Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО
СТОПАНСТВО
Гр. София
КУРСОВА РАБОТА
Тема : ВИДОВЕ ПРЕДПИЕМАЧЕСТВО В ТРАНСПОРТА
Гр.София 2011г.
1
Произходът на думата “предприемач e френски, което навежда на мисълта, че
за първи път личността на предприемача и неговата дейност са били идентифицирани
във Франция. През Средновековието за предприемач е бил считан актьорът, но по-късно
вниманието се насочва към личностите, носещи отговорност за реализацията на
широкомащабни производствени проекти.
80-те години на XX век са характерни с развитието и усъвършенстването на
теорията за предприемача и неговата дейност. През 1985 година Р. Хайриш и М. Питърс
публикуват своя труд посветен на предприемача, в който са привърженици на
определянето на предприемачеството като процес на изграждане на нова потребителна
стойност, чрез посвещаване на много време и усилия, предварително допускане на
съпътстващ риск от финансово, психолотическо и социално естество и получаване в
резултат на всичко това материална и морална награда. От своя страна Марк Кесън
(1988г.) счита, че предприемачеството представлява “процес за оптимизация на
съществуващите разходи и ресурси”, които в голяма част от случаите са доста
оскъдни.
От последните 2 определения могат да бъдат разграничени следните
основни моменти, които ще считаме като определящи в процеса на анализа на
предприемачеството:
-създаване на нова потребителна стойност чрез прилагане на нови
технологии или поне нови методи или подходи в процеса на изграждането
й;
-необходимост от ефективно използване на ограничени по
количество материални и финансови ресурси, с цел минимизиране на
риска от евентуални загуби;
-посвещаване на време и усилия;
-стремеж към реализиране на положителен исономически резултат,
но и постигане на морално удовлетворение от изпълнението на дейността
и положените усилия.
1.РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Предприемаческата дейност безспорно намира своето приложение в сферата на
транспортния отрасъл, но се отнася не до възможностите на отрасъла като цяло,
а до конкретното приложение на опита, знанията и уменията на предприемача в
търговията с транспортната услуга.
Един от най-често срещаните примери за предприемачески настроена личност
през Средновековието е Марко Поло, който се нагърбил с трудната задача да
установи търговски маршрути до Далечния Изток. Той сключил договор за
паричен заем срещу 22.5% лихва. В този случай заемодателят представлява
пасивната страна при поеманито на риска, докато търговецът-мореплавател
понася както физическия , така и емоционалния риск. След приключването на
пътуването собственикът на паричния заем като финансист има право на по-
голямата част от печалбата. Този пример обаче има и една на пръв поглед скрита
странадоказателство че един от първите исторически признати предприемачи
е показал значението на транспортния процес в осъществяването на
международната търговия.
Известно е, че отделните видове транспорт в голяма степен се конкурират помежду си и
създават взаимозаменяема продукция. Това твърдение е валидно с особена сила по
отношение на двата основни вида сухопътен транспорт – железопътния и
2
автомобилния, между които конкуренцията е най-силно изразена. От своя страна
конкуренцията е в основата на иновациите и предприемаческите решения, довела до
създаването и развитието на високоскоростната железница, предлагаща ново качество
на транспортните услуги (съчетание от технико-икономическите предимства на
обикновения железопътен транспорт с високата скорост на движение). Друго
иновационно решение, свързано с необходимостта от намаляване на товарните превози
по автомобилен транспорт и тяхното пренасочване към железниците, представлява
съвместяването на железопътни и автомобилни превози чрез комбинирани технологии
от типа piggy-back, Ro-La и т.н.
От друга страна, новите технологии засягат и транспортните средства. Достатъчно е да
си припомним замяната на парния локомотив с дизелов, а впо-следствие и въвеждането
на електрическия; усъвършенстването на автомобил-ните и самолетните двигатели;
създаването на нови типове пътнически транс-портни средства, предлагащи все по-
добри условия за осъществяване на пътува-
нето, и т.н.. Успоредно с модернизацията се развива и специализацията на транс-
портните средства във връзка със създаването на условия за най-пълно съответ-
ствие с превозваните пътници или продукти и повишаване на качеството на об-
служване. В отделни случаи (при опасните товари например) посредством
специализираните транспортни средства намаляват и евентуалните вредни влияния
върху околната среда, здравето и живота на хората.
След проследяването на процеса в исторически план е необходимо да бъде по-търсено
мястото на транспортния предприемач в съвременните условия. Като се имат предвид
потребностите на пазарното стопанство, при което конкуренцията е решаващ фактор
при предлагането на превозни услуги в условията на диференцирано търсене,
съвременните критерии, определящи избора на потребителите, са, както следва:
Равнище на разходите. В случаите, когато скоростта на превоза не е от значение, по-
важно е превозните цени да бъдат минимални. По този начин се отговаря на
потребността да не се обременяват продуктите с излишни разходи и да не бъде
повишена цената в пункта за реализация.
Време за осъществяване на превозите. Времето, през което пътникът се на-мира в
превозното средство, осъществяващо пространственото преместване, или през което
превозваният продукт се намира под разпореждане на превозвача,е в пряка зависимост
от ефективността на транспортната дейност. Превозвачът е заинтересуван да намали
времето, през което носи отговорност за превозваните пътници или стоки.
Потребителите получават необходимата услуга в рамките на оптимален период.
Надеждност на превозвача. Този критерий е свързан с доверието по отноше-ние на
оказваната услуга от страна на клиента (товародател, негов представител или пътника
като активен участник в превоза). Освен това се предполага, че достъпът до превозвача
е нормален и свободен.
Гъвкавост на транспортната услуга. Освен предоставянето на превоз е необ-
ходимо и осигуряването на допълнителни услуги, както и на специфични условия за
транспортиране на някои видове продукти или категории пътници.
Достъп на превозвача до маршрута, респ. направлението на превоза. При съ-
временното състояние на дерегулация и преструктуриране на транспортната
система може да се стигне до ликвидиране на линии или направления на превозите
поради липса на икономическа ефективност. Това означава, че достъпът на превозвача
до обслужваните маршрути освен подложен на лицензиране трябва да бъде
регламентиран и икономически с цел усъвършенстване на транспортното обслужване.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 яну 2022 в 17:33 потребител
 
Подобни материали
 

Предприемачество

14 ное 2010
·
256
·
6
·
1,749
·
553

Според своята етимология „Предприемачество” има френски произход и означава „посредник” или „откривател” на възможности за развитие на определена дейност. Дефинирането и изясняването на понятието „ предприемач” се поставя върху основата на концепции...
 

„Курсов проект по Бизнес идеи и предприемачество – Предприемачески продуктов анализ, профил и ППП, ТИП, ТИД и ТИО на NCR Easy Point 42”

05 яну 2011
·
393
·
13
·
1,833
·
666

NCR Easy Point 42 е компактен, гъвкав и надежден терминал за самообслужване. Осигурява високо качество на звук, изображения и мултимедия. Той може да бъде конфигуриран според Вашите бизнес нужди с помоща на широка гама периферни устройства....
 

Предприемачество

15 яну 2011
·
280
·
6
·
1,415

Лекции по предприемачество Основи на предприемаческата дейност… Същност и характеристика на предприемачеството...
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Предприемачество
изходен тест по Предприемачество за Ученици от 8 клас
Изходен тест по предприемачество и технологии за 8. клас за проверка на знанията на учениците, придобити през учебната година. Може да се използва и като входен за 9. клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Катя Николова преподавател
(Лесен)
24
5
1
5 мин
30.07.2020
Тест по предприемачество на тема: Предприемаческият план
тематичен тест по Предприемачество за Студенти от 3 курс
Тест по Предприемачество и малък бизнес върху тема №10 „Предприемаческият план“. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
19
47
1
1 мин
12.09.2013
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Видове предприемачество в транспорта

Материал № 846247, от 21 апр 2012
Свален: 129 пъти
Прегледан: 190 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 2,984
Брой символи: 20,602

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Видове предприемачество в транспорта"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 406

виж още преподаватели...
Последно видяха материала