Големина на текста:
Застрахователен пазар
1. Принципи за създаване и функциониране на застрахователен пазар.
Застраховането е самостоятелна икономическа категория, тъй като то изразява
определени икономически отношения. Тези отношения са част от обществените
производствени отношения и са свързани с образуването, управлението, съхраняването
и разпределението на обществения застрахователен фонд. Като икономическа
категория, застраховането има специфично икономическо съдържание, което се
определя от обществено производствените отношения на съответния начин на
производството.
Застрахователният пазар е продукт на пазарната икономика и неговото
съществуване на практика е невъзможно без наличието на конкуренция. България
доскоро се характеризира с монопол в това отношение, тъй като до 1989 г. в страната
функционира само едно застрахователно дружество. След смяната на политическия
режим (1989 г.) на българския пазар се появяват множество застрахователи, като броят
им достига 130, а в сектора на застраховането се създава истински хаос поради липсата
на всякаква законова регулация.
За застрахователен пазар можем да говорим само при съществуването и
функционирането на пазарна икономика. Той обозначава съвкупността от всички
търговски сделки, които се извършват на дадена територия. Физически погледнато това
е мястото, където се срещат застрахователите и кандидатите за застраховане. Има
няколко принципа за създаване и функционирането на застрахователния пазар.
Същността на тези принципи е в това, че всяко застрахователно дружество е
отговорно за решенията и действията си. Също и, че всяко застрахователно
дружество само решава каква застрахователна защита да предложи и кои клиенти
да обслужи. И не на последно място, че субектите (физически лица и юридически
лица), към които е насочена застрахователната услуга, сами решават дали да се
застраховат и как да се застраховат.
Всичко това обособява една от основните характеристики на застраховането-
принципът на доброволност при сключването на застрахователни сделки. Разбира се
има и някои изключения, които са характерни при определени застраховки. Такава
застраховка в България е „Гражданска отговорност” за водачите на МПС.
Задължителността на този вид застраховка идва от това, че чрез нея се гарантират
интересите на трети лица, но застрахованият е свободен да избере застрахователното
дружество, с което ще сключи застрахователен договор, а евентуално и условията,
залегнали в договора.
Принципът за свобода на застрахователните дружества и на техните клиенти
създава благоприятни условия за най-доброто приспособяване на застрахователната
услуга към икономическите им интереси. На пазара всеки субект, независимо от това
дали става дума за застрахователно дружество или за негов клиент, защитава позиции,
отговарящи на целите, които си е поставил.
2. Видове застрахователни пазари.
При разглеждането на модела на застрахователния пазар в страната е
необходими на първо място да изясним понятията „пазар” и „застрахователен пазар”.
Според Прайд и Феръл, пазарът може да се определи като „съвкупност от хора, които
като индивиди и организации имат потребности от продукт в определен продуктов клас
и които имат способност, желание и власт да купят тази стока”.
Застрахователният пазар от своя страна представлява съвкупност от лица,
които като индивиди и организации имат потребност от застрахователни услуги,
притежават способността и възможността, желанието и правото да закупят тази стока.
В същото време обаче, за да може дадена общност да се разглежда като пазар,
то тя трябва да отговаря на някои основни условия, т.е. да притежава определени
характеристики. Това са:
- Наличие на потребност от определена застрахователна услуга. Тази
потребност може да възникне в случаите на собственост на МПС, жилище, техника,
търговско дружество и др., които крият риск за притежателя и стимулират желанието
му за сключване на застраховка на притежаваното от него.
- Желание, което на практика представлява превръщане на
потребността от застраховане в осъзнато чувство, което мотивира поведението на
лицето за предприемане на едно или друго действие да се придобие определена
застраховка.
- Способност - тя се тълкува като способност на лицето да придобие
определена застраховка и тази способност се определя от покупателните възможности
на лицето.
- Необходимо е също така и наличието на правосубектност, т. е.
лицето трябва да има законово право на застраховка.
Застрахователният пазар може да се разглежда като икономическо поле, на
което основни движещи сили са търсенето и предлагането на застрахователна защита.
Именно тази застрахователна защита се разглежда като благо, което се получава при
определена цена. Цената на застрахователната защита е застрахователната вноска,,
която потребителят на застрахователна защита е готов да заплати, за да придобие
определени права. В този смисъл, трябва да определим, че застрахователните
отношения са част от икономическите отношения, което означава, че принципите, при
които се изгражда и функционира застрахователния пазар са конкретизация на общите
принципи на застрахователния пазар.
От своя характер, застрахователния пазар може да се раздели на следните
няколко вида:
- международен застрахователен пазар,
- регионални застрахователи пазари;
- национални застрахователни пазари.
Условията за работа на регионалния застрахователен пазар се различават
съществено от условията за работа на националните застрахователни пазари. Можем да
разглеждаме застрахователния пазар в следната последователност в зависимост от
обхвата му: на първо ниво се намира застрахователната борса; следва националният
застрахователен пазар; третото ниво е регионалният застрахователен пазар, след
това международният застрахователен пазар. В рамките на последния се формират
локални застрахователни пазари - африкански, азиатски, европейски, Лойдов
застрахователен пазар и др.
Обикновено застрахователен пазар е синоним на застрахователна борса. Това
обаче е неправилно. Под застрахователна борса се разбира официално тържище, където
се срещат търговци или посредници, за да уговорят продажби и покупки на монети,
скъпоценни метали, банкноти, обществени или частни ценни книжа , търговски ефекти,
стоки, наеми на кораби, превози по суша , въздух и вода и застраховки от всякакъв вид.
В зависимост от териториалните граници борсата, това число и застрахователната
борса, може да бъде местна, национална или международна.
Застрахователният пазар има по- голям обхват. Той не може да се ограничи в
рамките на дадено, специално обособено за целта място. В понятието пазар се включват
всички търговски сделки, които се извършват на дадена теритрия.
3.Участници на застрахователен пазар.
На застрахователния пазар могат да работят акционерни застрахователни
дружества, кооперативни (взаимозастрахователни) компании и други, различни от
правна гледна точка застрахователни сдружения. Правната форма на застрахователите,
които работят на застрахователния пазар, няма съществено значение. Чрез нея само се
конкретизира начинът, по който дружеството се създава и управлява, за са бъде
постигната целта, която си поставят неговите учредители. Прието е обаче на
застрахователния пaзар да се ограничи работата на държавни застрахователни
компании или ако се създадат такива, те да работят по застрахователните браншове,
които се отбягват от частната инициатива. Когато на застрахователния пазар
застрахователната услуга се предлага от няколко равноправни застрахователи, се

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Застрахователен пазар

Принципи за създаване и функциониране на застрахователен пазар. Застраховането е самостоятелна икономическа категория, тъй като то изразява определени икономически отношения....
Изпратен от:
d_ivanova_93
на 2012-03-12
Добавен в:
Доклади
по Застрахователно дело
Статистика:
220 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Застрахователен пазар

24 фев 2011
·
110
·
2
·
284

Застрахователен пазар - икономическо пространство, на което се търси и предлага застрахователна защита...
 

Застрахователен пазар в българия

15 яну 2012
·
249
·
9
·
1,548
·
358

За правилното изясняване на националния застрахователен пазар трябва да се разгледат неговата същност и особености. Създаването на застрахователен пазар е последица от въвеждането на пазарна икономика...
 

Застрахователни посредници


Темата е по Застрахователно дело и включва застрахователни посредници и брокери
 

Застраховане

28 яну 2008
·
502
·
3
·
616
·
107

Свързано със смесени (финансови-кредитни) парични отношения между застраховани и застрахователи, които имат за своя основа обективно съществуващи застрахователни рискове...
 

Застраховане

19 дек 2008
·
398
·
11
·
2,455
·
311

При имущественото застраховане застрахователната сума служи като база при изчисляването на застрахователната премия...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Застрахователно дело
Тест по застрахователни събития
изходен тест по Застрахователно дело за Студенти от 1 курс
Тест по застрахователни събития за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
32
70
1
2 мин
08.07.2013
Тест по застрахователни продукти
междинен тест по Застрахователно дело за Студенти от 3 курс
Тест по застрахователни продукти - предназначен за студенти от СА "Д. А. Ценов". Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
117
1
01.05.2013
» виж всички онлайн тестове по застрахователно дело

Застрахователен пазар

Материал № 824065, от 12 мар 2012
Свален: 220 пъти
Прегледан: 295 пъти
Предмет: Застрахователно дело, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 14
Брой думи: 3,943
Брой символи: 27,403

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Застрахователен пазар"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала