Големина на текста:
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Химически факултет
Катедра “Аналитична химия”
Курсов проект
на тема:
Бюджет на неопределеност при пробонабиране
От Елена Петрова Тотолакова
специалност: Спектрохимичен анализ
магистър - I курс
Ръководител: Изготвил: ...................................
Доц. Д-р. Веселин Кметов факултетен № 1105658001
Пловдив
2012
1
Съдържание
I. Дефиниране на понятието пробонабиране........................................3
II.Видове проби………......................……………………...............…...4
III. Стратегии на пробовземането......................………..……...........…6
IV. Процедури за Пробовземане............................................................6
V. Вземане на проби.................................................................................8
1. Връзка между различните изменения при вземане на проби…........8
2. Полеви празни проби..........................................................................10
VI. Предварителна пробообработка......................................................11
1. Пробообработка на твърди вещества.................................................11
2. Пробообработка на течни проби.........................................................12
VII. Неопределеност...............................................................................12
1.Дефиниране на неопределеността на измерване...............................12
2. Видове неопределеност......................................................................13
VIII. Включване на пробовземането в оценката на неопределеността
на измерване..............................................................................................13
1.Източници на неопределеност при пробовземане..............................13
2. Източници на неопределеност при пробовземане съгласно
теорията на пробовземане
*
………………………….…….…..………...14
3. Неопределеност възникваща при пробовземане….……..…………..15
4.Kласификация на грешките при пробонабиране от теорията за
пробовземане на Gy……………………….…………………….…………15
4.1.Глобална грешка на оценка………………………………..…………..15
4.2.Фундаментална грешка от пробовземане……….…………………...16
5.Подходи за оценка на неопределеността………………….…..…….…17
5.1.Емпиричен подход………………………………………………….….17
5.2 Моделен подход……………………………………………..………....18
IX. Случайни величини………………………………………….………...19
1.F-критерий на Фишер /еднофакторен дисперсионен анализ/………...20
X. Условия за съхраняване на аналитични проби…………...…………...21
1.Потенциални източници на замърсяване……………….……………21
2. Методи за консервация на проби………………………….……...…...22
XI.Създаване на бюджет на неопределеността…………...…..…...….....23
1.Примерна причинно-следствена диаграма за източници на
неопределеност при пробовземане……………………………….…..……24
2.Примерна причинно-следствена диаграма за пробовземане на почва..25
3. Процедура за оценяване и изразяване на неопределеността………….26
XII. Заключение……………………………………………….……………..27
2
I. ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЕТО ПРОБОНАБИРАНЕ
Пробовземането е процес на селектиране на порция от материал по начин,
който да позволява тази порция да бъде представителна или да дава
информация за по-голямо количество от материала.
ISO/IEC 17025: Това е процедурата съгласно, която част от вещество,
материал или продукт е взет, така че да осигури представителна проба на
цялото за целите на калибрирането/изпитването.{1}
Преди да се изработи една програма за взимане на проби е важно да се
определят много внимателно целите й ,тъй като те са важен фактор в
определянето на местата за взимане на проби, честотата за взимане на
проби, времетраенето, процедурите, последващите процедури по пробите и
аналитичните изисквания.{2}
Аналитичният резултат може да зависи от използваната методика за
анализ, но винаги зависи от начина на пробовземане.{3}
Познаването на възможни източници на грешки при пробовземането е
важно, тъй като ако грешката на пробовземане е повече от около 60 %,
всички усилия за намаляване на грешката от анализа почти нямат смисъл.
Ето защо, когато се оценява неопределеността на крайния резултат, трябва
да се помни и включва и приноса от грешки при пробовземане.
Методът на пробовземане може да бъде формулиран в национални или
международни стандарти или утвърден в наредби. Примери за това са:
Наредба за пробовземане на комисията за хранителен кодекс, Процедури
за пробовземане при инспектиране за произход, серията ISO 2859 и
Процедури за пробовземане и карти за инспектиране чрез вариабли за
процентно несъответствие, ISO 3951{4}.
Например за вземане на проба от питейна вода от пречиствателни станции
и водопроводни системи, трябва да се съобразят със следните критерии :
За всяка пречиствателна станция трябва да има най-малко едно място
за събиране на проба , където се приема водата и най-малко едно
място на изход.
Когато се взимат проби за микробиологичен анализ, крановете за
вземане на проба трябва, когато е необходимо да бъдат
стерилизирани съгласно ISO 19458.
Когато се определят местата за вземане на проби трябва да се
направи справка с ISO 5667-1 и с ISO 5667-3{5}{6}, защото
различните аналитични методи могат да изискват различни методи
за запазване и разпределение на пробите.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Бюджет на неопределеност при пробонабиране

Пробовземането е процес на селектиране на порция от материал по начин, който да позволява тази порция да бъде представителна или да дава информация за по-голямо количество от материала. ISO/IEC 17025: Това е процедурата съгласно, която част...
Изпратен от:
elena
на 2012-04-22
Добавен в:
Курсови работи
по Аналитична химия
Статистика:
64 сваляния
виж още
 
 

Бюджет на неопределеност при пробонабиране

Материал № 846930, от 22 апр 2012
Свален: 64 пъти
Прегледан: 126 пъти
Предмет: Аналитична химия, Химия
Тип: Курсова работа
Брой страници: 31
Брой думи: 4,884
Брой символи: 30,212

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бюджет на неопределеност при пробонабиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала