Големина на текста:
ТЕМА 1. ОКОЛНА СРЕДА. СЪЩНОСТ. ИСТОРИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
1.1.ОКОЛНА СРЕДА. СЪЩНОСТ. ОБХВАТ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА.
1.1.1. ВЪЗНИКВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА НАУКА
Екологията е древна наука. Едно от доказателствата са
откритите пещерни рисунки. Още първобитните хора, за да оцелеят, е
трябвало да имат познания за обкръжаващата ги среда, т.е. за
природните сили, растенията и животните.
В трудовете на античните философи се срещат първите опити за
обобщаване на натрупаните сведения за начина на живот в
зависимост от външните условия. Аристотел (384-322 г. пр.н.е.)
описва поведението, храненето, способите за защита и т.н. на повече
от 500 вида животни. Ученикът му Теофраст Ерезийски (371-280 г.
пр.н.е.) дава сведения за особеностите в растежа на растенията в
зависимост от почвата и климата.
Първи опит за систематизиране на знанията за растенията прави
древноримския учен Плиний-стари в съчинението “Естествена
история”.
През възраждането има силен тласък на систематиката. В
работите на Цезалпин (1519-1603), Рей (1623-1705), Турнефор (1656-
1708) и др. се разглежда и зависимостта на растенията от условията
на местообитанието. През 17-18 век се появяват сведения за отделни
групи организми, напр. в трудовете на Реомюр (1734) за насекомите,
на Трамбле (1744) за хидрите и др. Френският естествоизпитател
Жорж Бюфон (1707-1788) изследва влиянието на външните условия
върху строежа на животните. Авторът на първото еволюционно
учение Жан-Бабтис Льомерк счита, че влиянието на “външните
обстоятелства” е една от най-важните причини за приспособяването
на организмите и за еволюцията на животни и растения.
С възникването на биогеографията екологичното мислене търпи
по-нататъшното развитие. Александър фон Хумболд (1807) твърди,
че в сходни зонални и вертикално-поясни географски условия в
растения от различни таксономни групи се изработват сходни
“физиономични” форми, т.е. еднакъв външен облик. Чарлз Дарвин
(1859) в книгата “Произход на видовете по пътя на естествения
подбор” доказва, че борбата за съществуване в природата води до
естествен подбор, който се явява и движеща сила на еволюцията.
1
1.1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ЕКОЛОГИЯТА
Основите на екологията като самостоятелна наука са поставени
от немския биолог Ернст Хекел (Ernst Haeckel) през 1866 г., който я
определя като “биологична наука, изучаваща взаимоотношенията
на организмите с обкръжаващата ги среда”. Терминът “екология”
е от гръцки произход, като “oicos” означава дом, жилище, среда,
местообитаване; а “logos” – наука. В буквалния смисъл екология
означава наука за местообитаването.
В хода на развитието на екологията се формулират и други
определения.
Канадският изследовател Ч. Кребс (1972), изхождайки от
популационния подход определя екологията като наука за
взаимодействията, обуславящи разпространението и числеността на
организмите.
В развитието на екосистемния подход В. Н. Сукачов (1942)
определя екологията като наука за екосистемите, въвеждайки
понятието биогеоценоза, обединяваща растителния и животинския
свят с абиотичната част от природата.
Според американския учен Ю. Одум: “Екологията е наука за
структурата и функциите на биосферата”.
В последните години като най-синтезирано се приема
определението на Р. Дажо, че “екологията е наука изучаваща
условията на съществуване на живите организми и взаимната
връзка между организмите и средата, в която живеят”.
1.1.3. ПРЕДМЕТ НА ЕКОЛОГИЯТА
Предмет на екологията са трите нива в биологичната йерархия
– организми (индивиди), популации, съобщества (фиг. 1.1).
гениклеткиоргани
организ
ми
попула
ции
съоб
щества
ГЕНЕТИЧНИ
СИСТЕМИ
КЛЕТЪЧНИ
СИСТЕМИ
ОРГАНИЗЪМ
СИСТЕМИ
ОТ
ОРГАНИЗМИ
ПОПУЛА
ЦИОННИ
СИСТЕМИ
ЕКОСИСТЕ
МИ
Предмет на ЕКОЛОГИЯТА
Фиг. 1.1. Нива на организационно равнище на организмите
2
Изучавайки организмите, екологията изяснява как абиотичната и
биотичната среда им оказва влияние, и как те самите въздействат на
компонентите на околната среда.
Разглеждайки популациите, тя изяснява проблемите с наличието
или отсъствието на отделни видове индивиди, степента на тяхното
изобилие, устойчивостта и колебанията в числеността им.
Популацията представлява съвкупност от растения или
животни от един и същи вид обитаващи определена област
(ареал), които са важно ниво при видообразуването и
еволюцията.
Екологията разглежда и съобществата като природни,
създадени от човека или подложени на неговото влияние, изучава
техния състав, структура и преминалата през тях енергия.
Представата за биоценозите или природните съобщества е въведена
от немския хидробиолог К. Мьобилус (1877).
1.1.4. ОБХВАТ НА ЕКОЛОГИЯТА
Екологията обхваща следните области:
1. Изучава взаимоотношенията между организмите и околната
среда, влиянието им върху нея и ролята на средата спрямо
организмите;
2. Изучава измененията на околната среда под въздействие на
човека, доколкото тези изменения са необратими и имат определено
значение за човека;
3. Насочва дейността на човека към установяване на хармония с
природата за повишаване на продуктивността на екосистемите и
управление на процесите в тях.
1.1.5. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА ЕКОЛОГИЯТА
В екологията съществуват следните основни раздели:
- Аутекология раздел в екологията, изучаващ
взаимоотношенията на индивидите със средата и помежду им.
Разглежда влиянието както на отделните фактори или тяхната
съвкупност върху отделния организъм, така и поведението и
приспособяването на организмите спрямо екологичните фактори.
Терминът е от гръцки (autos = сам) и е въведен от Шрьотер (1896).
- Демекология (популационна екология) разделът изучава
популациите като елементарна форма на съществуване на вида
тяхната структура, динамика, полов и възрастов състав.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Записки по екология

Екологията е древна наука. Едно от доказателствата са откритите пещерни рисунки. Още първобитните хора, за да оцелеят, е трябвало да имат познания за обкръжаващата ги среда, т.е. за природните сили, растенията и животните...
Изпратен от:
Явор Георгиев
на 2012-04-15
Добавен в:
Лекции
по Екология
Статистика:
251 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Общата селскостопанска политика на ЕС
добавена от cemcem615 11.12.2013
0
11
селско стопанство и околна среда
добавена от ayseferhan 03.12.2012
2
16
Подобни материали
 

Изграждане на системи за опазване на околната среда

06 ное 2006
·
2,605
·
13
·
2,762
·
1,046
·
1

С въвеждането на система за управление на околната среда се постига съответствие с изискванията на законодателството, тъй като конкретните технически параметри на опазването на околната среда са обект на задължително правно регулиране и контрол.
 

Съвременно определение на екологията

11 окт 2007
·
623
·
2
·
257
·
246
·
1

Съвременно определение на екологията. Основни термини и глобални проблеми...
 

Управление на отпадъците

08 мар 2012
·
302
·
8
·
1,124
·
469

Управление на отпадъците се урежда със Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. Той представлява съвкупност от права, задължения, решения, действия и дейности, свързани...
 

Устойчиво развитие на екологията в България

04 апр 2006
·
3,251
·
10
·
3,133
·
648
·
3
·
5

С идеята за устойчиво развитие започна една своеобразна културна революция....
 

„Грижите” на човека за планетата Земя

29 апр 2006
·
1,602
·
2
·
513
·
2

Известно е, че планетата Земя е единствената позната за сега, на която има живот, благодарение на кислорода, слънцето и водата.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
74
1
4 мин
17.09.2012
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Записки по екология

Материал № 842244, от 15 апр 2012
Свален: 251 пъти
Прегледан: 413 пъти
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 94
Брой думи: 21,526
Брой символи: 141,134

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Записки по екология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала