Големина на текста:
СЧЕТОВОДНИ ПРИНЦИПИ, СЧЕТОВОДНО
ОЦЕНЯВАНЕ И СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
1
1. Основни предположения
База на начисляване
За да постигнат своите цели, финансовите отчети се изготвят на база счетоводния принцип
на начисляването. При тази база, ефектите от сделки и други събития се признават в
момента на тяхното възникване (а не когато бъдат платени или получени паричните
средства или техните еквиваленти) и се отразяват в счетоводните записи, и се отчитат във
финансовите отчети за периодите, към които се отнасят.
Действащо предприятие
Финансовите отчети обикновено се изготвят на база на предположението, че
предприятието предприятието няма нито намерението, нито необходимостта да ликвидира
или съкрати съществено мащаба на своите дейности.
2. Общи счетоводни принципи при представяне на финансовите отчети
Честно представяне
Финансовите отчети трябва да представят честно финансовото състояние, финансовите
резултати от дейността и паричните потоци на дадено предприятие. Честното представяне
изисква от предприятието също да:
избере и прилага счетоводна политика в съответствие с разпоредбите на
приложимите счетоводни стандарти
представя информация, включително за счетоводната политика, по начин, който
осигурява значима, надеждна, сравнима и разбираема информация
предоставя допълнителни оповестявания, за да даде възможност на ползвателите да
разберат ефекта от конкретни операции, други събития и условия върху
финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието
Същественост и обобщаване
Предприятието представя поотделно всяка съществена група от сходни статии.
Предприятието представя поотделно статии от несходен характер или функция, освен ако
са несъществени.
Компенсиране
Предприятието не компенсира активи и пасиви или приходи и разходи, освенако не се
изисква или разрешава от даден приложим счетоводен стандарт.
Честота на отчитане
Предприятието представя пълен комплект финансови отчети (включително сравнителна
информация) най-малко веднъж годишно.
Сравнителна информация
Предприятието оповестява сравнителна информация по отношение на предходен период за
всички суми, отчетени във финансовите отчети за текущия период. Сравнителната
информация се включва в текстови и описателен вид, когато това е уместно и необходимо
за по-доброто разбиране на финансовите отчети за текущия период.
Последователност на представянето
Представянето и класификацията на статиите във финансовите отчети се запазват и през
следващите периоди, освен ако:
2
е очевидно, в резултат на настъпила значителна промяна в характера на дейността
на предприятието или при преглед на финансовите му отчети, че друго представяне
или класификация ще бъдат по-подходящи; или
даден приложим счетоводен стандарт изисква промяна в представянето.
Счетоводни принципи съгласно чл. 4 от Закона за счетоводството:
1. Текущо начисляване
2. Действащо предприятие
3. Предпазливост
4. Съпоставимост между приходите и разходите
5. Предимство на съдържанието пред формата
6. Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период
7. Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и
краен баланс
3. Принципни модели за оценка в счетоводството
Оценка по историческа цена
Традиционният подход на счетоводно отчитане се отличава със следните характеристики:
Счетоводните операции се отчитат по тяхната първоначална историческса парична
стойност
Сделки и събития, осъществени без парични разплащания, обикновено се игнорират
Приходът за всеки отчетен период обикновено се начислява само, когато приходът
е реализиран във фомата на пари или някаква друга форма, която скоро ще се
превърне в пари
Печалбата за всеки отчетен период се намира чрез съпоставяне на приходите с
разходите, консумирани за генериране на този приход през периода
В периода обаче, когато цените се променят значително, оценката по историческа цена има
значителни отклонения:
Балансовата стойност на нетекущите активи често е съществено по-ниска от
текущата им стойност
Материалните запаси в отчета за финансовото състояние отразяват по-скоро цените
към датата на покупката или производството им, отколкото актуалните текущи
цени към края на годината
Отразените в отчета за доходите разходи не отразяват текущата стойност на
консумираните активи, така че печалбата е прекомерно раздута
Ако печалбата се разпредели изцяло като дивиденти, равнишето на дейността би
трябвало да се съкрати
Не се взема предвид ефекта на увеличението на цените при паричните позиции
Надценената печалба и подценените активи не позволяват точното изчисляване на
възвръщаемостта на заетия капитал
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Счетоводни принципи, счетоводно оценяване и счетоводна политика

За да постигнат своите цели, финансовите отчети се изготвят на база счетоводния принцип на начисляването....
Изпратен от:
к
на 2012-03-29
Добавен в:
Доклади
по Счетоводство
Статистика:
44 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Счетоводен баланс. Активи. Собствен капитал. Приходи и разходи. Пасиви.

29 апр 2007
·
3,202
·
3
·
702
·
957
·
2
·
3
·

Понятието баланс е с латински произход. То означава равенство, като понятие е средство за счетоводно отразяване. Счетоводният баланс е техническо средство за отчитане...
 

Класификация на счетоводните сметки

27 май 2009
·
252
·
3
·
714
·
506

В зависимост от обектите на отчитане, в счетоводството се използват разнообразни по своето съдържание и предназначение счетоводни сметки. С цел, изучаване на тяхната същност, счетоводните сметки се класифицират в еднородни групи...
 

Стопанска дейност и отчетност, счетоводна отчетност

11 фев 2007
·
1,405
·
11
·
2,586
·
352

Стопанската дейност-това е дейноста на хората по възпроизводството на материални блага.При нас се осъществява от търговските дружества.
 

Собствен капитал. Счетоводни сметки

07 дек 2007
·
273
·
9
·
3,457
·
114

Основният източник за образуване на стойността на имуществото на всяко предприятие е капиталът. В практиката това понятие се определя като “паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи”.
 

Финансов отчет

14 мар 2008
·
290
·
11
·
1,669
·
230

През 1989 година Недялко Неделчев създава фирма "Каргоекспрес" с основен предмет на дейност - транспортни услуги. През 1992 година "Каргоекспрес" построява първата частна бензиностанция във Варна и за първи път представя автомобилите OPEL в новооткрит
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Оценка на риска
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 3 курс
Теста включва 14 затворени въпроса с верни отговори. Предназначен за студенти 3-ти курс по специалност "Счетоводство и одит" в Икономическа университет - Варна, изучаващи дисциплина "Оценка на риска".
(Труден)
14
3
1
24 мин
11.08.2020
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
26
1
2 мин
15.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Счетоводни принципи, счетоводно оценяване и счетоводна политика

Материал № 833897, от 29 мар 2012
Свален: 44 пъти
Прегледан: 65 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 9
Брой думи: 2,388
Брой символи: 15,918

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Счетоводни принципи, счетоводно оценяване и сче ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
58 14

Лиляна Велчева
преподава по Счетоводство
в град Пазарджик
1 848 80

виж още преподаватели...
Последно видяха материала