Големина на текста:
1. Цел, характер и обхват на дейностите по планирането на
одита на финансови отчети.
Планиране на действията преди тяхното извършване се налага във
всички сфери на човешката дейност. Сложността на предприятието,
юридическата му форма, търговската среда и други фактори ще окажат
определено влияние върху характера на планирането на одита на ФО.
Съгласно МОС 300 основната цел на планирането на одита е да
осигури извършването на одиторската работа по ефективен начин, т.е.
да се постигннат необходимото качество и срочност при изпълнението
на приетия одиторски ангажимент.
При планирането освен общите принципи одиторите и наи-вече
специализираните одиторски предприятия трябва да съблюдават и
такива принципи, като:
1.комплексност – предполага осигуряването на взаимна връзка и
съгласуваност на всички етапи на планирането на одита – от
предварителното планиране до съставянето на одиторската
програма.
2.непрекъснатост – изразява се в установяването на свързани
задания на група одитори и обвързване на етапите на
планирането по срокове и сварзани компоненти.
3.оптималност – заклщчава се в това, че в процеса на планирането
трябва да се осигури необходимата вариантност, за да се даде
възможност за избор на оптималния вариант на общия план и на
одиторската програма на основата на предварително
определените критерии.
Планирането на одита вкючва определянето на общата одиторска
стратегия за ангажимента и разработване на план на одита с цел
намаляване на одиторския риск до приемливо ниско ниво. В
осъществяването му участват съдружникът, отговорен за
ангажимента, и други основни членове на екипа по ангажимента, за
да се извлече полза от техния опит и задълбочени познания и да се
повиши ефективността и ефикасността на процеса на планиране.
Адекватното планиране на одита дава възможност на одитора да се
увери, че ще бъде отделено необходимото внимание на всички
важни области от одита, че ще бъдат идентифицирани
потенциалните проблеми и работата ще бъде изпълнена качествено
и в срок. Чрез планирането се постига взаймно разбиране с клиента
по всички основни въпроси до началото на проверката. То е
необходимо и като доказателство за обосноваността от
изпълнението на одита и неговото качество. Планирането на
одиторската проверка спомага за ангажимента и за координация на
работата, извършвана от одитори на компоненти и от експерти.
Характерът и обхватът на дейностите по планирането варират в
зависимост от големината, сложността на предприятието,
предишния опит на одитора с предприятието и промените в
обстоятелствата, които възникват в процеса на одиторския
ангажимент.
Планирането представлява един непрекъснат и повтарящ се процес,
който яесто започва малко след приключването на предишния одит
и продължава до завършването на текущия одиторски ангажимент.
В началото на текущия одиторски ангажимент одиторът следва да
изпълни следните предварителни дейности:
1. Извършване на процедури относно продължаването на
взаимоотношението с клиента и конкретния одиторски
ангажимент.
2. Оценка на спазването на етичните изисквания, включително
изискванията за независимост;
3. Постигане на разбиране относно условията на ангажимента;
Целта на изпълнението на тези предварителни дейности е да
помогнат да се гарантира, че одиторът е разгледал всякакви събития
или обстоятелства, които биуха могли да се отразят негативно върху
неговата способност да планира и изпълни поетия ангажимент така,
че одиторският риск да бъде сведен доприемливо ниво.
2. Дейности по планиране на одита
2,1 Обща одиторска стратегия
Одитотът следва да определи общата стратегия за одита, която
излага обхвата, времето на изпълнение и насоката на одита и
ръководи разработването на по-подробен одиторски план. По-
конкретно на тази стратегия включва:
1, Определяне характеристиките на ангажимента, които очертават
неговия обхват: използваната обща рамка за финансова отчетност,
изисквания, специфични за отрасъла, местоположение на
компонентите на предприятието и други.
2, Установяване целите на доклада по ангажимента с цел планиране
времето на изпълнение на одита и естеството на необходимите
комуникации;
3, Разглеждане на важните фактори, които ще определят
концентрирането на усилията на екипа по ангажимента: определяне
на подходящи нива на същественост, предварително
идентифициране на области, в които може да има по-високи рискове
от съществени неточности, отклонения и несъответствия,
предварително определяне на съществени компоненти и салда по
сметки и други.
При разработване на общата одиторска стратегия одиторът взема
под внимание и резултатите от предварителните дейности по
ангажимента, а така с също опита, придобит при изпълнението на
други ангажименти за предприятието. В Приложението към
Стандарта са изброени примери на въпроси, които одиторът може да
вземе под внимание при определянето на общата одиторска
стратегия за даден ангажимент.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 яну 2020 в 08:39 потребител
 
Подобни материали
 

Одиторски извадки

26 апр 2010
·
146
·
4
·
1,389
·
189
·
1

Същност на одиторската извадка. Методи на одиторска извадка...
 

Одиторски документи

11 май 2010
·
42
·
2
·
518
·
65

В процеса на одита одиторът получава голям обем информация и я използва с цел да добие одиторски доказателства, които да му помогнат да изрази мнение за одиторските отчети...
 
Онлайн тестове по Одитинг
Тест по одит на финансовите отчети в нефинансовите предприятия за 4-ти курс
изпитен тест по Одитинг за Студенти от 4 курс
Тестът е правен в началото на 2013г, в онлайн обучението на СА Д.А.Ценов. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
12
35
1
1 мин
29.08.2014
Тест по Вътрешен одит за студенти от 1-ви курс
професионален тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Въпросите от теста са от Закона за вътрешен одит в публичният сектор, Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичният сектор и Межународните стандарти по професионална практика по вътрешен одит. Тестът съдържа 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
13
33
1
2 мин
30.07.2018
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Цел, характер и обхват на дейностите по планирането на одита на финансови отчети

Материал № 844997, от 19 апр 2012
Свален: 22 пъти
Прегледан: 36 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 917
Брой символи: 5,935

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Цел, характер и обхват на дейностите по планира ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала