Големина на текста:
Теам 1: Предмет, обект, методи и задчи на статистиката
С термина статистика се означават три неща – статистическата теория; статистическата
практика и иституциата която се занимава със статистически изследвания.
Обект - на статистиката са масовите явления (ръждаемост; смъртност; престъпност;
безработица; обществено мнение)
Масово явление – когато в множество единични явления се повтарят определени
закономерности, валидни за общността от единици като цяло.
Предмет - на статистиката са закономерностите във проявлението и развитието на масовите
явления.
Метод – основния метод е статистическо изучаване (изследване). Този метод се базира на закона
за големите числа. А тои гласи: закономерностите при масовите явления се проявяват само при
достатъчно голям брой наблюдавани единици и могат да се изразят като средни стойноси. От този
закон има две следствия:
Първо: Колтото е по-голям броят на изучаваните единици от съвкупността, толкова по-малко
типичният размер на наблюдаваните признаци се влияе от слуайни причини.
Второ: Временните, случайните и неосъществените връзки и зависимости при дадено масово
явление проявяват тенденция взаимно да се неотрлизират с нарастване броя на наблюдаваните
единици.
От своя страна статистиката включва няколко раздела:
а) обща теория на статистиката – той дава теоритичните модели и практическите насоки за
статистическите изследвания.
б) събития - наричаме всяка промяна в моментното състояние на човек, предмет или
явление. Регистрираните събития се наричат сведения. Когато сведенията се групират по
определен начин се получават данни. Данните се обработват с помоща на статистически методи и
се получава статистическа информация.
Ръждаемостта се изчислява в промили.
Тема 2: Понятиен апарат на общата теория на статистиката
Статистическото изучаване е метод при който се наблюдават определен брой единици,
получените сведения се обработват и се получава информация за закономерностите в състоянието
и развитието в някое масово явление. Статистическото извучаване включва три етапа:
а) статистическо наблюдение
б) статистическа групировка и сводка
в) статистически анализ
Изчерпателна извадка – включва всички единици на съвкупността.
Репрезетивна извадка – тя се базира на представителната извадка.
Представителна извадка представителна е когато единиците, който попадат в нея имат
свойството правилно да възпроизвеждат основните характеристики и параметри на генералната
съвкупност.
Видове статистически изучавания:
а) в зависимост от обхвата си са изчерпателни и частични (изваткови). Изчерпателни са
когато се наблюдават всички единици за дадено масово явление. Частични или изваткови са тогава
когато се наблюдават само част от единиците за дадено масово явление.
б) текущи и еднократни са в зависимост от времето на провеждането.
в) първични и вторични са в зависимост от етапа на обработката на данните.
Статистическа съвкупност наричаме множеството от всички единици характерни за даденото
явление. Статистическата съвкупност може да бъде и Генерална съвкупност – обхваща случай на
изследваното масово явление.
Статистически единици – това са отделните единици, които образуват статистическата
съвкупност. Чрез статистическата групировка отделните статистически единици се разпределят по
групи, обособени въз основа на наблюдаваните признаци, характеризиращи съвкупността.
Статистически данни това е събраната, организирана и анализирана информация,
необходима за изследване на дадено явление.
Представителната (изватковата) съвкупност включва само наблюдаваните единици. Чрез
нейните характеристики се правят изводи за характеристиките на генералната съвкупност.
Особености на статистическата съвкупност фиксирана е във времето и пространството.
Всяка статистическа съвкупност се състои от N на брой елемента. Това число N се нарича обем на
съвкупността.
Видове съвкупности:
а) динамични свързани са с определен момент (моментни) или период (периодни) от
време.
б) реални – тези който са съществували и съществуват в настояще време.
в) хипотетични – са тези който са за бъдеще време и са свързани с очаквания, с намерения и
т.н.
Статистическа единица е всеки от елементите на статистическата съвкупност.
Видове: прости и сложно съставни.
Статистически признак – това е свойството въз основа на което наблюдаваните единици се
разделят на групи.
Видове признаци:
а) метрирани и неметрирани в зависимост от това как се задават значенията им.
Метрирани са тези на които значенията се задават с числа. Те се наричат още вариационни.
Такива са ръст; заплата; доход; възръст; БВП и т.н. Неметрираните се наричат още категорийни
или атрибутивни са тези на който значенията им се задават с думи. Такива са пол; професия;
обазувание и т.н. Метрираните се делят на прекъснати и непрекъснати в зависимост от това дали
могат да заемат всички стойности в даден интервал или не. Прекъснати са само цели числа.
Непрекъснати всички числа в даден интервал.
Алтернативни (тихотомни) са тези който имат две противоположни значения (да-не; мъж-
жена)
Кумулативни това са признаци при който значението позволява по няколко различни думи или
отговора.
б) постоянни и променливите
в) естествени и социални - естествени са: ръст, тегло, цвят на очите, а социални са тези
който ги определя обществвото (професия, образование и т.н.).
Скали:
а) номинална (начално, основно, средно, висше) на нея се записват значенията на
метрираните, неранжирани признаци.
б) рангова – при нея има подребда (първо, второ, трето, четвърто)
в) ординалната – написват се значенията на ранжирани (подредени) признаци.
г) интервална – на нея се записват значенията само на метрирани признаци.
Статистическо разпределение – наричаме съответствието между единиците от наблюдаваната
съвкупност и значението на признака.
Статистическо разпределение
Успех23456общо
Брой101525201080
1616161616Равномерно разпределение
1017261017Симетрично разпределение
Видове емперични (статистически) разпределения:
равномерно разпределение:симетрично разпределение:
У
0 Х 0 2 3 4 5 6 Х
При симетричното разпределение най-високите чистоти са при средното значение на признак
(най-често се среща средното значение на признака), а останалите са симетрични спрямо него.
Умерено асиметрично разпределение:
У У
0 2 3 4 5 6 Х 0 2 3 4 5 6 Х
най – много са троиките. Най – много са петиците.
Бимудално разпределение: Мултимудално разпределение:
У У
0 Х 0 Х
Има две върхови чистоти. Има много върхови чистоти.
Крайно асиметрично разпределение
У J У L
0 2 3 4 5 6 Х 0 2 3 4 5 6 Х
U – разпределение
У
0 2 3 4 5 6 Х
2 и 6 са равни; 3 и 5 са равни; 4-те са най – малки. Най – ниските чистоти са при средното значение
на признака или то се среща най – рядко, а другите са симетрични.
Тема 3: Етапи на статистическото изследване
Статистическо наблюдение – това е първият епат от статистическото изучаване по време на
който се регистрират събития и се получават сведения.
Задачи на статистическото наблюдение:
а) да се определя съвкупността в която ще се извърши наблюдението.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въведение в статистиката

това са лекции по дисциплината Въведение в статистиката за специалност Публична администрация....
Изпратен от:
tanchetyyy90023
на 2012-04-09
Добавен в:
Лекции
по Статистика
Статистика:
268 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
СЕМЕСТРИАЛЕН ПРОЕКТ ПО СТАТИСТИКА. Динамика на площите, добивите и производството на пшеница в РБ за периода след 1970 г. до днес (последни данни
добавена от mehmetavcipiki 04.06.2014
0
12
Домашна работа- спешно
добавена от iskra.malinova 22.04.2016
2
24
Спешно ми трябва отговора на този въпрос
добавена от m.pendov 13.12.2012
2
33
Подобни материали
 

Извадков метод.

03 май 2009
·
141
·
8
·
671
·
160

Основни предимства на извадковото (репрезентативното) изучаване Изчерпателните статистически изучавания се правят сравнително рядко (например, преброяванията на населението)....
 

Динамичен анализ

19 фев 2008
·
280
·
7
·
1,110
·
136

Социално–икономическите явления и процеси се изменят непрекъснато с течение на времето. Статистическото изучаване на развитието на явленията и процесите е едно от основните направления на статистическия анализ...
 

Статистически анализ на измененията на явленията във времето.

11 фев 2009
·
41
·
2
·
223
·
42

Статистически анализ на измененията на явленията във времето. Компоненти на измененията. Основни и средни характеристики на временните редове.
 

Статистически изводи и заключения.

11 фев 2009
·
72
·
3
·
374
·
104

Статистически изводи и заключения. Представителна извадка – формиране оценка на статистическите величини от представителната извадка.
 

Статистически анализ – основни видове.

11 фев 2009
·
139
·
2
·
574
·
252

Статистически анализ – основни видове. Спомагателни средства при статистически анализ – статистически редове, таблици и графични изображения.
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Статистика
Статистика
изпитен тест по Статистика за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по въведение в статистиката №1. Тестът включва 40 затворени въпроса, изискващи един верен отговор.
(Труден)
40
149
1
18.01.2015
Статистика - Тест 3
изходен тест по Статистика за Студенти от 2 курс
Тестът е предназначен за студенти в УНСС от 2-ри курс. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
24
220
1
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по статистика

Въведение в статистиката

Материал № 840455, от 09 апр 2012
Свален: 268 пъти
Прегледан: 357 пъти
Предмет: Статистика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 4,352
Брой символи: 25,492

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в статистиката"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Добринка Стойчева
преподава по Статистика
в град Шумен
с опит от  26 години
2 656 144

виж още преподаватели...
Последно видяха материала