Големина на текста:
Ключови думи в Java
Типове данни
byte, short, int, long, float, double, char, boolean, void
Булеви стойности
true, false
Модификатори на достъпа
abstract, protected, private, public, final, static
Обработка на изключителни събития (грешки)
try, catch, finally, throw, throws
Наследяване на клас и реализация на интерфейс
extends, implements
Управление на изпълнението
if-else, do-while, for, break, continue, switch, case
Получаване и проверка на инстанция на обекти
this, instanceof
Защита на споделени ресурси
synchronized
Други
class, new, null, import, package
Категории данни в Java
Категория Тип на данните
Целочислени
byte, short, int, long
С плаваща запетая
float, double
Символи
char
Булеви
boolean
Тип на данните Размерност, бита Минимална стойност Максимална стойност
byte
8 -128 +127
short
16 -2
15
+2
15
-1
int
32 -2
31
+2
31
-1
long
64 -2
63
+2
63
-1
float
32 IEEE 754 IEEE 754
double
64 IEEE 754 IEEE 754
char
16 0 2
16
-1
boolean
1 (true / false) - -
Java оператори
Математически оператори
Това са едни от най-често използваните оператори: събиране (
+
), изваждане (
-
),
умножение(
*
), деление(
/
) и остатък от делението (
%
). Особеното при Java е, че
оператор
(+)
се използва и като оператор за слепване на низове.
Оператори за увеличаване и намаляване на стойност с 1
Към тази група спадат операторът за инкрементиране (
++
) и операторът за декре-
ментиране (
--
). Java позволява предварително (
++x
,
--y
) и пост (
x++
,
y--
)
инкрементиране и декрементиране.
Релационни оператори
Всички оператори от тази група връщат булев резултат: истина (
true
) или лъжа
(
false
): по-голямо (
>
), по-малко (
<
), по-голямо или равно (
>=
), по-малко или равно
(
<=
), равно (
==
), не равно (
!=
). Особеното при Java е, че когато се използват с
обекти, оператори
==
и
!=
сравняват техните референции, а не съдържанието
им. За да предотвратите евентуални проблеми, когато се налага да се сравнява
съдържание, трябва да се използва метод
equals
.
Логически оператори
Операторите от тази група винаги връщат булев резултат. Те са: логическо И
(
&&
), логическо ИЛИ (
||
), логическо отрицание (
!
). Най-честото им приложение е
за задаване на условието при конструкциите за управление на изпълнението.
Оператори за побитова работа
Тази група оператори реализират основните логически операции на ниво бит за
един или два операнда: И (
&
), ИЛИ (
|
), сума по модул 2 (
^
) и отрицание (
~
).
Оператори за побитово изместване
Тази група оператори работят с примитивни данни от тип
int
. Могат да се
използват и за
char
,
byte
и
short
, но в този случай описаните типове вътрешно
се преобразуват до
int
преди да се реализира преместването. Преместването на
определен брой битове е знаково (запазва се знака на входната данна) надясно (
>>
)
или наляво (
<<
). За разлика от C++ при Java се поддържа и беззнаково преместване
на дясно (
>>>
).
Други оператори
В тази група ще причислим по-често използваните оператори, които не са
описани до този момент:
Троен оператор. Синтаксисът е:
(булев израз)
?
(стойност при истина)
:
(стойност при лъжа);
Ако булевият израз има стойност
true
се връща стойността на израза след
?
”, а в противен случай - стойността на израза след
:
”, например:
int x2 = (x1 > 25) ? 100 : (x1+100);
Ако
x1
= 11, то стойността на
x2
ще бъде 111;
Оператори за преобразуване на типа. Java позволява явно преобразуване на
типа на всички примитивни типове данни. Изключение правят булевите. За да
промените типа, в скоби преди името на променливата задавате името на
новия тип, например:
int x1 = 1000;
long x2 = (long)x1;
Оператор за присвояване. Това е оператор (
=
). Java поддържа и съставно
присвояване с цел опростяване на записа на математически и логически
изрази, например:
int x1 += x2; //
този запис е еквивалентен на:
int x1 = x1 + x2;
Освен за събиране (
+
), този синтаксис може да се използва и с оператори: из-
важдане (
-
), умножение (
*
), деление (
/
), побитово умножение (
&
), побитово
ИЛИ (
|
) и побитова сума по модул 2 (
^
).
Java конструкции за управление на изпълнението
Конструкция
if-else
Когато желаете да разклоните по условие вашият код най-често ще използвате
тази конструкция. Нейният синтаксис е следния:
if (булев израз) {
// този код се изпълнява, ако булевият израз връща истина
} else {
// този код се изпълнява, ако булевият израз връща лъжа
}
Може да използвате
if
и без
else
, а може да използвате и колкото са необходи-
ми
else if
конструкции.
Итерационна конструкция
for
Това е най-често използваната конструкция за реализация на програмни цикли.
Синтаксисът е следния:
for (инициализация; условие за край; стъпка) {
// тяло на цикъла
}
В полето за инициализация се задават началните стойности на променливи, от
които зависи изходът от цикъла. Инициализацията се реализира преди първа
итерация.
Условието за край трябва да връща булев резултат. При лъжа се излиза от ци-
къла. Стойността на това поле се проверява преди всяка итерация.
Стъпката позволява промяна на стойността на променливи в края на всяка
итерация.
Java позволява всяко едно от тези полета да бъде оставено празно. Можете да
използвате множество променливи в полетата за инициализация и стъпка, стига те
да са от един тип. За разделяне на променливите се използва оператор
,
“. Това
прави конструкцията
for
мощно средство за реализация на условни и безусловни
цикли.
Итерационна конструкция
while
Синтаксисът на конструкция
while
е следния:
while (условие) {
// тяло на цикъла - изпълнява се докато условието има стойност истина
}
Чрез
while(true)
може да се реализира безкраен цикъл.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 окт 2020 в 17:02 студент на 21 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по икономически и управленски науки, специалност - Публична администрация, випуск 2021
14 фев 2018 в 08:17 ученик на 21 години от София - 51 СОУ "Елисавета Багряна" с профилирани паралелки по изобразително изкуство, випуск 2018
19 ное 2017 в 19:16 студент на 31 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Бизнес информационни технологии, випуск 2017
23 дек 2016 в 07:50 студент на 37 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Архитектурен факултет, специалност - Строителство на сгради и съоръжения, випуск 2014
28 яну 2016 в 13:01 студент на 31 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по класически и нови филологии, специалност - Английска филология, випуск 2016
06 авг 2015 в 21:02 студентка на 27 години от Варна - ТУ Варна, факулетет - Факултет по морски науки и технологии, випуск 2016
24 мар 2015 в 22:36 студентка от София - Химикотехнологичен и металургичен университет
18 мар 2015 в 02:00 ученик на 24 години от Пловдив - ПГМТ "Проф. Цв. Лазаров", випуск 2016
26 фев 2015 в 20:50 ученичка на 24 години от София - 004 ОУ "Проф. Джон Атанасов", випуск 2015
04 яну 2015 в 23:11 ученичка на 33 години от Белене - СОУ "Димчо Дебелянов", випуск 2008
 
Подобни материали
 

Основи на входно/изходния интерфейс в среда Windows

09 мар 2006
·
375
·
4
·
684
·
41
·
1

Работа с текст.. Клавиатура.. Мишка.. Таймер..Дъщерни контроли..
 

Създаване на програма

11 мар 2006
·
700
·
3
·
216
·
177
·
1

Да се състави програма, съдържаща следните функции: функция, записваща въведен от клавиатурата низ в текстов файл, функция, прочитаща символен низ от текстови файл функция, която обръща думите на въведен низ и ги прехвърля...
 

Логически функции - същност, описание, свойства и други

09 апр 2006
·
835
·
11
·
1,670
·
487
·
1

Логически функции - основни свойства (аксиоми) в Булевата алгебра, минимализация на логически функции и на непълно определени логически функции, преобразуване на логически функции чрез теоремата на Де Морган и др.
 

C++. Регистров модел

11 апр 2006
·
588
·
7
·
642
·
29
·
2

Основни регистри, системни регистри, сегментация на паметта, техники за адресиране и др.
 

Сорс на програмата за търсене в база данни

11 апр 2006
·
392
·
11
·
480
·
80

Сорс на програмата за търсене в база данни - курсова работа.
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Програмиране
Централен процесор и памет
междинен тест по Програмиране за Неучащи от 1 клас
Тестът включва въпроси относно програмирането и използването на компютрите. Всички въпроси са затворени и изискват само един верен отговор.
(Труден)
20
7
1
2 мин
12.11.2014
Програмиране и използване на компютрите
междинен тест по Програмиране за Неучащи от 1 клас
Тестът се състои от 21 въпроса върху кратка история на компютрите. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
21
11
1
3 мин
12.11.2014
» виж всички онлайн тестове по програмиране

Въведение в JAVA

Материал № 830304, от 23 мар 2012
Свален: 26 пъти
Прегледан: 46 пъти
Предмет: Програмиране, Информатика, ИТ
Тип: Урок
Брой страници: 4
Брой думи: 802
Брой символи: 4,440

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в JAVA"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виторио Белоречки
преподава по Програмиране
в град София
с опит от  4 години
295 33

Николай Ненков
преподава по Програмиране
в град София
с опит от  6 години
451 79

виж още преподаватели...
Последно видяха материала