Големина на текста:
ВладетелВътрешна политикаВъншна политика
Кан
Аспарух
- Организирал държавния
апарат – създал управленски
институции и укрепил
границите като преселил
славянските племена от юг на
запад (680г.)
- Построява Плиска и я
определя за столица.
- Построява град Дръстър.
- Построява „великия презид“
- Битка с византийците при Онгъла (680г.)
- Мирен договор с Византия, определящ границите на
новосъздадената България и данъците, които империята
трябва да й плащ (681г.)
- Военно-племенен съюз с мизийските славяни (681г.)
- Изтласкал аварите и установил границата при р. Тимок
(681г.)
- Война с Византия (Юстиниан II - 689г.)
- Война с хазарите, при която бил убит (700г.)
Кан
Тервел
- Извайва Мадарския конник- Помага (15 000 човека) на сваления византийски император
Юстиниан II да си върне престола (705г.) и получава областта
Загоре и титлата кесар, както и други богатства.
- Война между Византия и България (708г.). Поб. при
Анхиало.
- Отново оказва помощ на Юстиниан II (3000 човека) .
- Възползвайки се от политическата криза във Византия,
опустошава Босфора.
- Мирен договор между Византия и България (716г.),
определящ границата, търговията, обмена на бегълци и бог.
- Разбива арабите при обсадата на Коснтантинопол (717-718г.)
Кан
Кормесий
Не с известна.- Мирен договор с Византия (716г.) (съупр. на Тервел?)
- Възобновяване на мирния договор с Византия (?г.)
Кан
Севар
Не е известна.Не е известна.
Кан
Кормисо
ш
- Укрепва границите и обновява
стените на разрушени
крепости.
- Война с Византия заради това, че Константин V Копроним
преселил в Тракия колонисти от Армени и Сирия.
- Война с Византия, завършила с поражение (756г.)
Кан
Винех
Не е известна.- Война с Византия, завършила с поражението при Маркели.
- Мирен договор с Византия (756г.)
- Война с Византия, завършила с победа в Стара планина
(759г)
Кан
Телец
-Бил против интегрирането на
славяните в политиката, затова
много от тях се преселили.
- Война с Византия (763г.), завършила с поражение при
Анхиало.
Кан
Сабин
Не е известна.- Водел провизантийска политика.
Кан УморНе е известна.- Водел провизантийска политика.
Кан
Токту
Не е известна.Не е известна.
Кан
Паган
Не е известна.- Мирен договор с Византия.
Кан
Телериг
-Прочиства царския двор в
Плиска от шпиони.
- Мирен договор с Византия (774г.)
- Поход в Македония за преселване на жителите й в Бъглария
(774г.), който завършил с поражение.
Кан
Кардам
- Премахва междуособиците и
стабилизира държавата от
дългата политическа криза.
- Война с Византия. Победа при Проват.
- Мирен договор с Византия след втора победа при Маркели.
- Подновяване на договора през 729г.
Кан Крум - Първи мерки за
консолидиране на славяни,
българи, авари и античен
субстрат в единна народност. - -
Прието е аварското облекло за
официално за сметка на
славянското и прабългарското.
- Първите писани български
закони. Безпощадни мерки
срещу корупцията, пиянството,
просията и всичко, което
отслабва държавата и разваля
народа.
- Плиска се въстановява като
голям каменен град. - -
- Разпростиране на българското
влияние и начало на
приобщаването на Македония и
Беломорието към България.
- Съвместна война с Карл Велики, която завършва с разгрома
на Аварския хаганат и присъединяването на южните му
територии към България (807г.)
- Влиза във война с Византия и присъединява Сердика към
България (809г.)
- Претърпява поражение от Византия и открива пътя й към
столицата, която бива опожарявана (811г.)
- На връщане побеждава Византия в битката при Върбишкия
проход (811г.)
- Превзема Дебелт в Тракия (812г.)
- Предлага на Византия мир, но тя отказва. (812г.)
- Превзема Месембрия (812г.)
- Воюва с византийците в битката при Версинкия (813г)
- Обсажда Константинопол (813г.)
Кан
Омуртаг
-Води активна антихристиянска
политика и поддържа
ревностно езичеството.
- Довършва административната
реформа на баща си и разделя
държавата на комитати.
- Довършва обновяването на
плиска и продължава строежа
на водопровод и канализация.
-Война с Византия (814г.), завършила със загуба.
- Мирен договор с Византия (815г.), който определя новите
граници на държавата.
- Възобновяване на мирния договор. (820г.)
- Предлага помощ на Византия при борбата с узорпатора –
Тома Славянин (823г.).
- Война с хазарите и установяване на нови граници. (824г.)
- Война с франките за уреждане на границите (827г. и 839г.),
завършила с успех.
Кан
Маламир
- Придържал се към политиката
на антихристиянство на баща
си.
- По негово време бил завършен
водопроводът в Плиска.
-Война с Византия, която завършва с победа при Бурдизо
(836г.) и присъединяването на Пловдив.
Кан
Пресиан
- Спрял гоненията на
християните.
-Война с Византия, която присъединила Македония, части от
Албания и други земи към България (837.)
- Война със Сърбия под влиянието на византийците. (839г.).
Завършила без териториални промени и с подновяване на мира
между двете държави.
Княз
Борис-
Михаил I
- Приел духовници от
Византия, които покръстили
българския народ (864г.)
Титлата на владетеля станала
„княз“.
- Водел твърда политика за
налагане на християнството.
Потушава няколко бунта (865г.)
- Самостоятелна българска
църква, начело с архиеписко
(870г.)
- Посреща учениците на Кирил
и Методии и създава Книжовни
школи в Плиска и Охрид (886г.)
- Славянският език станал
официален държавен и
богослужебен след народния
събор в Преслав (893г.)
- Неуспешна война с Немската империя (853г.)
- Мирен договор с Немската империя (855г.)
- Мирен договор с Византия (ок. 853-856г.)
- Война с коалицията на Великоморавия, Сърбия и Хърватия
(860г.) Победа срещу Великоморавия заедно с Людовик
Немски (863г.), но поражение срещу Сърбия и Хърватия.
- Война с Византия, завършила с неуспех (863г.)
- Мирен договор с Византия (863г.)
- Преговори с Римската църква (866-868г.)
Княз
Владимир
- Започва масови гонения
срещу християнството и се
опитва да върне езичеството.
- Мирни преговори с Немското кралство (892г.)
- Мирен договор с Немското кралство, притежаващ търговски
клаузи и план за политически съюз (893г.)
Цар
Симеон
- Започва строежа на новата
столица – Преслав.
- Продължил книжовната и
църковната дейност на баща си.
- Масово ръкополагане на
свещеници, които били
обучавани на славянски език.
- България става царство, а
титлата на владетеля – цар.
- Война с Византия по повод преместването на българското
тържище в Солун и облагането му с по-тежки мита (894г.).
Сключва съюз с печенегите и побеждава.
- Обсада на Константинопол (913г.)
- Мирен договор с Византия (913г.)
- Война с Византия (914г.). Превзема Одрин. Разбива
византийците в битката при Ахелой (917г.)
- Успешен поход в Елада (918г.)
- Обсада на Константинопол (921г.)
- Мирен договор с Византия (924г.)
- Война със Сърбия, която води до покоряването й. (924г.)
- Преговори с римската църква. (926г.)
- Неуспешна война с хърватите (927г.)
Цар
Петър
- Българската църква става
патриаршия.
- Укрепва държавата.
- Води борба срещу
богомилството и ерестта.
- Война с Византия (927г.), завършила с мирен договор.
Според неговите условия на България били върнати много
загубени територии, Петър се оженил за внучката на
византийския император - Ирина Лакапина, българското
царство било признато и българската църква станала
патриаршия.
- Неуспешни опити да спре нашествията на маджарите (934г.,
943г, 948г. и 958г.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Таблица по история

Таблица с всички царе от българската история...
Изпратен от:
Marieta Kirilova
на 2012-04-16
Добавен в:
Документи
по История
Статистика:
55 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Помощ по история ! :)
добавена от ajax771 03.02.2015
0
2
Спешно е!!! Имам нужда от спешна помощ!!! Моля Ви!!!
добавена от mirai2002 24.01.2015
0
6
помощ !! история !! за утре ;(
добавена от tsvetiito 21.01.2013
0
18
помощ моля ви !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗА УТРЕ МИ ТРЯБВА
добавена от joana_jordanowa2004 05.11.2017
1
8
История! ПОМОЩ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
добавена от slaviweee 04.11.2015
1
5
Подобни материали
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
879
·
8
·
1,403
·
1,988

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

Подписване на Ньойския мирен договор

08 апр 2006
·
862
·
2
·
301
·
109
·
1

Катастрофална роля за развитието на България изиграва Ньойският мирен договор. Претоворите за оформяне на резултатите от войната започват още в началото на 1919 г. Поради противоречия сред победителите те се проточват до есента.
 

Герба на България

28 юли 2007
·
242
·
6
·
149
·
207
·
1

Развитието на българския герб през годините в картинки........
 

Теми по История на България

16 апр 2008
·
1,464
·
13
·
11,683
·
1,954
·
1

Прабългари и славяни през епохата на "Великото преселение на народите" (ІV-VІІ в.. Основаване и начално развитие на българската държава при хан Аспарух и хан Тервел. Териториално разширение и централизация на България през първата половина на ІХ в...
 

Теми по история на България

19 апр 2007
·
2,832
·
39
·
14,458
·
2,331
·
5
·
2

България през първата половина на ІХ век; България при княз Борис І; при управлението на Цар Симеон Велики; политическото могъщество при цар Иван Асен ІІ; антиосманска съпротива; начало на Българското възраждане; Руско-Турската Освободителна война и т.н.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
Изходно ниво по история за 8-ми клас
изходен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изходно ниво, изработен е по новата учебна програма за 8-ми клас по "История и цивилизации". Всеки въпрос в него има само един верен отговор.
(Лесен)
17
59
1
1 мин
13.08.2019
История и цивилизация - древният свят
изпитен тест по История за
Теста е изпитен. Обхваща световната древна история. Може да се използва както от учители, студенти, ученици и всички, които имат предпочитания към историята. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
38
10
1
8 мин
04.10.2019
» виж всички онлайн тестове по история

Таблица по история

Материал № 842905, от 16 апр 2012
Свален: 55 пъти
Прегледан: 101 пъти
Предмет: История
Тип: Документ
Брой страници: 5
Брой думи: 960
Брой символи: 6,083

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Таблица по история"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
132

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
143 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала