Големина на текста:
ПРОТОКОЛ №1
Василка Димитрова Славова
класно: 1211
специалност: ТУТ
учебната: 2009-2010 година
ТЕМА: Лабораторни прибори, видове химични вещества и реакции.
Теоретична част:
1.Лабораторни прибори:
Произведени от стъкло те биват прозрачни и през стените им могат да се наблюдават
химичните процеси. Стъклото има добра химична устойчивост, не се смесва с химичните
вещества и лесно се почиства, позволяват и нагряване в известни граници. Лабораторните
прибори се произвеждат от лабораторно стъкло които имат специални свойства което ги
отличава от обикновеното стъкло. Те са по устойчиви на нагряване и към химични
реакции.
1.1 Стъклени лабораторни прибори
-Тюрингско стъкло:
Сравнително евтино е но омеква при температура 515?-530?С.
-Йенско стъкло:
То е най-широко разпространено за направата на химични съдове. Има
синьо зелен цвят. Има малък коефициент на температурно разширение, омеква
при 555?С.
-Пайрексово стъкло:
Едно от най-добрите за химични съдове поради много малкият си коефициент на
разширение и добрата химична устойчивост. омеква при 500?С.
-Кварцово стъкло:
Има коефициент на разширение почти нула, омеква около 1500?С. Като
недостатък е неговата крехкост и чупливост.
-Епруветка:
Представляват обли тръбички задънени в единият край, използват се за
химични процеси и взаимодействие между малки количества разтвори. Могат да
се загряват като се държи отвора им в безопасна посока. Епруветката се пълни до
1/4 от обема си, при опити се разклаща леко като не се насочва към хора и не се
гледа отблизо.
-Стъклени чаши:
Имат различна вместимост и се правят от различно стъкло по състав и
свойства.
-Колби:
Използват се за химични реакции между разтвори с по голямо количество.
Сферичните се използват най-често, има и плоскодънни, конични, едногърлени,
дестилационни и др. Колбите не се загряват с пряк пламък.
-Фунии:
Използват се за преливане на течности, разделяне или за филтриране. Имат
различни форми според предназначението си.
-Тегловно стъкло:
В тях се съхраняват вещества които се променят при взаимодействие с
въздуха, използват се и за разделяне и претегляне на вещества.
-Кристализатор:
Съдове с малка височина и плоско дъно, използват се за утаяване на
разтвори.
-Часовниково стъкло:
Използва се за сушене или при измерване на везни.
1.2Измерителни лабораторни съдове
Използват се за отмерване на различни разтвори и имат различна форма и размер.
-Мерителен цилиндър:
Използва се за отчитане на по голямо количество течности като обем.
-Пипети:
Използват се за прецизно измерване на обемни течности. Измерването се
отчита на височината на очите.
-Мерителни колби:
Представляват плоскодънни колби с тънка шийка, като върху колбата е
нанесена маркировка за обема. Използват се за приготвяне на разтвори.
1.3Порцеланови лабораторни съдове
Използват се за по високи температури или механични натоварвания.
-Хавани:
Използва се за стриване на вещества, като не се удря при работа.
-Бюхнерови фунии:
Те са със специфична форма и се използват за филтриране и промиване на
утайки.
-Порцеланови тигли:
Използват се за сушене или за взаимодействие между вещества при висока
температура до 1200?С.
1.4Метални лабораторни прибори
Най-често използвани са метални щипки, стативи, муфи, метални пръстени,
нагревателни прибори, клещи и др.
2.Химични вещества и реакции
Веществата се групират в две основни групи – органични и неорганични.
2.1 Неорганични вещества
Това са всички вещества и химични съединения в чиято молекула няма въглеродни
атоми. Изключение правят СО, CO
2
,
и нейните метални и амониеви соли. Неорганичните прости
вещества се разделят на метали (желязо, мед, натрий, цинк и т.н) и неметали (хлор, сяра, фосфор
и т.н).
В неорганичните съединения се включват и групите на оксидите (CO
2,
SO
3,
CaO, Fe
2
O
3
) и др. на
хидрооксидите (H
2
CO
3,
H
2
CO
4,
NaOH, Ca(OH)
2
) и др. и солите (NaCl, CaCO
3,
CuSO
4
) и др.
2.2 Органични вещества
Това са въглеродните съединения. Характерно за техните молекули е, че определен
брой въглеродни атоми се свързват чрез ковалентни връзки. Въглеродните атоми могат да бъдат
свързани със съответен брой водородни атоми и се образуват въглеводороди. Според строежа на
въглеродната верига органичните съединения се разделят на циклени и ациклени.
-Циклени:
Разделят се на алициклени с обща формула CnH2n и ароматни с обща формула CnH2n-6
-Ациклени:
Според вида на свързването биват с линейна или разклонена верига, според
химичните връзки на въглеродните атоми биват – алкаини (парафините с обща формула
CnH2n+2) , алкени ( олефини и имат двойни връзки с обща формула CnH2n ) и алкините (имат
тройни връзки с обща формула CnH2n-2 )
Органичните съединения се разделят още на карбоверижни (само въглеродни атоми изграждат
веригата) и хетероверижни (във веригата има и други атоми).
Когато в молекулите на въглеводородите един или няколко атома се заменят с друг се получават
производни като халогенопроизводни(-Х), хидроксилни производни(-ОН), карбонилни
производни(-СО-, -СНО), карбоксилни производни(-СООН), амино производни(-NН2), амиди(-
СОNН2), етери(-СОО-) и др.
Опитна част:
1.Видове химически съединения
Соди (съединения на натрия)
-NaOH– сода каустик или сода за сапун
-Na
2
CO
3
– динатриев карбонат (сода за пране, за миене, за бъчви)
-NaHCO
3
– натриев хидрогенкарбонат, натриев бикарбонат (сода за хляб)
-NaCl – натриев хлорид (готварска сол)
-CaO – калциев оксид (негасена вар)
-Ca(OH)
2
– калциев дихидроксид (гасена вар)
-CaCO
3
– калциев карбонат (варовик) CaCO
3 —->
CaO + CO
2
Основни киселини
-H
2
SO
4
– сярна киселина
-HCl – солна киселина
-NH
4
Cl – амониев хлорид
-HNO
3
– азотна киселина
-CH
3
COOH – оцетна киселина
-NH
3
– амоняк
-NH
4
OH – амониева основа
-CuSO
4
– меден сулфат (син камък)
-H3PO4 – фосфорна киселина
2.3Видове химични реакции.
Процеси при които едни вещества се превръщат в други вещества се наричат химични
реакции. При химичните реакции се образуват нови химични връзки които се изразяват
чрез химични уравнения.
Химичните реакции могат да се класифицират на следните видове:
съединителни, разложителни, заместителни, обменни, окислително-редуционни,
екзотермични, ендотермични и каталитични.
2.3.1 Химично съединяване.
Взаимодействие между NH
3/амоняк/
и HCl/солна киселина/
Необходими са разтвори на амоняк и солна киселина.
Взема се епруветка и се намокря отвора и чрез потапяне в солната киселина, а на другата
епруветка се намокря отвора и с разтвора на амоняка. След това се приближават отворите
на двете епруветки при което се получава бял дим от амониев хлорид/ NH
4
Cl/

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 фев 2020 в 09:16 потребител
10 апр 2019 в 19:13 студент на 20 години от София - Медицински университет, факулетет - Фармацевтичен факултет, специалност - Фармация, випуск 2018
28 апр 2017 в 08:33 студент на 30 години от София - Технически университет, факулетет - Факултет Компютърни системи и управление, специалност - Компютърни системи и технологии, випуск 2014
12 яну 2017 в 09:52 студент на 27 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - Факултет по машиностроене и уредостроене, випуск 2015
06 юни 2016 в 22:17 ученик на 30 години от Варна - ПТГ, випуск 2009
04 юни 2016 в 20:55 учител на 39 години от Раковски - ОУ "Д-р Петър Берон", с.Чалъкови, випуск 2014
09 май 2015 в 20:48 в момента не учи на 43 години
 
Подобни материали
 

Якоб Хоф - биография

27 ное 2007
·
18
·
3
·
642
·
15

Първите си химични опити Ван'т Хоф, ученик в ротердамското градско средно училище, което завършва през 1869 година, прави у дома.
 

Необратими и обратими химични процеси

06 дек 2007
·
236
·
8
·
979
·
403
·
1

Химични реакции, при които крайните продукти не могат да взаимодействат помежду си и отново да се получаваат изходни вещества, се наричат необратими.
 

Протокол № 3 - Получаване на стъкло

10 дек 2007
·
101
·
1
·
172
·
39

Веществата образуващи стъкло се наричат стъклообразуватели. Към тях се отнасят следните окиси : B2O3, GeO2, SiO2, P2O5, A2O5, V2O5, и др. При образуване на стъкло със сложен състав катионите на едно и двувалентните метали се разполагат в силикатната или..
 

Химия и околна среда

03 яну 2008
·
390
·
7
·
1,139
·
175
·
1

Замърсители на въздуха са веществата, които се намират в атмосферата и могат да оказват неблагоприятно въздействие върху човека и околната среда.
 

Производство на стъкло

11 яну 2008
·
227
·
2
·
542
·
197

Суровини за производство на стъкло-използват се природни и синтетични материали; основни суровини-това са различни видове оксиди...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Химия
Халогенна група
тематичен тест по Химия за Ученици от 7 клас
Тест върху свойствата на халогенните елементи. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
357
1
04.12.2015
Химия и опазване на околната среда за 12-ти клас
изходен тест по Химия за Ученици от 12 клас
Тестът е за проверка на знанията на учениците по химия. въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
12
2
1
2 мин
09.10.2019
» виж всички онлайн тестове по химия

Лабораторни прибори, видове химични вещества и реакции.

Материал № 843121, от 17 апр 2012
Свален: 61 пъти
Прегледан: 187 пъти
Предмет: Химия
Тип: Протокол
Брой страници: 4
Брой думи: 1,239
Брой символи: 7,488

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лабораторни прибори, видове химични вещества и  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Симеонова
преподава по Химия
в град Сливница
с опит от  31 години
14

Деница Хвърчилкова
преподава по Химия
в град Русе
с опит от  4 години
158 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения