Големина на текста:
Уилям Пети
Уилям Пети е роден в Лондон. Той е основоположник на класическата
политическа икономия. Бил е юнга на кораб и на 18-годишна възраст
претърпява злопоука и слиза на брега. Обучава се в Иезуитски колеж. Бил
е секретар на Томас Хопс, учи медицина в Холандия и проявява обширни
знания в различни облсти. Изобретява копирна машина и е награден със
звание в парижкия университет. Става лекар в армията на Кромуел,
участва в разграбването на Ирландия от където натрупва огромно
състояние. Поставя началото на едни от най – богатите фамилии днес в
Англия. Лекарят Пети започва да се занимава с икономическа теория на
около 40-годишна възраст. Едни от най – известните му произведения са:
„Политическа аритметика на Ирландия”, „Трактат върху такси и
налози”, „Нещо за пари”.
Уилям Пети поставя началото на трудовата теория за стойността.
Същевременно поставя и началото на класическата буржуазна политическа
икономика. Той е авторът, който за пръв път дава определение за
диференциална рента и разкрива същността на работната заплата.
Преживява труден период на отричане на меркантилизма. Трудовата
теория за стойността застъпва идеята, че стойността на стоките се определя
от количеството труд необходим за тяхното производство. Всяка стока има
две характеристики – стойност и потребителска стойност.
Потребителската стойност на стоката е свойството й да задоволява
определени човешки потребности. При капилистически начин на
производство работната сила се превръща в стока, следователно и тя
притежава двете характеристики на стоката – стойност и потребителска
стойност. Стойността на стоката работна сила, нейната величина се
определя от работната заплата. Потребителската стойност на стоката
работна сила се определя от способността й да създава стойност по –
висока от нейната собствена стойност, наречена – принадена стойност.
Методология на изследванията
Уилям Пети пренася методологията на изследванията на естествените
науки в икономическата сфера. Той умело се възползва от възможностите
на индукцията и дедукцията, което му позволява да обхване и анализира
широк кръг от икономически явления. Пети успява да преодолее
описателния характер на изследванията на меркантилизма и да разкрие
вътрешната същност на икономическите явления. Той се стреми да открие
основните зависимости, управляващи стопанския живот. Разкрива 3 такива
зависимости:
1)Зависимост на естествената цена на стоката от количеството
труд, изразходван за нейното производство.
2)Зависимост на работната заплата от минимални средства за
съществуването на работника и неговото семейство.
3)Зависимост на величината на рентата от величината на
работната заплата. Изследвайки тези основни зависимости,
Уилям Пети пренася изследването на иконмическата теория от
обръщението при меркантилизма в сферата на производството.
При това, за разлика от физиократите, които изследваха само
една част от производствената дейност на обществото, а именно
земеделието, Уилям Пети анализира цялата производствена
сфера.
Възгледи за стойността
Те претърпяват сериозно развитие в първите си произведения, той неможе
да се освободи от влиянието на меркантилизма. Първоначално той твърди,
че стойност създава само трудът за производство на злато и сребро.
Другите стоки получават стойност само до толкова, доколкото се разменят
за злато и сребро. По късните негови разработки вече отчетливо открояват
неговото разбиране, че всеки еидн труд създава стойност. Пети
разграничава три вида цени на стоката:
-естествена
-политическа
-пазарна
Естествената цена свързва и определя количеството изразходван труд за
нейното производство.
Политическата цена разглежда като естествена цена на стоката, върху
която са оказали влияние редица фактори. На 1-во място –
производителността на труда.
Пазарната цена разглежда като политическа цена на стоката изразена в
сребро.
Възгледи за доходите
Уилям Пети за първи път дава определение на работната заплата, което е
актуално и до днес. Той не се задоволява само с описанието на нейната
величина. Той се стреми да разкрие зависимостите, които я управляват.
Затова определя работната заплата като минимум от средства
необходими за съществуване на работника и неговото семейство.
Разкрива и относителния характер на работната заплата. Той твърди, че
нейната величина зависи от два фактора. Природните дадености и
климатичните особености. Пети е противник на повишаването на
работната заплата. Той твърди, че ако работната заплата се увеличи два
пъти, работникът започва да работи два пъти по – малко.
Рента – по времето на У.П. рентата е основна форма за добиване на
богатство. Той говори освен за рента от поземлени участъци и за рента от
имущество. Следователно разбира рентата като печалба, но прави
разграничение на рентата в селското стопанство. За първи път формулира
диференциалната рента и я свързва с отдалечеността от пазарите и с
плодородието на различните участъци земя.
Лихва – верен на разбирането си за определящата роля на рентата,
извежда лихвата също от нея. Той твърди, че лихвата от дадено
количество пари трябва да бъде равна на рентата от такъв участък
земя, който може да бъде закупен с парите отдавани в заем.
Възгледи за парите
Проблема за парите заема важно място в разработките и изследванията на
Пети. Тези разработки имат подчертана значимост, като цяло той не дава
една завършена система от знания, и неговите икономически разсъждения
са насочени към разрешаването на икономическите проблеми от
практиката. Разграничава следните функции на парите:
-средство за обръщение
-средство за натрупване
Практическата насоченост на неговите изследвания спира вниманието му
върху проблема за количеството на парите, необходими за поддържане на
обръщението. Пети твърди, че това количество е подчинено на определени
закономерности и повечето или по – малкото количество на парите в
обръщение води до проблеми в стопанството. Привърженик е на идеята, че
парите, които са повече от необходимите за поддържане на обръщението
трябва да се събират в кралската хазна.
Творчеството на Уилям Пети поставя едно ново начало в
икономическата теория, а именно началото на трудовия възглед за
стойността, който е разработван от Адам Смит и Дейвид Рикардо.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 мар 2018 в 01:16 потребител на 45 години
 
Подобни материали
 

Съкратени теми по икономически теории

25 юни 2008
·
937
·
5
·
1,465
·
585
·
1
·
2
·

Съкратени теми за изпита по икономически теории - 17 на брой.
 

Икономически теории (пищов)

12 дек 2007
·
1,167
·
1
·
540
·
378
·
1
·
9

Пищов на тема икономически теории. "В началото на 19век Германия не съществува като държава. Десетки кралства по-скоро воюват помежду си вместо да си сътрудничат."
 

Икономически теории

20 мар 2008
·
1,782
·
32
·
8,950
·
722
·
1

Определено се смята, че концепцията на меркантилизма, представлява епохата на търг. капитализъм. В края на 15 и началото на 16в. Меркантилизмът се оформя в западно европейските страни в два периода...
 

Класицизъм

10 мар 2010
·
73
·
8
·
2,430
·
120
·
3

Исторически условия за възникване на класицизма. Общи характеристики. Класическа политическа икономия – класическа школа...
 

Теми по икономически теории

25 апр 2007
·
2,325
·
9
·
12,397
·
650
·
2

Икономически идеи и техните представители в Древна Гърция и Рим, през Средновековието, меркантилизъм, класическа политическа икономия и т.н.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по икономически теории: Неокласицизъм
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тематичен тест по икономически теории върху материала за Неокласическо течение, Австрийска, Американска и Кембриджка школа. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
20
193
1
05.06.2013
Тест по икономически теории на тема: физиократи
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тест по икономически теории на тема: Физиократи. Включва проверка на знанията върху материала по методология и основни концепции в теоретичната система на Кене. Учение за чистия продукт, класите и капитала. „Икономическа таблица” на Кене. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
14
335
1
08.11.2012
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Уилям V в Англия и Пиер Буагилбер във Франция

Материал № 832045, от 26 мар 2012
Свален: 27 пъти
Прегледан: 50 пъти
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 1,248
Брой символи: 7,930

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Уилям V в Англия и Пиер Буагилбер във Франция"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения