Големина на текста:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив
Реферат
По
Теория и методика на физическото възпитание
На тема
Урокът по физическо възпитание. Упражнения и игри
с музика, народни хора и танци
Изготвил: Анелия Тоскова
Специалност: ПУП и НУП
Курс : ІІІ
Фак .№ 0542024
Дата :06.05.2008 г.
Урокът по физическо възпитание
Задачи, съдържание и структура на урока
Формите на организиране на обучението по физическо възпитание и на
тренировъчната дейност имат някои особености,които произлизат от спецификата на
учебния процес и задачи. Между всички занимания този урок се счита за основна
форма, тъй като се включва в учебните планове на МОНТ. Целите и задачите на
физическото възпитание и спортно-тренировъчната дейност се реализират в поредица
от системно провеждани занимания, между които има логическа връзка и методическа
последователност. Многогодишния опит и търсения в областта са спомогнали за
обогатяването, разнообразяването и усъвършенстването на урочната форма.
Задачи на урока. Урокът по физическо възпитание има свои специфични задачи,
които са неразривно свързани и са обединени в три групи: образователни, оздравителни
и възпитателни.
Образователни задачи. Те са свързани със системно и целенасочено обучение на
учениците в разнообразни упражнения и действия, включени в учебната програма за
различни класове(формиране на умения и двигателни навици, развиване на
физическите качества издържливост, бързина, сила, ловкост и гъвкавост).
Успоредно с формирането на двигателни умения и навици може да се въздейства
и върху развитието на способности като: точност на движенията, за подобряване на
равновесната устойчивост, за правилно ориентиране в посоката на движението и в
пространството, за подобряване на окомера и координацията на движенията и други.
Оздравителни задачи. Те са насочени към укрепване, закаляване и запазване
здравето на децата. Основно внимание трябва да се обърне върху основните мускулни
групи, които спомагат за правилната телесна стойка и за предпазване от гръбначни
изкривявания, а също така и за подобряване на функционалните възможности на
дихателната и сърдечно-съдовата система. Освен това към оздравителните задачи се
отнасят и добрите хигиенни условия при провеждане на заниманията, изправността на
уредите, удобното и чисто игрално облекло, осигуряване на хигиенни зали и спортни
площадки. При планиране на урока тези задачи не фигурират в план-конспекта, но те
трябва като червена нишка да проникват във всички части на урока, за да бъде
обучението ефективно.
Възпитателни задачи. Урокът по физическо възпитание изгражда морални и
волеви качества-настойчивост, дисциплинираност, упоритост, воля, целеустременост,
взаимопомощ, решителност, смелост, честност и други. Това се постига при
решаването на образувателни задачи в цялостния учебно-възпитателен процес по
физическо възпитание.
В практическата работа по физическо възпитание различните видове задачи се
реализират комбинирано. В крайна сметка умелото съчетаване на задачите в урока
зависи от умението на учителя да ръководи кометентно учебния процес и личните
качества на учителя. Неговото поведение и действия влияят върху учениците, тъй като
личния пример има притегателна сила.
Съдържание и структура на урока. Структурата на урока означава
подреждането в определена последователност на физическите упражнения, предвидени
за урока с оглед решаването на конкретни задачи. Това подреждане не е случайно, а е
подчинено на редица педагогически, физиологични и психологични изисквания и
закономерности. Според тях се определя в какъв вид и при какви изисквания от страна
на учителя ще протича обучението, за да се решат успешно поставените задачи.
Основното във всеки урок е да се организират учениците, да се проведе психологическа
и функционална подготовка, да се премине последователно и в логична връзка
програмния материал, да се поддържа у децата постоянният интерес и положителни
емоции и на края да се намали възбудимостта и да се преведе организма в относително
спокойно състояние и готовност за следващите програмни часове. Всичко това изисква
урокът по физическо възпитание да се проведе в няколко части с конкретни задачи,
съсържание, изисквания, три части: подготвителна, основна и заключителна.
Подготвителна част(от 8 до 15 минути)
Нейните задачи са: да се организират учениците, да се насочи тяхното внимание
към изпълнение на предстоящите задачи; да се подготвят функционално и физически за
по-големите натоварвания в основната част; да се създаде двигателна подготовка за
овладяване на учебния материал, бодро настроение и желание за работа.
Съдържание: разнообразни строеви упражнения, общо развиващи упражнения,
естественоприложни и изправителни упражнения; различни подскоци и танцувални
стъпки; игри с организиращо въздействие; леки народни хора. Използват се различни
пособия : топки, въженца, ленти, тояжки и други. В предучилищната възраст
упражненията са с по-проста структура, обикновено дву- и четиритактови. С
увеличаване на възрастта упражненията се усложняват и достигат до осем такта.
Основни изисквания: да се създаде добра организация; правилно да се изяснят
задачите; характера на упражненията и броя на повторенията да бъде съобразен с
възрастта и подготовката на учениците; да не се дават много и сложни упражнения;
натоварването да бъде постепенно, но не голямо; да се дават упражнения чрез които
може да се постигне общо разгряване на организма.
Основна част(от 22 до 35 минути)
Задачи: общо физическо развитие и формиране на правилна телесна стойка;
даване на знания и обогатяване с умения и двигателни навици; развитие и подобряване
на физическите качества; възпитание на морални, интелектуални, естетически и волеви
качества; подобряване координацията на движенията.
Съдържание: усвоява се предвидения за часа учебен материал, ако това са нови
двигателни умения и навици, те се разучават в началото на основната част, когато
организма има висока работоспособност и вниманието е по-изострено. Същото се

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 юли 2020 в 15:46 в момента не учи на 32 години
21 юни 2020 в 17:47 студент на 23 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
20 юни 2020 в 14:15 учител на 36 години от Дулово
18 юни 2020 в 20:48 студент на 30 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Хуманитарни науки и изкуства, специалност - Психология, випуск 2020
15 юни 2020 в 16:00 в момента не учи на 47 години от София
11 юни 2020 в 12:55 потребител
11 юни 2020 в 11:21 студент на 54 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", випуск 2008
07 юни 2020 в 14:44 студент на 31 години от София - Su, факулетет - filologicheski, специалност - bulg. filologiq, випуск 2012
 
Домашни по темата на материала
реферат: ролята на педагога в учебно възпитателня процес по физическо възпитание и спорт
добавена от sevcita 10.01.2017
1
32
разработване на реферат на тема „същност, състояние и перспективи на детско-юношеския спорт в училище”
добавена от kingsize3233 27.08.2015
1
23
Подобни материали
 

Методика на физическото възпитание в детската градина

22 фев 2011
·
1,091
·
92
·
5,175
·
1,689
·
1

Педагогическа наука, която конкретизира, доразвива и адаптира общите постановки на процеса на обучение в условията и със средствата на организираната или самостоятелна, но целенасочена и педагогически осмислена, двигателна дейност...
 

Гимнастика

15 юни 2011
·
902
·
2
·
333
·
1,921

Тема : Гимнастика. Задачи: 1. Образователни: Гимнастически упражнения по двойки, динамични гимнастически упражнения, успокоителна игра ...
 

Протокол за наблюдение на урок по физическо възпитание и спорт

30 яну 2009
·
739
·
3
·
260
·
1,696
·
1

За наблюдение на урок по физическо възпитание и спорт проведен с ученици от V клас в 105 СОУ “Атанас Далчев” ...
 

Съвременни аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт

15 апр 2009
·
440
·
5
·
456
·
906

Учебното съдържание по предмета „Физическо възпитание и спорт” в този етап на основната образователна степен обхваща традиционни и нови спортове като: лека атлетика, спортна и художествена гимнастика...
 

Хвърляне на малка топка

29 май 2009
·
180
·
3
·
431
·
382

Техниката на хвърляне на малка топка, е общо взето, по-достъпна от тази на копието например, което се обяснява предимно с различната форма на уредите...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Баскетбол
тематичен тест по Физкултура и Спорт за
Тест по баскетбол за упражнение с включени въпроси тип "вярно-невярно" и затворени въпроси само с един верен отговор. Тестът е доста дълъг, но се решава лесно и можете да проверите знанията си за правилата при играта на баскетбол.
(Лесен)
105
6
1
4 мин
01.08.2019
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
111
1
1 мин
05.09.2014
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Урокът по физическо възпитание. Упражнения и игри с музика, народни хора и танци.

Материал № 829129, от 21 мар 2012
Свален: 670 пъти
Прегледан: 1,325 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Реферат
Брой страници: 13
Брой думи: 3,760
Брой символи: 24,303

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Урокът по физическо възпитание. Упражнения и иг ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
106

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
239

виж още преподаватели...
Последно видяха материала