Големина на текста:
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ
БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ-ДО
РЕФЕРАТ Управленско консултиране
ТЕМА: 1. Организационно развитие и управленско консултиране
Управлението представлява процес, включващ управленските функции
прогнозиране, планиране, взимане на решения, организиране,ръководене, координиране,
мотивиране и контрол насочени към материалните,финансовите, човешките и
информационни ресурси с цел ефективно постигане на организационните цели.
1
Същност на управленското консултиране
В теорията на управленското консултиране съществуват множество определения,
характеризиращи неговите същностни особености. Те се основават главно на широкия
функционален поглед към консултирането и разглеждането му като специфична
професионална дейност.
-Фриц Стеел определя управленското консултиране като“процес от дейности за оказване
на специализирана помощ относно определени задачи”.
-Според Лари Грейнър и Робърт Метцгер управленското консултиране е“консултантска
служба, която на основата на сключени договори с организации им оказва помощ за
разкриването и разрешаването на възникнали проблеми при осъществяването на техните
дейности”.
-Европейската Федерация на асоциацията на консултантите по икономика и управление и
Американската Асоциация на консултантите по икономика и управление имат
разбирането, че управленското консултиране включва дейностите по извеждане на
алтернативи и оказване на помощ относно разрешаването на възникнали проблеми в
управлението на организациите.
Като цяло съществуващите в момента определения за управленско консултиране
поставят главни акценти върху професионализма и независимостта на консултантите. В
повечето случаи в тях се посочва, че управленското консултиране е разновидност на
експертната помощ.
2
Същностна характеристика на Организационното развитие.
В началото организационното развитие се разглежда като класическа форма на плановата
промяна. Според Л. Лоренс организационното развитие се свързва с начините, чрез които
организацията се променя от сегашното към бъдещо по-добро състояние.Също така може
да се разглежда от различни гледни точки:
а) като съвкупност от мероприятия за осъществяване на организационни изменения;
б) като планиран процес на организационни изменения;
в) като реализация на поведенческите науки и т.н.
1,2
Лекционен курс – доц. д-р инж. Кирил Радев
Организационното развитие се занимава с повишаване ефективността на
компанията и индивидуалното развитие на работещите в нея. На всяка организация следва
2
да се гледа като на хармонична система, съставена от отделни части.Организационното
развитие като процес включва методологии и постижения в областта на стратегическо
планиране, организационен дизайн, лидерско развитие, коучинг, диверсификация и
постигане на баланс между работа и живот.
Организационното развитие налага цялостна промяна във вижданията,
убежденията, ценностите, взаимовръзката мисия-стратегия, структури, подбор, обучение и
развитие на персонала, т.е. както на цялостната дейност в организацията, така и
приспособяването й към външната среда. Хората в организацията трябва да осъзнаят, че за
да може да съществува и да се развива ефективно дадена организация, тя следва да се
справя непрекъснато с възникналите пред нея предизвикателства, т.е. да разберат, че
непрекъснатите изменения са обективна необходимост, от които ще имат полза както
отделните индивиди, така и организацията като цяло.
Самият процес „организационно развитие” може да се раздели на няколко етапа:
-Анализ и оценка на средата (анализ на общото състояние и обратната връзка).За
осъществяването на този етап в началото следва да се събере, подреди и систематизира
достатъчно по обем информация, която да се отнася както за самата организация (нейната
вътрешна среда), така и за средата, в която тя функционира (външната среда). Важен
момент за успешното провеждане на етапа е правилния избор на системата от критерии,
въз основа на които информацията да се систематизира. Пътищата за набиране на
информацията са твърде различни – конспекти, събрания, срещи, интервюта, изучаване на
предходни доклади
-Създаване на работни екипи.Самият процес“организационно -развитие” води до
изграждането на работни екипи, които всъщност го реализират.При въвеждане на
принципа “екипност” се обособяват работни екипи.При тях властническите правомощия
остават на заден план, докато неформалните отношения между хората са определящи.
-Обучение и повишаване на квалификацията.Приобщаване на членовете на организацията
към бъдещите изменения по пътя на групови разговори, интервюта, обучение (в т.ч. и
видеообучение) и т.н.
-Усъвършенстване на междугруповите отношения. Това може да се постигне посредством
срещи, събрания, използване на евристични методи и др. Целта е повишаване на
ефективността на взаимодействието между взаимосвързаните групи;
-Управление на индивидуалното и груповото трудово поведение;
-Разработване на планове за личностно развитие;
-Извършване на консултации. Те са насочени към членовете на организацията за да
възприемат и оценяват по-бързо и по-точно измененията в организационната единица и да
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 мар 2020 в 11:51 студентка на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2018
05 мар 2020 в 08:58 потребител на 37 години
 
Подобни материали
 

Управление на талантите


80% от стойността на една компания се създава от около 20% от хората в нея. Това не е тайна за никого. Намирането, развиването и запазването на тези 20% от ценните кадри е от ключово значение за бизнес успеха...
 

Управление на талантите в банковата и социалната сфера


Това беше първата по рода си дипломна работа, написана в Нашия факултет от мен. Изкарах 6 месеца стаж в централата на международна банка и затова избрах тази тема....
 

Управление на талантите


Безспорно едно от най-сериозните предизвикателства пред мениджърите днес е задържането на талантливите служители в компанията - онези ключови служители, които допринасят в най-голяма степен за реализиране на стратегията и....
 

Организационна култура


Организационна култура на детска градина "Дъга" - гр. София...
 

Управление на човешките ресурси


Основни въпроси, свързани с управление на човешките ресурси...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Управление на човешките ресурси
Човешки ресурси
тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студентите от специалност икономика или икономика на човешките ресурси. Включва 22 затворени въпроса, изискващи един или повече верни отговора.
(Лесен)
22
76
1
3 мин
18.01.2015
Управление на човешките ресурси
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тестът се състои от 20 въпроса свързани с възнаграждение на труда, изследване на работната заплата, политика на възнаграждение и организация на човешките ресурси. Всички въпроси са затворени и изискват три верни отговора.
(Лесен)
20
162
1
1 мин
10.11.2014
» виж всички онлайн тестове по управление на човешките ресурси

Управленско консултиране

Материал № 844037, от 18 апр 2012
Свален: 225 пъти
Прегледан: 270 пъти
Предмет: Управление на човешките ресурси, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 6
Брой думи: 1,462
Брой символи: 10,201

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управленско консултиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала