Големина на текста:
Необходимост от изучаването на археология
Вминалото е била помощна дисциплина,а сега е на едно равнище с историята.Тя има
свой собствен предмет,но борави с исторически факти.Историческия извор често носи
неточна информация.Археологическия паметник е неподправен исторически
извор.Археологията е наука,която се осъществява на открито,но има и своя
теория.Периодизация на българската археология:
-праистория
-Античност
-Средновековие
Праисторията има 5 етапа.Този период е най-дълъг.Етапите са:
-Палеолит
-Мезолит
-Неолит
-Енеолит
-Бронзова епоха
Палеолита съвпада с Ледниковия период.Условията за живот са сурови.Защитавали са
се от климата в пещерите.Използвали са няколко вида сечива:микролити,макролити и
клинове.Палеолита има 3 фази:ранен,среден и късен.През ранния се използват готови
сечева,а през останалите артефакти(изкуствено направени).Това са съчевата от
кремък(пробой,стъргалка,чопър,кремъков нож).Археологически находки от този
период има в пещерите Бачо Киро,Самуилица 1,Самуилица 2,Леденика.
Мезолита е от края на Ледниковия период,от края на 12 хил.пр.н.е. до 6
хил.пр.н.е.Човека открива лъка и стрелата,като прави върха на стрелата от
кремък.Ефективността на лова и обработката на кожата е по-голяма.В България
мезолита не е добре изучен поради липсата на паметници.Единствения такъв са
Побитите камъни.
През неолита човека излиза от пещерите и започва да се заселва край реки и по-удобни
места за живеене(6-5 хил.пр.н.е.).Емблематичен паметник е Карановската селищна
могила.Там са открити първите човешки жилища.Открити са сечива,керамика,съдове и
основи на сгради.Това е епоха на революция.Неолитната керамика е една от най-
красивите-спирали,триъгълници и др. за украса.Изработвали са се ръчно.Появяват се
земеделието и скотовъдството.
Енеолита има три фази.Открита е медта.Разкрива се голяма селищна
структура.Открити са над 400 селищни могили-Хотница,Виница,Криводол,Яса
тепе,Градешница.Появяват се каменни култови съоръжения(догмени).Открит е
Варненския некропол(селище с гробище)-първия в света.Има два вида погребение-
кенотафи и хокер.
-кенотафи-символично погребение;без наличие на останки;изграждат гроб и почитат
паметта на мъртвия.
-хокер-останките са в свито положение(ембрионална поза);погребвани са с предмети.
Първите златни предмети са открити в некропола.Има култ към жената като
майка(матриархат).Златни накити са открити при Котница.Керамиката се
усъвършенства-чашки със столчета,много украса и др.
Методология в археологията
Основни методи в
археологията:стратиграфски,сравнителен,формалнотипологичен.Най-важния е
стратиграфския.Това е теренът,който е обект на археологически находки,в който
ученът трябва да разграничи отделните културни наслоения,натрупани в резултат на
продължителната човешка дейност през различните епохи.Трябва да направи и връзка
между тях.Прилага се според териториалните особености.Теренът се състои от няколко
слоя;хумус,бронзова епоха,енеолит,хиатус(няма данни за заселване по това
време),неолит,материк(има само скали).Ако слоевете следват без хиатус,това е
географско приемане.
Формалнотипологичния метод е открит от Монтелиус.Представлява класификация на
паметниците по материал,форма и предназначение.По-простите предмети са по-стари,а
по-сложните са по-нови,но не винаги.
Сравнителния е най-новия метод.Състои се в съпоставяне на археологическите
паметници от дадена историческа епоха и и определяне на географския район чрез
съпоставяне с други археологически паметници от същата епоха от друг географски
район.Не се извършва на терена на разкопките.
Желязна епоха
1.Бронзова епоха-започва от 3 хил.пр.н.е.Бронзът е сплав от мед и калай.Изливат се в
пясъчни или каменни форми,като след това се дообработват с каменен
чук.Произвеждат се първите сърпове.Бронза замества много от каменните сечива,най-
вече в земеделието(мотики,лопати).Развива се и търговията.Открити са първите
плавателни съдове.Открити са и бронзови котви.Има домонетни форми за размяна.Те
са два вида:sponolilos(средиземноморска стрида),върховете на бронзови стрели и
копия,но с тъп връх.Бронза не слага край на каменните сечива.Той служи за
дообработка на камъка.Селищата за първи път започват да се укрепяват(каменни
крепости).Жилищата стават просторни,продълговати с една стая с
абсидна(извита)стена.Имали са един вход и са били разположени окло крепостната
стена.Огнищата са били в средата на селото(около 150 на брой).Керамиката е
подобрена,но не по-украсена.Появяват се асковидни съдове с извити гърла.Има и
съдове с крушовидна форма,а също и изработени от бронз.Те са се отливали в калъпи
или са били изковани(начало на металургията).Има развитие и на изкуството.В
пещерата Магура са открити най-ранните пещерни рисунки.Има два стила в
изкуството:линеарен и геометричен.Има и съдове от злато и сребро.Техниката на
кованото злато се нарича торевтика.Погребалния обред е чрез кремация.Извършвали са
се жертвопринушения на животни.В гроба са се поставяли гробни данни.
2.Желязна епоха-в различните географски точки появата на желязото става по различно
време.От бронза желязото е по-чупливо,няма голяма гъвкавост.Датира от 10-
13в.пр.н.е.Част от бронзовите изделия се заменят с железни,най-вече оръжията.Има
открити свидетелства за железодобив,както и първите железни рудници в
Бургаско.Открити са крушовидни пещи за извличане на желязо,като желязната руда се
е редувала с по 1 пласт въглища.Били са с два отвора.Един за разпалване и един за
изтичане на желязото.Желязната епоха има два основни периода:
-ранна желязна епоха(РЖЕ)-Халщат
-късна желязна епоха(КЖЕ)-Латен
РЖЕ обхваща времето от 12-6 в.,а КЖЕ от 6-1 в.Има и тракийска желязна епоха.Тя се
разделя на 3 фази:ранна-от края на 9в.;средна-8-7 в.;късна-6 в.Жилищата са били два
вида;укрепени и неукрепини.Разположени са в планински или полупланински и речни
места.Най-гъста жилищна мрежа има на юг от Стара планина и източните райони.Били
са наземни.Изградени са от преплетени пръти,измзани с глина.Били са
овални.Керамиката също е два вида-обикновена(кухненска,битова) и
луксозна.Украсата е с т.нар. букели.Те са били като дръжки.За погребалния обред
преобладава кремацията,но има и трупополагане.Има върхова торевтика(Вълчитрънско
съкровище).Разпространени са фибулни(фиби) накити(за дрехи и за коса).
КЖЕ-има останки от келти в България.При погребението се поставя погребална
храна.След изгаряне останките се поставят в глинена урна.Открива се грънчарския кръг
и се появяват могилните гробници.
Древна Гърция
1.Периоди:
А) Тъмни векове
Б) Архаичен период
В) Класически период
-ранна класика-средата на 5в.
-късна класика-първата четвърт на 6в.
Г)от 6в. до 1в. следва елинистическия период.Най-високия етап от развитието на
древногръцката култура.Ниен наследник става римската цивилизация.
2.Древноелинска архитектура-основно архитектурно съоръжение е храмът(жилище на
божество).Гърците са политеисти.Храмовете са построени от мрамор.Един от най-
старите е храмът на Хера(8в.пр.н.е.;Олимп);храма на Аполон в Коринт,храма на
Артемида в Ефес(строен е 120год.),храма на Посейдон(един от най-
запазените),Атински некропол.Гърците са били осъвършенствани в строителните
техники.Ранната строителна техника е сухата зидария.Зидарите използват големи
каменни блокове с неравни размери.
Видове зидария:
-opus pelasgicum-каменни блокове с добре оформено лице;фигурите са били запълвани
с по-дребни камъчета;
-opus isodomum-използва се Класическия период;представлява каменни блокове с
правилна паралелипипедна форма(почти всички тракийски гробници по българските
земи са построени с тази техника);
-opus psevdoisodomum
-opus emplectum=cementcum-използва се свързващ разтвор.
В архитектурата на Древна Гърция има 3 стила:
-дорийски
-йонийски
-корински
Названията им идват от географската област.Дорийския се разпространява в
континентална Гърция,а коринския е производен на йонийския или е негов вариант.
-Градоустройство-планировка,улична система,жилищна,храмова.В Древна Гърция има
големи архитекти като напр. Хиподам.Неговата градоустройствена система се базира
на уличната система.Уличната система се базира на световните посоки.На второ място
в древногръцките полиси и градове са акрополите.В архитектурата на Древна Гърция
храмовото строителство заема централно място.Водеща роля има Атинския

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по археология

В миналото е била помощна дисциплина,а сега е на едно равнище с историята.Тя има свой собствен предмет,но борави с исторически факти.Историческия извор често носи неточна информация.Археологическия паметник е неподправен исторически извор....
Изпратен от:
slipknot_girl_1
на 2012-03-13
Добавен в:
Лекции
по Археология
Статистика:
463 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Методи в археологията( стратеграфски , геоложки и др) пълно описание.
добавена от zvenoto_bulgaria 13.06.2013
0
54
Подобни материали
 

Праистория - пищови

09 фев 2009
·
169
·
3
·
1,375
·
192
·
1

Пищови на тема: Ранно желязна епоха, Старокаменна-Палеолит, Старокаменна епоха, Новокаменна епоха, Неолит,Бронзова епоха, Медно-каменна епоха в света и в България.
 

Библейска Археология

12 окт 2009
·
67
·
6
·
952
·
142

Лекции по предмета "Библейска Археология"...
 

Могили: произход, брой, видове, предназначение

16 май 2011
·
57
·
4
·
878

Могилите са най- често срещаните и най- ценните паметници на тракийската древност в днешните български земи. Затворени археологически комплекси, те предоставят незаменими свидетелства за бита,културата и религията на траките...
 

Археология на Великото преселение

26 мар 2009
·
63
·
13
·
2,914
·
97

Името българи. Най – ранното споменаване на българското народностно име се открива в Анонимния римски хронограф от 354 г. в латинската форма вулгарес(ЛИБИ І;82). От V в. насетне то се появява в различни форми:...
 

Разкопки на градовете в междуречието

30 мар 2009
·
59
·
30
·
7,312
·
100

Щумерският потоп в 1872 г. младият асиролог жорж смит (george smith) участва в разчитането на глинените таблички, открити в ниневия. Един ден той с изненада открива един текст, който много прилича на библейския разказ...
1 2 3 4 5 » 8
 

Лекции по археология

Материал № 824442, от 13 мар 2012
Свален: 463 пъти
Прегледан: 650 пъти
Предмет: Археология
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 4,730
Брой символи: 29,375

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по археология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала