Големина на текста:
Характеристика на регионализацията в ЕС
Същност па регионализацията в ЕС
Регионализацията в ЕС е процес на изграждане на региони, като относително
самостоятелни субекти на местно самоуправление. Те са междинно ниво, което стои
между националните правителства от една страна и общините и областите, от друга
страна.
Процесът с провокиран от желанието на ЕК да стимулира ендогенните фактори на
развитие, да даде по-голяма власт на локалните органи за управление, като засили
децентрализацията на вземане на решение и респективно начините, по които се
управляват средствата от ЕС. В същото време в повечето страни членки съществува
огромен брой общини, които действат независимо и разпокъсано една от друга.
Например в Латвия в момента съществуват 527 общини, а до края на 2009 г. се
предвижда техният брой да бъде само 176. Във Франция има над 30 000 общини. Там
всяко населено място е община, като средният брой на жителите в една община е 1300
души. През последните години тези малки местни общности започват да се сдружават
по 20-30, тъй като изпитват необходимост да обединят усилията си при решаване на
местни проблеми
Теоритични основи на регионалното развитие и регионалната
политика
Регионална типология и класификация
Основно понятие е региона (от лат. страна, област). Земната повърхност може да се
раздели на множество територии, върху които са отделени различни по размер
сегменти. Регионите за разлика от територията представляват съвкупност от
взаимосвързани явления, които детерминират границите им. Съществуват следните
определения за регионите:
•Особен вид територия, характеризиращ се със специфична цялост. На тази основа
сс разграничават природни, икономически, политически и др. региони;
•Териториална общност, притежаваща свой собствен социокултурен код.
Последният е система от тясно свързани природо-географско положение,
социално-икономически, геополитически и културни свойства, които обезпечават
местното качество на живота.
•Административно-териториална единица от средно или високо ниво. В практиката
на Западна Европа регионът е следващата след държавата териториална
йерархична единица, това определение е тъждествено на районите в Източна
Европа.
Широко разпространение има и друг термин районът. Той представлява изведена от
съвкупността на дадени взаимосвързани явления или признаци таксономична единица
на териториалното делене. В страните от Източна Европа районът е административно-
териториална единица от средно или по-ниско равнище.
Образуването на региони, тяхното сливане, агломериране, разпадане раздробяване
представлява същността на процеса регионализация. Съгласно Декларацията на
Асамблеята на европейските региони последните се класифицират като:
с обш характер. В България броят на общините е 264, като най-малката община е с
население 1 300 души, а най-голямата - над 1 милион души.
Обща характеристика на регионализацията в ЕС е нейното широко разнообразие, което
варира от местни парламенти със законодателни функции до институции, упражняващи
само консултативна роля. Очевидно е, че първият тип играе по-активна роля за
решаване на проблемите на местните общности и че именно те могат да се превърнат в
гръбнака на новото средно ниво на управление на регионите.
Регионализацията в ЕС е процес, който продължава да тече и в момента.
Съществуват две гледни точки на философията на този процес. От една страна е
стремежът към създаване на общо законодателство, което да регламентира и донякъде
да регулира моделите и формите на регионално самоуправление, а от друга страна стои
виждането за запазване на статуквото на регионалните администрации и на цялото
разнообразие от институции и техните правомощия. Ето защо дълго време
изработването на обща система на отчитане и регулиране бе отхвърляно поради
съществуването на значителни различия в правните системи и специфични за отделните
страни исторически, културни, географски и социално-икономически условия.
Постепенно обаче започва да надделява разбирането, че е възможно да се изработи
система от основни понятия и принципи, които са общи за всички модели за
регионално самоуправление.
Степента на регионализация на отделните страни е обект на проучване от Комитета
на регионите, като институция, чиято функция е да следи за изпълнението решенията на
институциите на ЕС по отношение на регионалните и местни власти Според един
анализ на Комитета на регионите, страните-членки биват 4 типа е уточнението, че има
страни.
чиято конституционна уредба позволява по определени показатели да бъдат отнесени
към повече от една категория:
?
•Федерални държави;
•Рсгионализирани унитарни държави;
•Децентрализирани унитарни държави;
•Централизирани унитарни държави.
Сред страните от Централна и Източна Европа не съществува нито една федерална
държава. Единствено Полша се отличава с известна степен на изградена
регионализация. В ЕС има 5 федерални държави със значителни специфики
(федерализъм в Германия и Австрия, асиметричен федерализъм в Испания, разделение
на 2 общности в Белгия, федерална ориентация в италианската административна
реформа) и 7 регионализирани унитарни държави.
Различните подходи за систематизиране варират в зависимост от
приетите критерии за квантифициране на регионализацията на страните
членки. Като такива са използвани например законодателната власт,
икономически, секторни и дори културни критерии. Най-пълното
изложение и систематизация на различните модели на регионално самоуправление се
съдържа в изготвения от Управителния комитет по
местна и регионална демокрация на Съвета на Европа (СОЬК) доклад.
Този доклад доби значителна популярност и е основан на типологизация в
зависимост от притежаваната от регионите законодателна власт. В доклада
се обособяват 6 модела (табл....).
Таблица ...
Молели на регионално самоуправление (класификация на
Съвета на Европа)
МолелиХарактеристикаСтрани
ПървиРегиони с първостепенна законодателна Белгия
молел власт, чието съществуване е гарантирано от Германия
Конституцията или от Федерален пакт и Италия, Русия
които не могат да бъдат обект на Швейцария
преразглеждане без тяхното съгласие
Втори Региони с първостепенно законодателно Испания
молел правомощие, чието съществуване обаче не е
гарантирано от Конституцията или
Федерален пакт
Великобритания
ТретиРегиони, имащи право да приемат закони, вЧехия
модел
съответствие с рамките (принципи, общи
разпоредби), установени от националното
законодателство и чието съществуване е
гарантирано от Конституцията
Унгария
ЧетвъртиРегиони с правомощия да приематУелс
модел регионални закони или други
административни актове, съгласно
юридическите рамки (принципи, общи
разпоредби), установени от националното
законодателство, и чието съществуване е
гарантирано от Конституцията
Полша
ПетиРегиони, разполагащи с правомощие да Дания, Швеция,
модел вземат решения (но без законодателноФранция,
правомощие), чиито съвети се избират чрезТурция
преки общи избори
ШестиРегиони с правомощие за вземане наФинландия,
модел
решение (без законодателно правомощие), чиито
съвети са събирани от съставящите ги местни
власти
Литва
Регионализацията е част от процеса на интегриране на страната ни към ЕС. Той е
тясно свързан с децентрализацията на местната власт, която стартира в България през
2002 г. Тогава на общините бе дадена възможност да определят сами размера на
таксите, като бе регламентирана законова рамка на границите на тези такси.
Впоследствие тази рамка отпадна и таксите бяха изцяло освободени от ограничения.
През 2007 г., с приемането на четвъртата поправка на Конституцията, се
децентрализира и определянето на местните данъци, отново, поне засега, в законови
рамки за долна и горна граница. Опасението бе, че ако не съществува долна граница,
част от общините не биха посмели да гласуват високи данъци, а по-бедните от тях не

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Характеристика на регионализацията в ЕС

Регионализацията в ЕС е процес на изграждане на региони, като относително самостоятелни субекти на местно самоуправление. Те са междинно ниво, което стои между националните правителства от една страна и общините и областите, от друга страна....
Изпратен от:
Ивелин Господинов
на 2012-04-04
Добавен в:
Доклади
по Регионално развитие
Статистика:
31 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Регионално развитие и местно самоуправление

12 окт 2010
·
212
·
10
·
1,495
·
265
·

Териториалната същност на самоуправлението, както и неговото значение се проявяват преди всичко в общината. Безспорно, общината е подчинена власт, която черпи правата си изключително от държавния авторитет....
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
5 мин
04.10.2012
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Характеристика на регионализацията в ЕС

Материал № 837534, от 04 апр 2012
Свален: 31 пъти
Прегледан: 79 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,674
Брой символи: 11,084

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Характеристика на регионализацията в ЕС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала