Големина на текста:
Великотърновски университет
„Св. Св. Кирил и Методий”
Педагогически факултет
Дисциплина: Биомеханика
Тема: Биомеханика на двигателните качества
Изготвил: Проверил:
Васил Василев Доц. Д-р Георги Георгиев
Фак. № 280
Всяка дейност на живия организъм е свързана в последна сметка с извършването
на определено движение. В най-голяма степен това важи за дейността на човека в
спортната практика. Решаването на двигателните задачи при всички спортни
дисциплини е свързано с извършването на различни разнообразни по структура и
времетраене движения. В зависимост от поставената задача движенията трябва да се
1
извършват с необходимата сила, бързина, точност или съчетанието на тези
показатели за известно време. Това означава че за успешното решаване на
двигателна задача спортистът трябва да притежава съответните двигателни
възможности. Отделните качествено различни страни на двигателни възможности
на човека се наричат двигателни качества. Основните двигателни качества са: сила,
бързина, издръжливост, ловкост, гъвкавост. Отделните двигателни качества имат
еднакви характеристики на движенията и се измерват с един и същ показател. Те
имат сходни физиологични и биомеханични механизми.
Биомеханична характеристика на силовите качества
Като се излезе от общото определение на силата - количествена мярка на
механично взаимодействие на телата, силата на човек може да се определи като
въздействие което той може да окаже на външните за неговата система тела. Силата
на човека е величината на мускулното напрежение, което може да се получи при
съкращаването но мускулите. В зависимост от условията, при които то се реализира,
се различават: статично мускулно усилие - мускулът се напряга, без да може да
измени дължината си, и мускулното усилие е съпроводено с изменение на
дължината на мускула - динамично мускулно усилие. Упражненията от първия тип
са статично-силови упражнения, а тези от втория - динамично-силови упражнения.
Силата с която човек въздейства на околните тела, зависи от мускулната тяга.
Големината на мускулната тяга е силно променлива величина и нейното действие
върху лостовата система (костите) се изменя непрекъснато с протичане на
движението. Между проявата на силата и скоростта на движение на дадено звено и
посоката, в която действа силата, съществува тясна зависимост. Колкото скоростта, с
която се движи дадено звено, е по-голяма толкова действащата сила е по-малка и
обратното. Движението „свободна ръка” (не обременена с нищо) е с най-голяма
скорост - приложената сила е нула. Когато в ръката има много голяма тежест, която
не може да се задвижи, приложената сила е максимална. Величината на действащата
сила зависи в много голяма степен от положението на тялото и разположението на
отделните сегменти един спрямо друг. Изменението на положението изменя
дължината на мускулните влакна и големината на рамото на мускулната тяга.
Големината на мускулната сила се изменя пропорционално с квадрата на
изменението на дължината на мускула. Рамото на мускулната тяга зависи от ъгъла на
разположението на съчленяващите се сегменти. При работа за сила е необходимо да
се избере такова положение на тялото, което ще бъде най-благоприятно за развиване
на силата именно в тези мускули на който трябва да се въздейства. Например при
клякане с щанга 50 кг. Различните положения на тялото създават различни моменти в
отделните стави. Различните положения на тялото позволяват едно и също
упражнение да се изпълни при различни изходни дължини на дадени мускули.
Експериментално е установено че нарастването на силовите показатели при
тренировка в опънато положение на мускулите е по-малко,но преносът на развитата
сила за положения, при които не е тренирано, е по-висок. Обратно, силовите
показатели при трениране в положение на максимално съкращение на мускулите
нарастват най-бързо, но преносът за положения при които не се тренира, е
значително по-нисък. Максималното действие на мускулната сила при различните
мускулни групи е различно. За хора които не се занимават със спорт, обикновено с
най-добри силови показатели са мускулите, които работят при преодоляване на
силата на тежестта - наричат се антигравитационни мускули. При спортистите с най-
2
добри силови показатели са тези мускулни групи, които се натоварват най-много
съобразно спортната специализация. Например, ако силата на разгъвачите на горния
крайник (при тласкане на гюле) превъзхожда относително силата на мускулите на
долните крайници, е много трудно да се усвои техниката на тласкане. Тъй като
състезателят ще се стреми да използва предимно силата на тласкащата ръка, а по
малко ще използва силата на мощните мускули на долните крайници и туловището.
Упражненията, насочени към усъвършенстване на техниката и на двигателните
качества, необходими за изпълнение на основно състезателно упражнение, се
наричат специални упражнения. От биомеханична гледна точка, за да изпълнят
предназначението си, те трябва да съответстват на състезателното движение по
следните показатели: амплитуда и посока на движението, акцентирана зона в
работната амплитуда на движението, големина на мускулната тяга, бързина в
достигането на максимума на мускулното действие и режим на мускулната работа.
Като специални силови упражнения могат да се използват и основни състезателни
движения с изкуствено увеличаване на напрежението (хвърляне на по-тежки уреди,
бягане, скачане с допълнително обременяване). Тъй като по този начин се
усъвършенстват и двигателните качества и техниката.
Биомеханична характеристика на скоростните качества
Скоростта и бързината е качество, което характеризира способността на човека да
извърши определено двигателно действие за най кратко време. Скоростта се
определя по 3 основни показателя: латателно време на двигателната реакция,
бързина на отделното движение, честота на движенията. Взаимовръзката и
зависимостта между отделните показатели на скоростта е относително слаба. Даден
спортист може да притежава бърза реакция и да е относително бавен при
изпълнение на движенията и обратно. Достигането на високи постижения в спорта,
които зависят от скоростните качества, са резултат от комплексното им проявяване.
Например постижението при спринтовите дисциплини зависи и от бързината на
реакцията при старта, и от бързината на отделните движения и от честотата на
крачките. В същото време достигането на висока скорост на бягане зависи и от други
параметри - дължината на крачката, която е зависима от дължината на долните
крайници, от силата и рационалността на оттласкването. При цикличните движения
скоростта на придвижване се определя непосредствено от честотата на движенията и
разстоянието, изминато за един цикъл. V = f . l където V е скорост, f е честотата, а l е
дължината измината за един цикъл. За различните състезатели съществуват
значителни индивидуални колебания, съотношението между дължината и
изминатото разстояние и честотата на движение може да бъде различно. При
спортните дисциплини свързани с проявата на скорост, се различават два вида
двигателни задачи: необходимост да се достигне максимална мигновена скорост
(отделянето от опората при скоковете, в момента на изпускане на уреда при
хвърляне), цялостното движение трябва да се изпълни с максимална скорост (за
минимално време). При втората група спортни дисциплини се различават две фази:
увеличение на скоростта (стартова ускорение), движение с относително постоянна
скорост. Динамиката на скоростта се дава от зависимостта: V(t) = V
макс
( 1 - e
-кt
)
Където V(t) е моментна скорост, Vmakc е максимална скорост, е - основа на
натуралните логаритми, к - индивидуален логаритъм които характеризира
стартовото ускорение. Колкото к е по-голям, толкова даденият спортист ще достигне
максимална скорост. Значенията на к и скоростта на пробягване на дистанцията не
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 ное 2021 в 16:59 учител на 39 години от Казанлък - ОУ "Св. Климент Охридски", с. Крън, випуск 2023
 
 

Биомеханика

Материал № 824540, от 13 мар 2012
Свален: 155 пъти
Прегледан: 238 пъти
Предмет: Биомеханика, Механика
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 1,625
Брой символи: 10,652

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Биомеханика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала