Големина на текста:
Обща характеристика на косвените данъци
Разграничението между преки и косвени данъци се основава на два критерия:
1) в зависимост от това дали платец и данъчен носител са едно и също лице;
2) обекта или предмета на облагане.
От тази гледна точка може да се направи извода, че преките данъци имат за обект на облагане
имущества, богатства, фактори на производство, които са потенциален източник на доходи или
самият доход, но при неговото реализиране или получаване. Косвените данъци облагат дохода при
неговото разходване за покупки на стоки и заплащане на услуги. Косвените данъци се калкулират в
цените на стоките и услугите и по същество водят до тяхното нарастване. Обектът на облагането и
характерът на косвените данъци дават основание същите да се определят и като данъци върху
потреблението или данъци върху разходите.
Данъците върху потреблението (универсални и селективни) са неперсонифицирани, т. е. те се
прилагат без пряка връзка с доходите и имуществото на платците. Тези данъци не са персонални, тъй
като не отчитат индивидуалните особености на данъкоплатците – размер на дохода, източник на
формиране, размер на имуществото и др.
Във финансовата теория се извеждат следните предимства на косвените данъци:
косвените данъци са лесно поносими – те се включват в цените на малки части и
плащането им е незабележимо;
косвените данъци са рентабилен приходоизточник, защото обхващането на обектите на
облагане е по-ефикасно от установяването на дохода;
контролът върху обектите на облагане и платците на косвени данъци е относително лесен и
ефективен;
постъпленията от косвени данъци са по-сигурни за бюджета, защото не се влияят от
доходността или от икономическата конюнктура. Всъщност при инфлация постъпленията от тези
данъци нарастват;
постъпленията от косвени данъци са относително равномерни през годината.
Често изтъкван аргумент срещу използването на косвени данъци е, че те са антисоциални. Тези
теза се аргументира с факта, че косвените данъци са пропорционални и следователно индивидите с
по-ниски доходи плащат относително по-висок данък, в сравнение с тези, които получават по-високи
доходи. При това положение, следва да се отчетат и два факта:
1) съвременната микроикономическа теория безспорно доказва, че полезността от стоките и
услугите се получава при тяхното потребление – така, че косвените данъци са напълно уместни. При
1
косвените данъци данъчната тежест се разпределя пропорционално на потребяваните количества –
който консумира повече плаща повече;
2) облагането на потреблението създава стимули за спестяване и натрупване.
Косвените данъци могат да бъдат универсални (ДДС) и селективни (акцизи и мита). Основна
характеристика на универсалните данъци върху потреблението е широкият обхват на тяхното
прилагане. Селективните данъци, от своя страна, се използват при облагане на ограничен кръг стоки.
Универсалните данъци по правило са адвалорни, т. е. определят се в процент от стойността на
облаганата стока или услуга. Селективните данъци върху потреблението може да са адвалорни или
специфични (специфични – определят се в пари за определен физически обем).
Важно е да се посочи, че универсалното облагане на потреблението може да бъде:
•еднофазно
•многофазно.
Еднофазното облагане е налице, когато се облагат само стоките и услугите, потребявани от
населението, т. е. в този случай не се начислява данък за доставки с получатели фирми. Това
означава, че тези данъци се начисляват единствено на последната фаза, когато изделието отива за
крайно потребление от домакинствата. При многофазното облагане се начислява данък без значение
кой е потребителя на стоката или услугата. При този тип облагане данък се начислява на всяка фаза
от производството и реализацията на изделието. Използването на многофазното облагане води до т. н.
кумулативен ефект – с данък се облагат суровините, материалите и междинните стоки като такива, а
после същите суровини, материали, междинни стоки се облагат отново, вече като част от облагаемата
готова продукция. Кумулативният ефект може да се избегне ако на облагане подлежи само
добавената стойност.
2
Организация на облагането с ДДС в Р. България
Обект на облагане и основни понятия
Обект на облагане с данък върху добавената стойност е:
1. всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга;
2. всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на
страната, извършено от регистрирано по Закона за ДДС лице или от лице, за което е възникнало
задължение за регистрация;
3. всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на
изпълнение на територията на страната;
4. всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на
страната на акцизни стоки, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено
юридическо лице, което не е регистрирано по този закон;
5. вносът на стоки.
С цел изясняване обектите на облагане трябва да се познават някои важни понятия.
Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, когато е извършена от данъчно
задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и
доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в
които закона предвижда друго.
Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без
значение от целите и резултатите от нея. Данъчно задължено лице е и всяко лице, което инцидентно
извършва възмездна вътреобщностна доставка на ново превозно средство. Не са данъчно задължени
лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности в качеството
им на орган на държавна или местна власт, с определени изключения. Данъчно незадължено
юридическо лице е юридическо лице, което не е данъчно задължено в съответствие с казаното по-горе
и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки. Такива са министерства, общини, лечебни
заведения, неправителствени организации.
Вътреобщностна доставка на стоки и вътреобщностно придобиване на стоки
Тези понятия се дефинират по отношение на търговията със стоки между регистрирани по
ДДС фирми в рамките на две различни държави членки на ЕС. Когато българска регистрирана фирма
извършва доставка на стоки, които се транспортират до друга държава членка и получателят е
регистрирана по ДДС фирма, тази доставка не се третира като износ, а като вътреобщностна
доставка. За българското лице тази доставка се облага със ставка 0% и съответно българският
доставчик ще издаде фактура, в която ще посочи като размер на данъка 0 лв. Данъкът за стоката ще
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Облагане с ДДС

Разграничението между преки и косвени данъци се основава на два критерия: в зависимост от това дали платец и данъчен носител са едно и също лице...
Изпратен от:
Neli Qnkova
на 2012-03-25
Добавен в:
Анализи
по Финанси
Статистика:
57 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Характеристика и анализ на местни данъци и такси

23 окт 2008
·
769
·
14
·
3,200

Таксите са един от класическите бюджетни приходи. В по-старата литература се срещат и под наименованието берии. Наименованието берия има главно историко-познавателно значение.
 

Същност и определение на данъка

20 окт 2008
·
259
·
17
·
3,335
·
173

Данъчната теория е едно абстрактно описание на общата природа и характер на данъка като фискално явление. В дейст¬вителност, обаче, данъците са конкретни и жива реалност, която има своите корени в далечното минало на цивилизацията.
 

Тестове по финанси

13 авг 2008
·
645
·
23
·
2,720

Тестове по финанси върху данъци и данъчно облагане.
 

Системи на финансиране: бюджет на ЕС, структурни фондове, безвъзмездна финансова помощ, оперативни програми, съфинансиране

27 авг 2008
·
385
·
3
·
713
·
137

Европейската комисия (ЕК) трябва да подпомогне преодоляването на различията в развитието както между отделните региони на страната, така и между държавите членки.
 

Корпоративен данък върху транснационалните корпорации

29 авг 2008
·
56
·
1
·
625
·
24

Предимството е , че този данък няма да влоши фискалната позиция на нетните бенефициенти и ще намали административните разходи на мултинационалните корпорации да съблюдават различните законодателства за корпоративно облагане...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
6
1
2 мин
03.08.2018
Тест по Корпоративни финанси за 2-ри курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.
(Лесен)
15
11
1
2 мин
27.07.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Облагане с ДДС

Материал № 831440, от 25 мар 2012
Свален: 57 пъти
Прегледан: 77 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 12
Брой думи: 3,569
Брой символи: 22,059

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Облагане с ДДС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения