Големина на текста:
Русенски университет „Ангел Кънчев” – гр. Русе
Факултет: Бизнес и мениджмънт
Курсова работа
Тема: Обединения на търговци /консорциум, холдинг/
Изготвил: Елена Ангелова Георгиева Проверил:
Специалност: Индустриален мениджмънт / гл.ас. Иво Гъчков /
Група: 39А
Фак. номер: 115081
Същност на обединенията
Търговците в условията на пазарна икономика се обединяват, за да получават по-
голяма печалба или за да избягват вредните последици от конкуренцията помежду
им. С други думи, целта на обединяването им е икономическа. Тя намира израз в
наименованието икономическа групировка, което често се използва за означаване на
обединение на търговци. Съществен момент в общата характеристика на всички
икономически групировки е този, че участниците (наричани по-нататък „предприятия")
в тях запазват своята юридическа самостоятелност, но са образували съответната
групировка за постигане на определени икономически цели при най-различна степен
на икономическо обвързване. За създаването на различните видове икономически
групировки не се изискват и не съществуват особени форми на организация. Използват
се познатите юридически форми, тъй като се търси най-подходящата от икономическо
гледище форма на обединение. Това прави икономическите групировки мъчно
податливи на диференциране от правна гледна точка.Така например един картел
може да се образува под формата на търговско или гражданско дружество, а може и да е
просто съглашение без всякаква форма, или дори не фиксирано някъде
„джентълменско споразумение". Икономическите групировки възникват по силата на
сключени между предприятията договори или взети от тях решения. Независимо от по-
близките или по-далечни цели, които се поставят със създаването на една
икономическа групировка, в основата си те винаги са икономически и винаги са
насочени към извличане на печалби. В преследване на основната си цел - печалбата,
икономическите групировки неизменно водят до монополизъм в една или друга област
на стопанския живот. Ето защо както във вътрешно-държавни нормативни актове, така
и в международни са предвидени правила, които забраняват или ограничават
развитието на това явление. Така например съгласно чл. 85 от договора за образуването
на ЕИО всички договори между предприятия, всякакви резолюции, водещи до
обединяване на предприятията и всякакви начин на съгласуване на интересите, които
могат да повлияят отрицателно на търговията между страните- членки и които по
своите цели или последици пречат, ограничават или изкривяват конкуренцията между
тези страни са забранени.
Търговският закон в глава осемнадесета урежда само три вида обединения а именно:
консорциума, холдинга и европейското обединение по икономически интереси. Това
обстоятелство означава, че те са допустими по българското търговско право.
Консорциумът, холдингът и европейското обединение по икономически интереси се
различават помежду си. Различни са техните функции, както и целите, които си
поставят търговците, когато се групират във всеки от тези видове обединения.
Консорциумът служи за осъществяване на съвместна дейност в общ интерес на
участниците или за регулирането на тяхната дейност, холдингът позволява на
участниците в него заедно да управляват и да въздействат върху вземането на решения в
други търговски дружества, в капитала на които те притежават дялове или акции.
Европейското обединение по икономически интереси обхваща търговски дружества и
еднолични търговци със седалища в две или повече държави-членки на Европейския
съюз.
I.Същност на консорциума
Един от допустимите по българското търговско право видове обединения на търговци е
консорциумът.Тои е определен в закона като договорно обединяване на търговци за
осъществяване на определена дейност (чл. 275 от ТЗ).От това законово определение
могат да се направят следните изводи:
а)Само търговци могат да се обединяват в консорциум. Тоест това е обединение на
търговци по смисъла на чл.1 от ТЗ. Допустимо е в консорциум да участват всички
видове тьрговци: еднолични търговци, търговскидружества и кооперации. Не
представлява пречка за това наименованието на глава осемнадесета на ТЗ, а именно:
"Обединения на търговски дружества". Това означава, че в тази групировка могат да
участват както еднолични търговци, така и дружества, т.е не само физически, но и
юридически лица – търговци, български и чуждестранни, кооперации( с изключение на
ЖСК) и всяко лице, образувало предприятие, което по обем и предмет изисква неговите
дела да се водят по търговски начин, даже ако дейността му не е търговска по смисъла
на чл.1, ал. 1 от ТЗ.
б) Дейността, за осъществяването на която търговците се обединяват в консорциум, е
търговска. Преследва се икономическа (стопанска) цел, включително получаването на
по голяма печалба.
Участниците в консорциума са равнопоставени. Тоест предприятията влизащи в
състава му запазват своята самостоятелност. Консорциумът за разлика холдинга е
обединяване за хоризонтално координиране дейността на отделни търговци.
Консорциумът е доброволно образувание, изградено на договорна основа. В практиката
най-често се използва гражданският договор. За консорциума не съществува
задължителна самостоятелна юридическа форма на организация. Съгласно
разпоредбата на чл. 276 ТЗ за него се прилагат съответно правилата за гражданското
дружество или за дружеството, във формата на което той е организиран. Това означава,
че той може да се образува като гражданско или търговско дружество, по гражданския,
съответно по ТЗ. Целта на консорциума е икономическа. Той се създава за
осъществяване на определена дейност. Тази дейност става определена по своето
съдържание, като се има предвид, че тя се осъществява от търговци, които, за да
притежават това качество, трябва да осъществяват дейностите посочени в чл. 10, ал. 1
ТЗ. Консорциумът може да бъде създаден с определен срок на съществуване или без
срок, съобразно преследваната от него цел и уговорка между участниците в договора.
Времетраенето не е определящ признак на едно сдружение и затова основателно се
възразява срещу определянето му, като „временно обединяване на няколко
предприятия”. У нас са познати различни консорциуми, например за производство на
бирена мая с участието на чуждестранни предприятия, банкови – за осъществяване на
кредитни, гаранционни и други операции.
1.Видове консорциуми
Консорциумът се проявява в две разновидности. Първата разновидност е
неперсонифицирано гражданско дружество. Сдруженията или организациите, които не

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 май 2019 в 20:14 потребител
 
Подобни материали
 

Търговски дружества - определение, образуване, видове

10 май 2007
·
1,329
·
3
·
428
·
201

Търговското дружество е основен стопански субект, като това е неговото икономическо качество. На второ място то е юридическо лице, което определя неговото правно качество...
 

Гражданско и търговско дружество. Действие на ТЗ спрямо заварени форми по УСД. Учредяване на търговско дружество

29 май 2006
·
484
·
5
·
1,266

От гражданското дружество (чл. 357-364 ЗЗД). Според чл. 357, ал. 1 ЗЗД: С договора за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща цел, а според чл. 63, ал. 1 ТЗ:
 

Правата на животните - курсова работа

30 мар 2006
·
300
·
21
·
3,442
·
118
·
1

Правата на животните - курсова работа - правата на животните през вековете и днес.
 

Обединения на търговски дружества – консорциум и холдинг. Други обединения

30 май 2006
·
1,099
·
2
·
659
·
151

Съществуват форми на обединения, които се означават като икономически групировки. Характерно за тях е, че се формира общо ръководство, но ТД имат и известна самостоятелност. Обединенията имат различни наименования – концерн, картел, пул и т.н.
 

Търговски дружества

23 ное 2006
·
929
·
4
·
724
·
89

Според чл.63 ал.1 от Търговския Закон търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства.В предвидени от закон случаи може да се учреди дружество и от едно лице...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Общинско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студенти по Право, съдържа 12 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор. Фокусът е върху Общинското право.
(Лесен)
12
37
1
2 мин
27.10.2016
Тест по Търговско и Финансово право за студенти
тематичен тест по Право за Студенти
Тестът обхваща въпроси от търговско и финансово право - 15 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
48
1
1 мин
28.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Oбединенич на търговци (консорциум, холдинг)

Материал № 841647, от 12 апр 2012
Свален: 208 пъти
Прегледан: 149 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 4,113
Брой символи: 26,597

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Oбединенич на търговци (консорциум, холдинг)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения