Големина на текста:
1.ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОДИТА
Общите принципи на одита са ръководните положения при осъществяване на
одиторската дейност.Следователно те имат основополагащо значение за реализация на
подходите при извършването на одита.
При извършването на одиторски проверки одиторите трябва да съблюдават
цитирания Етичен кодекс на професионалните счетоводители ,издаден от МФС.
Етичните принципи ръководещи професионалното поведение и отговорност на
одиторите са следните:
Независимост необвързаност с проверяваното предприятие неговите
ръководители или свързани с тях лица в материален ,личностен и друг аспект;
Почтеност – да бъдат прями и честни при извършване на професионалните
услуги;
Обективност – комбинация от безпристрастност ,интелектуална честност и
липса на конфликт на интереси или влияние от други страни;
Професионална компетентност и надлежно внимание професионалните
услуги да се извършват с надлежно внимание или дължима грижа
,компетентност и задълбоченост и постоянното задължение да се поддържат
професионалните знания и умения на равнище ,необходимо да гарантира ,че
клиентът или работодателят се ползва от предимството да получава
компетентна професионална услуга ,основана на актуалните постижения в
практиката ,законодателството и техниките;
Конфиденциалност запазване поверителността (дискретността) на
информацията ,получена по време на изпълнение на професионалните услуги и
неизползване или оповестяване на тази информация без надлежно и
специфично упълномощаване .освен в случаите ,когато съществува законово
или професионално право за нейното оповестяване.
Професионално поведение – да се действа по начин,съответстващ на добрата
репутация на професията и въздържане от всяко поведение ,което може да
урони престижа й;
1
Професионални и технически стандарти – извършване на професионалните
услуги съгласно съответните технически и професионални стандарти;
Етичният кодекс на МФС определя ,че одиторите трябва да бъдат
независими ,т.е. да не са обвързани в материално ,личностно или друго
отношение с одитираното предприятие ,с неговите ръководители или свързани
с тях лица.
От одиторите се изисква да проявят честност и справедливост ,да бъдат
прями и искрени в подхода към професионалните им задължения .
Лицата,предоставящи одиторски услуги ,трябва да притежават необходимото
равнище на квалификация и компетентност,т.е. висок професионализъм в
работата ,който е комбинация от висока теоретична подготовка и практически
опит,умения и навици.Тези качества се придобиват чрез обучение
,квалификационни курсове и семинари ,приключили с успешно приложен
изпит ,практически проверки ,следване на новости в нормативната практика и в
методическите разработки,свързани е одиторската професия.
Международният Етичен кодекс също така определя ,че одиторите трябва да
извършват професионалните услуги, като задължително прилагат съвременни
общоприети Професионални и технически стандарти,каквито са
Международните одиторски стандарти.Те имат също задължително да
изпълняват с отговорно отношение и умение инструкциите и изискванията на
клиента ,доколкото те са съвместими с изискванията за независимост
,почтеност и обективност.
2.ОБХВАТ И ОСНОВНИ ФАЗИ(ЕТАПИ) НА ОДИТА ОТ ВЪНШЕН ОДИТОР
Одиторската проверка поначало е репрезентативна.При това положение одитът
следва да има такъв обхват ,който да позволява получаването на достатъчно подходящи
данни ,доказателства и аргументи,върху които се изгражда мнението на одитора
относно финансовия отчет в одиторския доклад.
Терминът „обхват на одита” се отнася до необходимите одиторски
процедури ,които следва да се приложат ,за да се постигне конкретно формулираната
(определената) цел на одита.Процедурите ,които се изискват при извършването на одит
съгласно МОС,се определят от одитора ,като се вземат предвид изискванията на
МОС,на съответните професионални организации,приложимото
2
законодателство,нормативните разпоредби и където това е уместно,конкретните
условия на одиторския ангажимент и изискванията за издаване на одиторския доклад.
Процедурите по същество на насочени към осигуряването на свидетелска информация
за това ,че данните от счетоводната система да пълни ,точни и действителни.Тези
процедури са два вида:
Тестове на подробности относно сделки и салда;
Анализи на значителни пропорции и тенденции,вкл. необичайни колебания
,сделки и събития.Тези анализи са особено важен момент от одиторския процес.
Както се поясни ,според нашето законодателство (ЗНФО) одиторската проверка
обхваща:
Спазването на принципите на счетоводството;
Последователно прилагане на оповестената счетоводна политика;
Методологическата обоснованост на текущото счетоводно отчитане;
Ефективността от вътрешния контрол;
Правилността на годишното счетоводно приключване;
Достоверността на финансовия отчет;
Съответствието между финансовия отчет и доклада за дейността на
ръководните органи на предприятието
ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ОБХВАТА НА ОДИТА НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Върху обхвата на одита съществуват вътрешноприсъщи ограничения ,които
намаляват възможностите на одитора на открие всички евентуални грешки,пропуски и
отклонения.Тези ограничения са резултат от фактори ,като:
Тестване на извадков принцип;
Вътрешно присъщи ограничения на всяка счетоводна и вътрешна контролна
система ;
Фактът,че повечето одиторски доказателства са по-скоро убеждаващи ,отколкото
убедителни,т.е.имат за цел да формират в одитора определено убеждение,но не
са окончателни;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 мар 2016 в 21:35 студент на 28 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет стопанска отчетност, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Одиторски извадки

26 апр 2010
·
146
·
4
·
1,389
·
189
·
1

Същност на одиторската извадка. Методи на одиторска извадка...
 

Одиторски документи

11 май 2010
·
42
·
2
·
518
·
65

В процеса на одита одиторът получава голям обем информация и я използва с цел да добие одиторски доказателства, които да му помогнат да изрази мнение за одиторските отчети...
 
Онлайн тестове по Одитинг
Банков одит
тест по Одитинг за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
5
1
5 мин
28.05.2015
Тест по вътрешен одит за 1-ви курс
професионален тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Тест по одит за студенти от УНСС - София. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
73
1
2 мин
17.09.2013
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Общи принципи за осъществяване на одита

Материал № 830716, от 24 мар 2012
Свален: 27 пъти
Прегледан: 41 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 904
Брой символи: 6,358

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Общи принципи за осъществяване на одита"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала