Големина на текста:
ТЕМА 2. Национална стратегия за сигурност
За да бъде ефективно противодействието на международния тероризъм, е
необходимо да бъдат разработени действена стратегия . Всички дефиниции
за стратегия съдържат в някаква степен и военни нюанси, но като цяло
„стратегия“ е терминът, който намира по-широко място в
научноизследователските разработки. В най-общ план стратегията е
съвкупност от способи, които изискват очертаването на далечни и
дълготрайни цели. Стратегията означава широк мащаб на тези цели и на
съответстващите действия, а понятието „стратегически план“ включва не
само собствените действия, но и тези на партньорите и противниците.
Стратегията формулира най-общите задачи за продължителен времеви
отрязък, определя основните направления на дейност, набелязва плана за
разположение на силите и пътищата, начините за постигане на единната
крайна цел.
Всяко правителство трябва да формулира своя стратегия за
национална сигурност.Стратегията(концепцията)за националната
сигурност на Република България представлява официално приети
политически виждания за защита на българските граждани, общество и
държава от външни и вътрешни заплахи от всякакво естество, при
отчитане на наличните ресурси и съобразяване с нивото на гаранциите,
които дават световната, евроатлантическата и европейската система за
сигурност и стабилно развитие.
Изключително важно условие за ефективно противодействие на
антитерористичната дейност е да бъде разработена система за
своевременно реагиране с цел недопускане (предотвратяване) на
терористичен акт. Тя трябва да предвижда възможност при получаването
на сигнал за подготвен терористичен акт изпълнителските звена (например
оперативните или тези от силовите структури) да получават необходимата
санкция да действат за недопускане на терористичния акт направо от
органа, оторизиран да дава подобни санкции (например от ръководителя
на националната антитерористична структура).
3.Понятие за обществен ред.Елементи.
Същност-в широк смисъл-общественият ред се определя като система от всичките
обществени отношения в обществото, които са предмет на регулиране от цялата
съвкупност на социални норми (правни, морални, политически, обичайни и пр.). В това
широко значение общественият ред включва производствения ред, политическия ред,
правовия ред, държавния ред и пр. Следователно общественият ред в тесен смисъл е
част от обществения ред в широкото значение на това понятие.
В тесен смисъл, на понятието, обществения ред се използва за определяне както
на сферата на дейност на държавните органи, така и на родовия и непосредствения
обект на конкретните видове престъпления и административни нарушения.
Съдържанието на обществения ред се изразява в системата от обществени
отношения, проявяващи се в поведението на хората, в техните действия и постъпки.
Средствата за регулиране на обществения ред могат да бъдат само правните норми, т.е.
понятието “обществен ред” включва само тези обществени отношения, които се
регулират с правни норми.
Държавата и обществения ред-съвременният поглед върху същността на държавата
открива следните характеристики на държавата, от гледна точка на обществ. ред в нея:
а) Държавата е организация на една суверенна нация. Тя действа чрез свои институции,
свой механизъм, система от държавни органи.
б) Тя не е друга, а политическа организация. Държавните органи направляват дейността
си съобразно интересите и целите, които си поставят и със съответни методи и средства
за постигането им.
в) Държавната организация се характеризира със своя власт, която се осъществява
главно с правни форми и процедури, чрез принципа и системата на законността.
г) За разлика от други организации в обществото държавата:
- осигурява разделение на труда на управлението;
- предвижда система от санкции, които се различават по характер от санкционните
мерки на други организации.
- акумулира огромни материални средства за осъществяване на целите си посредством
данъчна система и други икономически лостове;
- държавата е на върха на йерархията на човешките групи. Властта на държавното
управление се явява висша пред властта на другите социални групи и техните
организации.
Следователно, от една страна – държавата създава норми за обществения ред, а
от друга страна- следи за спазването на тези норми.
Отношенията в обществото, организирано от държавата, са нормирани. Те се и
многобройни и многопосочни. Но най-общо, те се проявяват в трите кръга, в които
протича начинът на живот на гражданина - труд, бит, обществена дейност. Тези
отношения се регулират от различни правила за поведение (норми), които имат
социален характер: обичайни, нравствени, религиозни, корпоративни, правни и др.
Характерно е, че държавата сама се влияе от обществения ред при определяне
на своята политика и конкретни действия - например принципите от нравствен
характер за добро, справедливост и др. имат и държавно приложение.
Има и примери на спиране на военни действия за определени периоди от
уважение към определени народни обичаи, особено с религиозна отсянка.
Основни принципи на нравствеността се възпроизвеждат в правни норми, а оттам се
регулира и обществения ред. Специфичен е и процесът на преливане на социални в
правни норми и обратно. Това особено се отнася за наказателноправните отношения.
Периодично и съобразно степента на обществена опасност на определени деяния, те се
декриминализират. Наблюдават се и обратни тенденции - когато конкретни деяния,
включени в други социални норми (главно нравствените) напускат своя кръг и се
включват в правото по преценка и воля на държавата.
Местната власт и осигуряване на обществения ред
Кметът като орган на власт в изпълнение на своите правомощия прилага
наредбата за обществения ред, известна в практиката като Наредба № 1. По тази
наредба се установява, че правомощията на кмета във връзка с обществения ред са 15
и не са никак маловажни.Кметът като орган на власт със силите и средствата на
общинската администрация е в състояние да въведе ред на територията, където той е
избран.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Национална стратегия за сигурност

В този материал са подробно писани всички необходими теми за явяване на изпит по право на специалните служби и разузнавателната дейност. Ще бъде от полза на всеки студент от спец.ЗНС :)...
Изпратен от:
deni_7avgust
на 2012-03-12
Добавен в:
Лекции
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
220 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Класифицирана информация


Органи за защита на класифицираната информация. Видове класифицирана информация и нива на класификация. Процедури по маркиране на класифицираната информация....
 

Понятие за национална сигурност


Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация, предвидено в чл. 41 на Конституцията. Това ограничение е основано на защита на "националната сигурност". От разбирането на това...
 

Пищов по Защита на Класифицираната Информация


Регистратури за класифицирана информация.Ръководителят на организационната единица, в която се получава, създава, регистрира, обработва, съхранява, разпределя, предоставя и размножава класифицирана информация, създава регистратура за КИ...
 

Духовни аспекти на националната сигурност

19 ное 2008
·
249
·
11
·
1,278
·
177

Темата представлява разработка върху съвременните проблеми свързани с културно-историческото наследство и националната сигурност. Въпросът е разгледан от гледна точка на духовните аспекти на социалната сигурност в Р. България.
 

Борба с тероризма


Съгласно чл. 129 от раздел VII на ППЗМВР, Национално звено "Европол" е създадено в рамките на структурата на Дирекция "Международно оперативно полицейско сътрудничество" - Национална служба "Полиция" - МВР...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Професионална етика и комуникативни умения
професионален тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 10 въпроса относно вербална и невербална комуникация, работни взаимоотношения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
10
74
1
12.11.2014
Тест по основи на националната и международната сигурност
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е изпитен за УНИБИТ при Стойчо Стойчев, 2 курс, задочно обучение. Състои се от 60 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
60
82
1
3 мин
11.09.2013
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Национална стратегия за сигурност

Материал № 824127, от 12 мар 2012
Свален: 220 пъти
Прегледан: 397 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Лекция
Брой страници: 53
Брой думи: 15,438
Брой символи: 107,786

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Национална стратегия за сигурност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала