Големина на текста:
Ликвидиране на последствията при замърсяване на
Черно море с нефт и нефтопродукти.
Резюме: В настоящият курсов проект се прави преглед на
петролните разливи и други нефтопродукти в Черно море. Посочени са
описания на външния вид на нефтените разливи, източниците на
замърсяване и последиците за бреговата ивица. Посочени са основните
процеси протичащи с нефта в морето и използваните методи и средства за
борба срещу нефтеното замърсяване.
1.Увод
Крупнотонажните разливи на нефт и нефтопродукти при
механичното или корозионно разрушение на нефтопроводи, при аварии на
водния транспорт се явяват мощен източник на замърсяване на околната
среда и водят до екологически катастрофи. Например при аварии на
океански танкери еднократните разливи от нефтопродукти върху водната
повърхност са от порядъка на десетки хиляди тона.
Най-голяма екологична опастност представляват разливите от нефт
на повърхността на морета, водоеми и реки, тъй като за няколко часа
тънкия филм от нефт се размесва с водата под влияние на теченията и
може да покрие няколко квадратни километра водна повърхност. Тези
разливи много трудно се поддават на локализация с помощта на
ограждения.
Освен опасността от изтичане на гориво от кораби за България вече
има риск от замърсяване след изграждането на двата нефтопровода Бургас
- Вльора и Бургас -Александруполис. Средногодишно през Черно море
минават около 60 млн.т суров петрол, от които половината преминават
през Босфора. Със започването на работата на петролопровода Бургас
-Александруполис количеството ще се увеличи с още над 35 млн.т нефт
годишно. Само за сравнение – в най-голямото европейско пристанище
Ротердам се обработват годишно около 100 млн.т нефт.
Разработени са различни методи за очистване на нефтени разливи,
но най-голямо практическо приложение са намерили адсорбционните
методи. Поглъщащата способност на всеки един адсорбент към даден
нефтопродукт зависи както от свойствата на адсорбента, така и от
условията на неговото използване. Под влияние на външни фактори, като
слънце, течения, вълнения, продължителност на престой на нефтения
филм върху водната повърхност се променят вискозитета, дебелината на
нефтения филм, плътността му и други показатели, които влияят върху
поглътителната способност на адсорбента.
2. Историческо развитие на проблема.
Един от големите проблеми за защита на животинския и
растителен свят, свързано с влошаване на екологическата обстановка на
Земята е ликвидацията на последствията от нефтените разливи в резултат
на аварийни ситуации от различен мащаб и попадане на нефта и
нефтопродуктите във водната среда. По данни от 1980г на Националната
академия на науките на САЩ годишно в Световния океан попадат от 1,7
до 8,8 мил. тона нефт.
По характера на възникване замърсяванията се разделят на
естествени и антропогенни. Естествените замърсявания протичат в
резултат на природни процеси без влияние на човека върху тези процеси
(около 5%), антропогенните – в резултат на стопанската дейност на човека
(около 95%).
Замърсяванията на Световния океан могат да се класифицират на:
Морски замърсявания – морски транспорт, военни кораби,
тръбопроводи, инсталации и устройства използвани за изследване и
разработване на ресурсите от морското дъно. Към основните източници на
нефтени замърсявания могат да се отнесат танкерите. Най-значимите в
историята разливи на нефт и нефтопродукти за последните четиридесет
години са представени в табл.1.
Таблица 1: Големи разливи на нефт и нефтопродукти в миналото
Танкер
Обем на
нефтения разлив
[т]
Година Място на аварии,
корабокрушения
Atlantic Emperess2871979Остров Тобаго (Карибско море)
ABT Summer2601991700 мили от Ангола
Castillio de
Bellver
2521983Брегове на Южна Африка
Amoco Cadiz2231978Бретани, Франция
Haven1441991Генуя, Италия
Odyssey 1321988700 мили от Шотландия
Torrey Canyon 1191967Остров Силли, Великобритания
Urquiola 1001976Ла Коруня, Испания
Hawaiian Patriot 95 1977300 мили от Гонолулу
Independent 95 1979Босфор, Турция
Jakob Maersk88 1975Опорто, Португалия
Braer85 1993Шетлендски острови, Великобритания
Khark 580 1989Атлантика 120 мили от Мароко
Aegean Sea74 1992Ла Коруня, Испания
Sea Empress72 1996Милфорд Хавен, Великобритания
Katina P 72 1992Мапуту, Мозамбик
Assimi53 198355 мили от Моската, Оман
Metila50 1974Магеланов пролив, Чили
Wafra40 1971Агулкас, Южна Африка
Exxon Valdes37 1989Пролив Вилиямс, Аляска
Според британското сп. "Ню сайънтист" Черно море оглавява
списъка на районите, застрашени от нефтени разливи. То се позовава на
проучване, въз основа на което е създадена карта на районите с най-голям
риск от нефтени разливи. Проучването включва петролни разливи от 1974
г. Картата е създадена от международната федерация, обединяваща
собственици на танкери. През 90-те години в Черно море е имало 150
случая на нефтени разливи, това е най-замърсеният морски басейн в
Европа, твърди Томас Хелън, шеф на групата, направила проучването.
Един от последните инциденти с разлив на мазут на Българското
черноморие е на 24 юни 2008г вследствие зареждане на кораб "Адалберт
Антонов" с мазут от бункеровчика "Агамемнон". Най-вероятната причина
за разлива от порядъка на 267кг мазут в морето край Варна е запушена
мерителна тръба с шлака и ръжда. От това е последвало неточно
замерване на количеството прието гориво в танка и то е преляло.
Наземни замърсявания – реки, езера и други водни системи, в
които замърсяващите вещества попадат с подпочвените води, а също и в
резултат на изхвърляне на отпадни води от различни крайбрежни обекти.
В процеса на добиване, подготовка и транспорт се губи от 1 до 16,5% от
добивания нефт и продуктите от неговата преработка. От тях до 20% нефт
попада във водоемите.
Атмосферни замърсявания – различни промишлени
предприятия, транспортни средства и други обекти, които изхвърлят
въглеводородни съединения в атмосферата. Например двигателите с
вътрешно горене в транспортните средста изхвърлят в атмосферата
годишно повече от 50мил. т. различни въглеводороди, които след
кондензация попадат във водните басейни с дъжда и снега.
Военни замърсявания възникват в резултат на военни
конфликти и войни. В резултат на войната през януари-февруари 1991г в
Персийския залив са попаднали от 500хил.т. до 1 мил. т. нефти, главно от
Meni-Ahmadi (Кувейт). Била замърсена брегова ивица с дължина 650км и
ширина от няколко метра до сто метра. От повърхността на морето
разлятия нефт е събран едва през май 1991г, като брега дълго време
останал замърсен със смолиста и асфалтоподобна маса от превръщанията
на нефта.
3. Екологични последици от нефтените разливи
Петролните и нефтени разливи в океаните и моретата могат да имат
пагубен ефект върху флората и фауната. Нефтопродуктите попаднали във
водните басейни оказват негативно влияние върху:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 мар 2019 в 20:12 студент на 32 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Защита при аварии и бедствия, випуск 2019
12 фев 2019 в 19:24 студент на 23 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по технически науки, специалност - Системи за сигурност, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Нефт и опазване на околната среда

13 апр 2008
·
502
·
2
·
424
·
332
·
30
·
4

Нефт и опазване на околната среда. Пътят, който нефтът изминава от земните недра до потребителите, е дълъг и всяка стъпка от него е свързана със създаването на определен екологичен проблем. Следващите четива ще ви помогнат сами да определите кои са тези..
 

Замърсяване на водата в района на град Пловдив и др. населени места

07 юни 2006
·
1,397
·
14
·
3,645
·
273
·
1

Що е замърсена вода? Най-простото определение е: “Вода, която не може да се използва за каквито и да е полезни цели..."
 

Физични методи за пречистване

12 яну 2008
·
433
·
2
·
923
·
171
·
10
·
1

Коагулацията се използва при отстраняване на колоидно-разтворени или суспендирани замърсители с висока степен на дисперсност...
 

Управление на отпадъците

05 дек 2007
·
373
·
3
·
464
·
57

Проблемът с третирането на твърдите отпадъци възниква в древността и търси своето разрешение и до днес. С острота този въпрос застава пред общинските власти в началото на промишлената революция, в края на XIX и началото на XX век...
 

Рециклиране

01 май 2008
·
333
·
21
·
1,685
·
28

Продуктът или пакетът може да бъде означен като рециклиран, ако може да бъде отделен и събран от домакинските и общите отпадъци за повторна употреба или за да се направи друг продукт или опаковка чрез осъществена програма за рециклиране;...
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология и опазване на околната среда
изпитен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.
(Лесен)
1 час
40
167
1
02.07.2013
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
17
1
3 мин
20.02.2015
» виж всички онлайн тестове по екология

Ликвидиране на последствията при замърсяване на черно море с нефт и нефтопродукти

Материал № 828892, от 21 мар 2012
Свален: 105 пъти
Прегледан: 170 пъти
Предмет: Екология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 2,552
Брой символи: 15,724

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ликвидиране на последствията при замърсяване на ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения