Големина на текста:
ОТНОСНО ФЕНОМЕНА „ТЕРОРИЗЪМ"
1. Понятие за тероризъм. Опит за идентификация
Семантичната определеност на понятието тероризъм недвусмислено
поражда отрицателна реакция, защото в основата му стои нещо ужасно,
чудовищно, ирационално - еднозначно означаващо терор, ужас, страх,
предизвикано от жестоки действия на лица, престъпни организации или
държавна власт. В писмо до К. Маркс от 04.09.1870 г. Фр. Енгелс пише:
„Терорът - това е в по-голямата си част безполезни жестокости, вършени за
собствено успокоение от хора, които сами изпитват страх".
Когато тероризмът представлява непредизвикано злодеяние,
извършвано от хора с патологични отклонения в психическо и
интелектуално отношение, се превръща в античовешко, варварско и
чудовищно деяние, мъчение и убийство, от което определени същества
изпитват успокоение или дори удоволствие. Подобно явление не се среща
при животните. Удоволствието от насилие, унижение и мъчение е болестно
състояние на духа и извършителите трябва да се третират като опасни за
живота престъпници. В този смисъл терорът не е ново явление. Още
Евангелските текстове и Св. Предание разкриват чудовищното
престъпление на юдейския владетел Ирод Анти-па и съпругата му
Иродиада, виновни за гибелта на Господния Предтеча и Кръстител - св.
Йоан. А Ирод, наречен Антипа, е син на узурпатора на Давидовия царски
престол - Ирод, който с насилие и жестокост властват над Галилея.
Виновникът за смъртта на Господния Предтеча е наследник на убиеца на
първите Христови мъченици - 14 000 младенци във Витлеем. По-късно, чак
до наши дни и днес човечеството продължава да става свидетел на същата
безсмислена жестокост в борбата за власт и богатство с тази разлика, че в
съвременния свят насилието придобива всеобхватен - глобален, характер. В
едни случаи тероризмът е практическо действие, представляващо война
против мирни граждани, инфраст-руктурни и информационни обекти и
срещу законните институции. Целта на тези действия е предизвикването на
страх и парализиране на обществото за постигане на определени
политически и други резултати. Това е пряк или косвен удар по
институциите, предназначени да осигуряват защитата на жизнените
интереси на гражданите, целостта на държавата, правата на личността.
От тези позиции някои автори търсят общи индикатори между
отделни терористични акции и посочват, че при подготовката и
осъществяването им се спазва строга конспирация, че при борбата с тях
няма пряк военен сблъсък, че военните операции обикновено се провеждат
след това (пост фактум) и преди всичко като наказателни акции, при които
често се вземат невинни жертви и се причиняват нови разрушения.
Но тероризмът има и други измерения. Преди всичко трябва да се
прави разлика между насилието, насочено срещу друго, още по-голямо
насилие, след като всички други начини и средства са изчерпани, и
насилието, насочено срещу хора, които се борят за достоен човешки живот,
срещу силите на злото, срещу социалната несправедливост и
експлоатацията на човек от човека, срещу политиката на геноцид, както и
срещу безумното сношение към природата и нейните прелести и богатства.
Във втория случай става дума за право на оцеляване, за право на свобода,
независимост и достоен човешки живот. Тук се налага да се обръща
внимание на особено важно обстоятелство, същността на което се състои
не само във волята за съпротива и за борба срещу насилието,
несправедливостта и експлоатацията, а преди всичко в способността за
разумно прилагане на адекватни средства и начини за борба, която не може
да причинява повече страдания и разрушения от насилието, срещу което тя
е насочена.
Интерес представляват разсъжденията на Христо Смо-ленов относно
същността на тероризма в наши дни. В своето изследване
„Самовъзпроизвеждащият се тероризъм" той е успял да формулира редица
положения с важно значение. Тероризмът, отбелязва той, е „култова война",
„продължение на Студената воина с психо-икономически оръжия за масово
поразяване". „Целта е да се влияе върху очакванията на хората, а чрез тях -
и върху парите и властта. Икономическата движеща сила, както винаги, се
маскира с религиозни психологически или идейни мотиви. Но всъщност те
са свързани по-скоро със „зомбирането" на преките изпълнители, а тези
„които печелят от икономическия живот на насилието - рядко биват
назовавани със собствените им имена. А именно те са в основата на
преднамереното разпространение на страх което е същността на
тероризма" (9, 13). Като характерни принципи с устойчив характер на
съвременния тероризъм се посочват:
• убийства на управници;
• разрушаване на властови или публични места-
• отклоняване на транспортни средства-
• използване на радиоактивни, химически, бактериологични и
биологични оръжия, лазери;
• отравяне на водите;
• кражба на информационни мрежи;
• объркване на климатите;
генетични модификации на растения или на доброкачествени
вируси;
• опит за превземане на властта с терор в предприятията, партиите,
неправителствените организации (1 229)
Тероризмът според Британската енциклопедия е систематично
използване на терор или непредсказуема жестокост срещу правителства,
обществени личности или обикновени хора за постигане на политически
цели. Тероризмът се използва от организации с лява или дясна политическа
насоченост, от националсоциалисти или етнически групи от
революционери, армиите и специалните служби на отделни правителства.
В крайна сметка тероризмът е система от действия характеризиращи
се с висока степен на жестокост като израз на дълбоко разочарование и
отчаяние, често свързани с жертви и разрушения, засягащи невинни хора.
Характерната черта на терористичните действия се изразява в това че
темогат да бъдат провокирани, преднамерено подстрекаваш и щедро
финансирани от заинтересовани групировки и сили, които по този начин
отмъщават или наказват свои опоненти и противници. За тази цел се
създават специални отряди, съставени от зомбирани лумпенизирани
наемни убийци.
От 1983 г. за статистически и аналитични цели правителството на
САЩ използва различни определения за тероризма.
Терминът политически тероризъм означава предумишлено,
политически мотивирано насилие, извършено срещу невъоръжени цели от
субнационални групи или нелегални агенти, обикновено имащо за цел да
въздейства. Под „невъоръжен" се разбира граждански и военен персонал,
който по време на инцидента няма оръжие или не носи бойно дежурство.
Твърди се, че за тероризма са възможни повече от 115 определения.
Това означава, че съществуват повече от 115 начина за тероризиране на
хората. Известно е, че във всички времена терорът се възприема като
насилие, тирания, потисничество, мъчение, тиранична власт, насилничес-
тво, страх, ужас, предизвикани от заплашителни и жестоки мерки на
властта или на частни лица, при това в повечето случаи непредизвикани и
прилагани едностранно, самоволно или подстрекавано и провокирано
срещу невинни хора. Съответно тероризмът (фр. {еггоште - от лат.) е
начин на действие, власт, управление, което си служи с насилие и мъчения;
политика на заплаха; потискане на опоненти и противници с насилнически
действия. При това причините и мотивите за прилагане на терор също
могат да бъдат многообразни. На тази основа се говори за политически,
икономически, идеологически, социален, психически, ментален, културен,
всекидневен, битов, индивидуален, държавен, глобален тероризъм,
наркотероризъм и т.н.
В един несигурен и нестабилен свят всички видове насилие и
техните пружини се задействат и са с непредвидими последици. По този
начин светът се превръща в спирала на насилието, в която всяко следващо
стъпало е заредено с още по-мащабни и още по-разрушителни сблъсъци,
причиняващи все повече и повече човешки и материални жертви. В
съвременния свят тероризмът е едно от лицата на тоталната война, в която
е въвлечена цялата планета. Той е само едно от превъплъщенията на
ужасната световна драма, която предвещава Апокалипсиса, причинен от
човешкото безумие. И не на последно място и в същия контекст тероризмът

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Относно феномена тероризъм

Семантичната определеност на понятието тероризъм недвусмислено поражда отрицателна реакция, защото в основата му стои нещо ужасно, чудовищно, ирационално - еднозначно означаващо терор, ужас, страх...
Изпратен от:
nikiiradi
на 2012-03-21
Добавен в:
Курсови работи
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
65 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Методологични идей за управление на риска.


Методика за управление на риска за първи път е описана в исторически писмен източник от първи век преди христа.
 

Оценка на риска


Оценка на риска е една от най-важните задачи в стратегията за безопасност на производствените системи. Чрез нея се оценяват идентифицираните при анализа на риска опасности, поради това представлява поражение на процедурата на анализ...
 

Еволюция на концепцията за сигурност 1


Национални интереси в областта на сигурността. Среда за сигурност - международна среда за сигурност, вътрешна среда за сигурност. Рискове и заплахи за жизненоважните национални интереси. Стратегически цели...
 

Стратегия и политика за национална сигурност


Национална сигурност е състояние на обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на човека и гражданина, териториалната цялост, независимостта и суверинитетът на страната и е гарантирано ...
 

Национална сигурност


Съществуват държавни структури на сигурност в лицето на изпълнителната власт, министерства и звена за координация между законодателната и изпълнителната власт...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
171
1
1 мин
28.11.2011
Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е фокусиран върху Теория и история на обществената сигурност. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Пеедназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
19
1
2 мин
03.11.2016
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Относно феномена тероризъм

Материал № 829412, от 21 мар 2012
Свален: 65 пъти
Прегледан: 79 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,538
Брой символи: 9,634

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Относно феномена тероризъм"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
121 32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения