Големина на текста:
Стратегията като ключов елемент на технологията
на управление.
1. Същност на управленската стратегия
Стратегията и е високоинтелектуален продукт на човешкото
мислене и в известен смисъл е скрита, неявна, има характера на
добре прецизиран сценарий. Винаги, когато трябва да се прави
избор между стратегия и краткосрочни бързи пари, (а поводи за
такъв избор има непрекъснато), повечето хора са изложени на
значителен натиск от страна на мениджмънта да тръгнат след
бързите пари. Те вярват, че стратегията може да почака до утре.
Според Филип Котлър „Тъжният факт е, че повечето компании са
богати на тактики и бедни на стратегии”.
Понятието „стратегия“ се включи в богатия речник на
управленските понятия през 50-те години, когато реакцията на
неочакваните изменения във външната среда придоби голямо
значение. Известна роля за обогатяването на корпоративния речник
изиграва и въздействието на отминалата Втора световна война. В
началото се прилага в корпоративното управление в САЩ, като при
това се откроява ролята на Питър Дракър (баща на съвременния
мениджмънт), концепцията на Фредерик Тейлър и др. В началото
определят стратегията като наука и изкуство за разположение на
войските за бой като отговор на прогнозираните бъдещи действия
на противника. Във времето на навлизане на това понятие много
управляващи, а също и някои учени се съмняваха в полезността от
използването му. И то, защото пред техните очи почти половин век
американската промишленост великолепно се справяше без
всякаква стратегия, и те си задаваха въпрос, защо изведнъж тя е
необходима и каква е ползата от нея за стопанското предприятие.
В дейността на бизнес организациите, институциите и страните
е важно да се изгради гъвкава и хармонична връзка между
вчерашния, днешния и утрешния ден. Това означава системно да се
преценят текущите събития, икономически феномени и
обстоятелства, да се преодолява консерватизма, инерцията и
преекспонирането на миналото и да се избягват капаните на
прогнозиране на бъдещето. Едновременно с това е необходимо да
се отдаде дължимото и на настоящето. Това означава, че е
необходимо да се разработват и усъвършенстват стратегии, с чиято
помощ ще се осигурят за дълго време трайни предимства в
конкуренцията.
В нашето съвремие понятието стратегия се употрябава често по
най-различни поводи и на различни нива в смисъл на насока,
подход, средство и дори не винаги се разграничава от авторите от
понятието политика (например ценова политика или стратегия).
Стига се до интерпретацията и като панацея за всички проблеми
всеки път когато те възникнат.
Етимологията на думата „стратегия“ е свързана с военната
област и двете древногръцки думи „stratos“ – войска, армия и „ago“ –
воля, т.е. „водене на войските”, умение да се съставя план за
разполагане и маневриране на силите за постигане на дългосрочна
цел - разгромяване на вражеската армия. Среща се и в трудовете
на китайския пълководец Сун-Дзъ (, Изкуството на войната, IV в. пр.
н. е), които и днес са настолна книга на мениджърите. В историята
има примери, когато стратегията е основа на успеха. Йосиф
измисля нов начин за съхранение на зърното, а А. Македонски
обединява народите прилагайки стратегическо мислене.
Представителите на бизнеса имат склонност към аналогии с други
области на човешката дейност(например военното изкуство).
Подобен характер има интерпретацията на стратегията като план за
контролиране и използване ресурсите (човешки, физически и
финансови) за ефективна реализация на стопански интреси.
Теоретикът на изкуството на войната от 19 век Карл фон Клаузевиц
описва стратегията като „занимаваща се с очертаването на план за
войната и оформянето на отделните операции, а в тях-решаването
какви да бъдат отделните битки“.
2. Основни трактовки на бизнес стратегията
Съдържанието на понятието стратегия през последните няколко
десетилетия попада във вниманието на много автори. Те
подчертават различни аспекти на стратегията, занимават се с
различни нейни перспективи и изменения.
Историкът Едуард Иъри описва стратегията като „изкуство да се
контролират и използват ресурсите на страната…така че жизнените
и интреси да са ефективно гарантирани и подпомагани”[1]. Кенет
Ендрюз (автор на SWOT – анализа) е първият, който формулира
тези проявявщи се идеи в класическия си труд The Concept of
Corporate Strategy [2]. Той описва една рамка, която е валидна и до
днес дефинирайки стратегията от гледна точка на нейните силни и
слаби страни, възможности и заплахи. Според Ричард Люки „…
Ендрюз поставя началото на всичко”[3]. През 1980 Майкъл Портър
(Competitive Strategy, NY, Free Press, XXIV) усъвършенства тази
дефиниция описвайки стратегията като широка формула за начина
по който компанията възнамерява да се конкурира.
Стратегията е науката и изкуството да се използват ресурсите
на фирмата за постигане на установените от фирмената политика
цели. Както стратегията е средство за прилагане на фирмената
политика, така тактиката е средство за реализиране на стратегията.
Цел на стратегията на дадено подразделение по правило е
заемането и/или запазването на водеща конкурентна позиция.
Стратегическото мислене и решение има за цел да определи
как една бизнес организация може да бъде управлявана в
изменящия се свят с оглед гъвкавото и ефективно приспособяване
към промените във външната среда в дългосрочна перспектива. В
научната литература са познати и представени различни трактовки
на стратегията като инструмент за управление на предприятието.
Хората на бизнеса винаги са харесвали военните аналогии и не е
чудно ,че са прегърнали идеята за стратегията,И са започнали да
мислят за нея като план за контролиране и използване на своите
ресурси/ човешки, физически и финансови/,за да гарантират и
подпомагат жизненоважните си интереси. Кенет Андрюс е първият,
който формулира тези проявяващи се идеи в класическия си труд
The Concept of Corporate Strategy («Понятието корпоративна
стратегия“),публикуван през 1971 г. Той описва една рамка,която е
полезна и днес, дефинирайки стратегията от гледна точка на онова,
което маже да направи компанията,т.е.нейните силни и слаби
страни, и с какви възможности разполага,т.е.външна среда и
възможни заплахи. Десетина години по-късно харвардският
професор Майкъл Портър усъвършенства тази дефиниция
,описвайки стратегията като „широка формула за начина ,по който
компанията възнамерява да се конкурира“,
Брус Хендерсън, основателят на Бостънската консултантска
група (The Boston Consulting Group), е един от пионерите на
корпоративната стратегия, който свързва идеята за стратегията с
конкурентното предимство,може би заемайки понятие, извлечено от
икономиката - сравнителните предимства. Конкурентното
предимство е функция на стратегията, която поставя компанията в
по-добро положение от съперниците за създаване на икономическа
стойност за клиентите. Формите да си различен са многообразни,но
това само по себе си не дава конкурентно предимство и не
гарантира успех. Следователно можем да заключим, че стратегията
е план, който има за цел да даде на предприятието конкурентно
предимство пред съперниците чрез диференциация. Стратегията се
отнася до разбирането какво правите, какво искате да стане и
фокусирането върху начина, по който планирате да стигнете до там.
Нека разгледаме основните научни трактовки, както следва:
А.Терминът “стратегия” е сложно и комплексно понятие. Едно от
най-кратките и валидно за повечето случаи определение на
стратегията дава Хелмут Молтке – “Стратегията е продължение на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 юни 2021 в 18:55 потребител
19 апр 2021 в 13:11 в момента не учи на 32 години от Сливен
24 яну 2021 в 22:28 студентка на 36 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2016
11 ное 2019 в 11:15 ученик на 19 години от София - 001 АЕГ, випуск 2020
12 апр 2019 в 10:40 ученичка на 23 години от Карлово - СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", випуск 2016
29 май 2018 в 18:39 студент на 23 години от София - УНИБИТ, факулетет - ФБКН, випуск 2020
05 май 2018 в 10:18 студент на 40 години от София - УНИБИТ, факулетет - Библиотекознание и библиография, специалност - Библиотечен мениджмънт, випуск 2015
17 апр 2018 в 20:22 студент на 26 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Начална училищна педагогика и чужд език, випуск 2012
11 ное 2017 в 18:23 потребител
 
Подобни материали
 

Бизнес план

27 окт 2009
·
156
·
15
·
2,514
·
213

Дружеството произвежда универсални стругове и стругове с ЦПУ, както и принадлежности за тях...
 

Стратегическо управление


За развитието, успеха и просперитета на една фирма най-важно е нейното управление, управление базирано на ефективно разработена стратегия и виждане, включващи анализиране на ресурсите и възможностите, оценка на алтернативните пътища ...
 
Онлайн тестове по Стратегическо управление
Тест по стратегическо планиране за 1-ви курс
междинен тест по Стратегическо управление за Студенти от 1 курс
Тест по стратегическо планиране за студенти 1-ви курс. Съдържа 24 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
24
41
1
3 мин
01.11.2013
Тест по международни стратегии
изпитен тест по Стратегическо управление за Студенти от 5 курс
Тест по международни стратегии за студенти. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
31
27
1
7 мин
15.08.2012
» виж всички онлайн тестове по стратегическо управление

Стратегията като ключов елемент на технологията на управление

Материал № 828366, от 20 мар 2012
Свален: 59 пъти
Прегледан: 92 пъти
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 4,090
Брой символи: 26,494

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегията като ключов елемент на технологията ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала