането и Новото време. През него правопознанието
получава съществено развитие. Едва тогава правопознанието постепенно се отделя от
философията като самостоятелен вид социално научно познание и впоследствие се разделя
на отделни правни науки. Първите юридически науки възникват още през ХІV и ХV век и
са международното право, гражданското право, наказателното право и конституционното
право. Към средата на 19 век се появяват още много правни науки, разногласието между
които става нетърпимо.
Поради което се налага появата на една нова, консолидираща, “зряща” наука, която да
обобщи, подреди, систематизира достиженията в изучаването на правото на отделните
отраслови юридически науки в едно логическо непротиворечиво цяло. Тази наука е
Общата теория на правото (ОТП).
Общата теория на правото се създава през ХІХ век., като се базира, възприема, развива и
увенчава достиженията на правопознанието до този момент. През 1885 год. Адолф
Меркер, германски професор по конституционно право, издава монография, замислена
като системен увод в правото и представляваща по същество първия учебник по обща
теория на правото. В тази своя книга той аргументира необходимостта и предмета на нова
наука, наречена от него “Обща теория на правото” и различаваща се от конституционното,
от гражданското, от наказателното право и от другите правни науки.
Новата наука се кръщава от него "теория на правото", а не "учение за правото", макар и
по това време да е било изключително популярно всички свързано с изучаването на
социума да се нарича “учение”. С това той е искал да подчертае общотеоретичен поглед
на новата наука, който е изчистен от идеологически оттенък, нюанс
Правото е регулативна система.Развитието на правото е във връзка и с други
категории,като например,морал,обичаи,традиции.Между морал и право различията са
многопосочни.Моралът предхожда правото.Той извървява дълъг път от стихийно
установени правила на човешкото общуване до една установена и утвърдена форма на
обществено съзнание.Правото, за разлика от морала има относително по–кратка история
и неговото цялостно формиране е свързано с утвърждаване на държавата, като
политическа организация на обществото.Още със създаването си ,правните правила на
поведение се налагат като общозадължителни.От формална гледна точка те не се
нуждаят от ничие утвърждаване за да влязат в действие.Друг е въпроса,че те държат
сметка за общественото мнение,за да осигурят своето безпрепятствено
действие.Различно е положението с моралните норми.За да станат общозадължителни,те
трябва да бъдат признати от обществото,да добият гражданственост,да се включат в
индивидуалното съзнание на хората и да се материализират чрез тяхното поведение.
Различно се поставят въпросите за отговорностите.Изпълнението на правните норми се
осигурява в крайна сметка с помощта на принудата на държавната власт,докато
нарушенията на моралните норми се последват от морално осъждане.И в двата случая е

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 ное 2019 в 07:09 потребител
29 яну 2019 в 17:16 в момента не учи на 37 години
05 сеп 2017 в 11:03 в момента не учи на 57 години от Белово
04 сеп 2017 в 15:36 студент на 34 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Социология, випуск 2014
21 юни 2017 в 20:18 ученик на 23 години от Сливен - ПМГ "Добри Чинтулов", випуск 2016
 
Подобни материали
 

Пищови по гражданско право

06 яну 2008
·
1,552
·
10
·
23,258
·
946
·
4

Пищовите са на всички теми както следват в учебника по гражданско право.
 

Вещно право - същност, видове

03 юни 2006
·
3,095
·
2
·
407
·
169
·
5

Вещното право е част от гражданското право, което дава правна уредба на отношенията по придобиване, упражняване и защита на правото на собственост и другите вещни права. Има много нормативни актове, които съдържат разпоредби в тази насока
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,430
·
1
·
136
·
297
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,100
·
2
·
405
·
794

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,047
·
1
·
153
·
439

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Бизнес право за 6-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 6 курс
Тест по бизнес право - специалност "Бизнес администрация", НБУ, шести курс. Въпросите са само с един верен отговор.
(За отличници)
30
1
1
1 мин
16.08.2019
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
26
1
1 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Възникване и основни функции на правото като цивилизационен феномен

Материал № 848183, от 24 апр 2012
Свален: 64 пъти
Прегледан: 101 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 2,308
Брой символи: 15,268

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възникване и основни функции на правото като ци ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала