Големина на текста:
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ФАКУЛТЕТ «ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ»
КУРСОВА РАБОТА
на тема:
„МЕСТНА И ЦЕНТРАЛНА ВЛАСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”
СЪДЪРЖАНИЕ:
Обществото се самоорганизира и самоуправлява чрез създаването на централна и местни власти. Овластяването на
администрации има за цел осигуряването на достъп до необходими услуги за обществото в различни сфери на публичния живот
– здравеопазване, отношения с чужди народи и национална сигурност, образование и социална подкрепа, икономическа
стабилност и финансова обезпеченост. Тези услуги се гарантират от определени човешки права като право на труд, право на
равнопоставеност, право на образование, право на справедливост, право на защита на личността и семейството от различни
посегателства, право на здравно обезпечаване, право на собственост, право на мнение и совбодно слово и т.н., които са изконни
и неотменими. Правата се формулират чрез върховния законодателен акт – конституцията, където се въвеждат и задълженията
на гражданите, а услугите за обществото в различни закони и техни поднормативни актове.
България е република с парламентарно управление, в която държавната власт произтича от народа. Понятията и
съответните структури се въвеждат законово от Конституцията на Р България, според която България е единна държава с
местно самоуправление. В нея не се допускат автономни териториални образувания. Държавната власт се разделя на
законодателна, изпълнителна и съдебна.
I.Централна власт
1.Народно събрание
Законодателната власт се осъществява от Народното събрание, което е постоянно действащ орган и се избира за срок от
четири години. Народното събрание има самостоятелен бюджет и се състои от 240 народни представители. Избори за ново
Народно събрание се произвеждат най-късно до два месеца след прекратяване на пълномощията на предишното. В случай че
народен представител е избран за министър, то той прекъсва пълномощията си за съответния срок, през който е министър. В
този случай той се замества по определен от закона ред. Народните представители не носят наказателна отговорност за
изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание. Председателят на Народното събрание:
o представлява Народното събрание;
o предлага проект за дневен ред на заседанията;
o открива, ръководи и закрива заседанията на Народното събрание и осигурява реда при провеждането
им;
o удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Народното събрание актове;
o обнародва решенията, декларациите и обръщенията, приети от Народното събрание;
o организира международните връзки на Народното събрание.
В Народното събрание действат постоянни и временни комисии. Постоянните комисии подпомагат законодателната
инициатива и упражняват парламентарен контрол, а временните се избират за проучвания и анкети.
2
Законите и другите регулативни актове се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите народни
представители, освен ако Конституцията не изисква друго мнозинство. Приетите актове се обнародват в "Държавен вестник" не
по-късно от 15 дни след приемането им. Народното събрание:
o приема, изменя, допълва и отменя законите;
o приема държавния бюджет и отчета за изпълнението му;
o установява данъците и определя размера на държавните данъци;
o насрочва избори за президент на републиката;
o приема решение за произвеждане на национален референдум;
o избира и освобождава министър-председателя и по негово предложение - Министерския съвет;
o извършва промени в правителството по предложение на министър-председателя;
o създава, преобразува и закрива министерства по предложение на министър-председателя;
o избира и освобождава ръководителите на Българската народна банка и на други институции,
определени със закон;
o дава съгласие за сключване на договори за държавни заеми;
o решава въпросите за обявяване на война и за сключване на мир;
o разрешава изпращането и използването на български въоръжени сили извън страната, както и
пребиваването на чужди войски на територията на страната или преминаването им през нея;
o обявява военно или друго извънредно положение върху цялата територия на страната или върху част
от нея по предложение на президента или на Министерския съвет;
o дава амнистия;
o учредява ордени и медали;
o определя официалните празници;
o изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен
съд и на главния прокурор, внесени от Висшия съдебен съвет, за прилагането на закона и за дейността
на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи;
o изслушва и приема доклади за дейността на органи, които изцяло или частично се избират от
Народното събрание, когато това е предвидено в закон.
Народното събрание ратифицира и денонсира със закон и международните договори, обичайно отнасящи се до човешките
права, до политически или военни актове, границата на държавата и др. Когато Народното събрание гласува недоверие на
министър-председателя или на Министерския съвет, министър-председателят подава оставката на правителството. Народното
събрание избира Сметна палата, която осъществява контрол за изпълнението на бюджета, избира омбудсман, който се
застъпва за правата и свободите на гражданите. Правомощията и дейността на Сметната палата и омбудсмана се уреждат със
закон.
2.Президент
Държавният глава олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните
отношения. Той се избира пряко от избирателите за срок от пет години. Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат
преизбирани на същата длъжност само за още един следващ мандат. Президентът на републиката:
o насрочва избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление и определя датата за
произвеждане на национален референдум, когато за това има решение на Народното събрание.
o отправя обръщения към народа и Народното събрание.
o сключва международни договори в случаите, определени със закон;
o обнародва законите;
o утвърждава промени на границите и центровете на административно-териториалните единици по
предложение на Министерския съвет;
o назначава и освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства и
постоянните представители на Република България при международни организации по предложение на
Министерския съвет и приема акредитивните и отзователните писма на чуждестранните дипломатически
представители в страната;
o назначава и освобождава от длъжност и други държавни служители, определени със закон;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Местна и централна власт

Обществото се самоорганизира и самоуправлява чрез създаването на централна и местни власти. Овластяването на администрации има за цел осигуряването на достъп до необходими услуги за обществото в различни сфери на публичния живот...
Изпратен от:
Kapka Asenova
на 2012-04-14
Добавен в:
Курсови работи
по Административно право
Статистика:
57 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Административно право
Тест по административно право за 3-ти курс
изпитен тест по Административно право за Студенти от 3 курс
Тестът се сътои от 12 въпроса като някои от тях имат по повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти по право, дисциплина административно право, 3-ти курс.
(Лесен)
12
58
1
23.07.2013
Административно право - обща част
междинен тест по Административно право за Студенти от 2 курс
Тестът включва основни въпроси в рамките на Административното право - Обща част. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
10
45
1
1 мин
27.02.2015
» виж всички онлайн тестове по административно право

Местна и централна власт

Материал № 842136, от 14 апр 2012
Свален: 57 пъти
Прегледан: 80 пъти
Предмет: Административно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 3,528
Брой символи: 23,138

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Местна и централна власт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала