Големина на текста:
Курсова работа
Тема:
Търговско представителство-обща характеристика и нормативна
уредба. Прокура- определение, страни, правоотношения и възникване.
1
Задължения на търговския представител:
Основното задължение на търговския представител е да сътрудничи на търговеца при
извършване на търговската дейност. Сътрудничеството може да се изразява във всяка
от посочените вече 3 форми. Законът допуска и всякакви комбинации между 3те
възможности. Ако страните не са уговорили вида на сътрудничеството тълкуването на
ал. 1 на чл. 32 води до извода, че търговския представител може да извършва
посредническа дейност.
Във връзка с първото задължение е и второто (може дори да не се разглежда като
второ) – търговският представител да извършва сътрудничеството като се съобразява с
интересите на принципала и като полага грижата на добрия търговец. Търговският
представител винаги действа в интерес на принципала това е иманентна негова
характеристика (уговорките, че търговският представител действа в свой интерес са
недействителни, защото те променят характера на отношенията). Той действа за сметка,
на риск и в интерес на принципала.
Търговският представител не може да развива конкурентна дейност на тази, за която е
овластен както от свое така и от чуждо име.
Търговският представител може да уговори с принципала изрично, че ще е само негов
представител (това е допълнителна уговорка към договора). Търговският представител
може да се задължи да не извършва конкурентна дейност и след прекратяването на
договора. За да е действителна такава уговорка тя трябва да отговаря на определени
изисквания, за да се защити представителя: 1) уговорката да е в писмена форма
(формата е за действителност); 2) ограничението след прекратяването на договора може
да е само за същия район и вид на стоки или услуги предмет на ДТП; 3) ограничението
във времето не може да е за срок по-дълъг от 2 години от прекратяването на договора;
4) поемането на такова задължение трябва да се компенсира с обезщетение от страна на
търговеца. Ако договорът се развали от търговския представител и основание за това е
виновното поведение на принципала, представителят може с писмено изявление,
направено до 1 месец от развалянето да се освободи от ограничението на
конкурентната дейност.
Задължение да уведоми незабавно търговеца за всяко посредничество или сделка дори
и това, което не е осъществено. Търговският представител е задължен и да дава
извлечение от търговските книги относно дейността си по търговското
представителство по искане на принципала.
Търговският представител е задължен да се съобразява с предписанията на принципала.
Търговският представител е длъжен да пази и търговската тайна.
Търговският представител има и други задължения тъй като е самостоятелен търговец –
той освен ако не е уговорено друго е длъжен сам да обзаведе търговското си
помещение.
Възможно е да се уговорят и други задължения:
1) Да се представлява само един търговец.
2
2) Да се реализира определен стокооборот.
3) Задължение делкредере. Тази уговорка (чл. 35) се изразява в
това, че търговският представител се задължава да отговаря лично за изпълнението на
задълженията по сключените сделки, т.е. ако 3тото лице страна по сделката сключена
от търговския представител не изпълни, това изпълнение ще се извърши от него. Тази
уговорка има гаранционен характер и се сравнява с поръчителството, но има и
различия: поръчителството има акцесорен характер, а задълженията на представителя
делкредере – не.
Ако търговският представител делкредере действа като пряк представител
задължението делкредере възниква в момента, в който възниква задължението за 3тото
лице.
Ако обаче действа като косвен представител гаранционната отговорност възниква от
момента, когато търговския представител прехвърли резултат от отчетната сделка на
принципала, защото до този момент между 3тото лице и принципала няма
правоотношение, а търговския представител отговаря самостоятелно. До отчетната
сделка търговския представител отговаря като единствен длъжник.
Според някои , когато 2 лица отговарят за едно задължение, така че когато изпълни
едното задължението се погасява и за другото, съществува пасивна солидарност.
Солидарността бива същинска – когато законът изрично предвижда, че възниква
солидарност и несъщинска, когато по стечение на обстоятелствата възниква пасивна
солидарност както при задължението делкредере. В съвременните законодателства
несъщинската солидарност е приравнена на същинската. Фактът, че при уредбата на
комисионера делкредере солидарността е изведена на преден план се дължи на факта,
че тази уредба е реципирана от HGB от 1900 г, а уредбата на търговският представител
– от специалният немски закон от 1951 г. Калайджиев също твърди, че в тази хипотеза
има солидарност. Според Кацарски търговският представител не би следвало да има
възражение за поредност, заради специалното възнаграждение, което получава (и в
стария ТЗ той не е имал такова възнаграждение, за разлика от поръчителя).
Поставя се въпросът дали ако търговския представител изпълни вместо 3тото
лице има регресно вземане срещу него. Според Калайджиев отговорът е да. Във всички
случаи ще има регрес по 59 поради неоснователно обогатяване, освен това търговският
представител има правен интерес да се суброгира по чл. 74 в правата на търговеца към
3тото лице, тъй като ако самият той не изпълни е заплашен принудителното
изпълнение да е насочено към него. Според Кацарски регресът на представителят
делкредере трябва да е като на поръчителя, защото ако му се дадат пои-малко права
клаузата делкредере се обезсмисля. Според проф. Герджиков, чието мнение се отрича и
от Калайджиев и от Кацарски основната разлика между поръчителството и уговорката
делкредере е липсата на възможност за регресен иск.
Административни задължения:
Чл. 46, ал. 3: Търговският представител е длъжен да отбелязва в документите, които
издава, и в търговската си кореспонденция данните по чл. 13. Същото задължение
каквото има и търговеца (това е така, защото и той е търговец).
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Търговско представителство - обща характеристика

търговско представителство - обща характеристика, нормативна уредба, прокура, прокуристи, определения, страни, правоотношения, възникване...
Изпратен от:
blue_skies_f
на 2012-04-23
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
243 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
234
·
14
·
2,218
·
185

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,047
·
1
·
153
·
439

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,430
·
1
·
136
·
297
·
2
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,100
·
2
·
405
·
792

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Материално и процесуално право

19 ное 2007
·
275
·
1
·
150

Това е лекция по Обща теория на правото при проф. Бойчев от 2007 година...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Бизнес право за 6-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 6 курс
Тест по бизнес право - специалност "Бизнес администрация", НБУ, шести курс. Въпросите са само с един верен отговор.
(За отличници)
30
1
1
1 мин
16.08.2019
Тест по гражданско право
изпитен тест по Право за Ученици от 12 клас
Тестът съдържа въпроси по гражданско право. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
25
1
2 мин
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Търговско представителство - обща характеристика

Материал № 847459, от 23 апр 2012
Свален: 243 пъти
Прегледан: 315 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 4,325
Брой символи: 26,979

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Търговско представителство - обща характеристика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала