Големина на текста:
I . Тема на урока – Двубоят между Ахил и Хектор в XXII песен на поемата "
Илиада ".
II. Вид на урока – литературно упражнение .
III. Цели на урока :
1. Образователни :
- да се разкрие физическият и нравствен облик на героите
- да се вникне в душевното състояние и преживяване на героите
- да се разкрие принадлежността на героите към времето , в което живият и
отношението им към тяхната общност
2.Развиващи :
- да се направи анализ и съпоставка на героите
- да се формира в учениците умението за правилен изказ по даден литературен
проблем с акцент върху изграждане на литературни образи
3. Възпитателни :
- да се изградят в учениците общочовешки ценности
- да се възпита в учениците добродетелност и отговорност , като се покаже кой
всъщност е " истинският победител " в двубоя .
IV.Методи и похвати :
- беседа
- упражнение
- наблюдение
- лекция
V. Материали - текстът на поемата "Илиада" и конкретно песен XXII , учебник за
9. клас по литература на изд. " Анубис " , тетрадка за работа в клас .
VI. Учебно - технически средства - дъска , маркер .
VII. Ход на урока :
1. Поздрав и проверка на отсъстващите и домашната работа , ако на учениците е
била възложена такава .
2. Актуализация на стари знания - задават се въпроси върху т.нар. "Омиров въпрос
" , върху темата , сюжета и композицията на "Илиада " .
Примерни въпроси :
- Какво представлява " Омировият въпрос " ?
- Коя основната тема в поемата " Илиада " ?
- Какви са особеностите на композицията на поемата ?
3. Въвеждане в темата - Това е урок за упражнение , следователно учениците вече
са запознати със съдържанието на текста на поемата " Илиада " . Записва се темата
на дъската , учениците я записват в тетрадките си . Дават се насоки и разяснения
върху темата на урока - " Двубоят на Ахил и Хектор в XXII песен от " Илиада " .
4. Разгръщане на темата :
Учител : Ученици , нека първо разгледаме поотделно двама от главните герои на "
Илиада " - Ахил и Хектор . Нека го направим под формата на таблица - от едната
страна да запишем качествата на Ахил , от другата - на Хектор .
Учениците записват таблицата в тетрадките и сами и с помощта на учителя я
попълват , откривайки в текта как са изобразени героите и какви са техните
качества .
- Какво цели съпоставянето на образите на Ахил и Хектор ?
Очакван отговор :Цели извеждане на идеята за помирение . Ахил е непримирим до
безсърдечност , но Хектор е по - нравствен и героичен с разума си . Той отправя
цивилизовани идеи за мир , които са отхвърлени от Ахил . Но във финала на
поемата Ахил вече е примирен и с това Омир внушава идеята , че ако грубата сила
и гневът се смирят , войната би могла да завърши с мир и съгласие .
- Кой според вас е " истинският победител " и защо ?
Очакван отговор : Хектор , защото въпреки голямата сила и мощ на Ахил , Хектор е
по-извисен нраствено и духовно , приема достойно смъртта и с храбростта си
обезсмъртява своето име и това на Приамовия род .
- Каква част се явява XXII песен от композицията на творбата ?
Очакван отговор : Двубоят между Ахил и Хектор се явява кулминация на творбата ,
а смъртта на Хектор - развръзка на поемата .
- Равностойни ли са силите на героите в двубоя ?
Очакван отговор : Не , полубог се сражава с обикновен смъртен , макар и Зевсов
 
                     АХИЛ                          ХЕКТОР
 
Бие се на страната на 
гърците  
Полубог – син на човек и 
богиня 
Синтезира в образа си 
идеала на древните гърци 
за войн 
Физически портрет – могъщ 
силен , красив  
Притежава чувство за чест и 
доблест , безпощаден към 
врага 
Прекрасен приятел  (силна 
дружба с Патрокъл ) 
Благородство – уважава 
бащината скръб 
Чувствителност – силно 
привързан към своята 
пленница Бризеида 
Изявена индивидуалност – 
не се влияе достатъчно 
силно от колективните 
интереси на общността , 
към която принадлежи 
 Герой , изпълнен изцяло от 
чувство за мъст и гняв 
Твърде честолюбив – 
заради честолюбието си 
излага на страшни бедствия 
цялата гръцка войска  
Войнска първичност и 
жестокост у героя 
Гневът му придобива 
размери , при които той 
нарушава дори 
божествения ред , 
осквернявайки тялото на 
мъртвия Хектор 
Извод :Двойствен образ – 
съчетаващ войнската 
първичност с ранимата 
душевност
Бие се на страната на 
троянците  
Без да има митологично 
потекло като Ахил , той 
също е оцветен 
митологически  
Най ­ видният сред 
троянските войни  
Физически красив и силен 
Войнска и гражданска чест и 
достойнство 
Чувство за обществен дълг , 
патриотизъм 
Добър син , прекрасен 
съпруг и баща 
Разумен  
Храбър , смел 
Използвани от Омир 
определения за Хектор : 
славен „, блестящ „  ,  
снажен „ , „велик„ . 
Приема достойно смъртта , 
по –цивилизован , по­
човечен от Ахил 
Издига се над варварските 
обичаи – предлага на Ахил 
да си обещаят да не 
сквернят телата си 
Извод : 
Хектор е войн , съпруг , 
баща и син .  Тези четири 
социални роли са 
невъзможни за изпълнение 
без той да притежава 
нравствена сила , ясно 
изразено чувство за 
обществен дълг , храброст , 
силен боен дух , бащина и 
съпружеска любов . 
 
 
любимец .
- Какви са причините на двамата да се впуснат в двубоя на живот и смърт ?
Очакван отговор : При Ахил - гневът и чувството за мъст , а Хектор защитава
народа и родината си .
- Кой от двамата герои е по- близо до ценностната система на времето , в което
живеят те ?
Очакван отговор : Ахил , той е типичен епически герой , въплътил в себе си образа
на идеала на древните гърци за истински войн . Склонността му към жестокост ,
възторгът от силата му и изблиците на своеобразна радост от разрушението се
приемат като нещо естествено за него , напълно в съответствие с времето , в което
живее героят .
5. Обобщение
Учител : И двамата герои са рожби на своето време и активни носители на
епическото действие . Те са възникнали на широка народна основа . и въплъщават
идеала за прекрасното и необикновеното . " Илиада " не завършва с изпълненото
отмъщение- убийството на Хектор , а завършва с откупуването на тялото на Хектор
и неговото погребение , с примирие между двете воюващи страни . В края на
поемата Омир представя ахееца Ахил и троянския цар Приам в приятелска беседа .
Така той довежда до примирение не само разделилите се с омраза ахейци Ахил и
Агамемнон , но и истинските врагове - ахейците и троянците . Като ги среща в
лицето на Ахил и Приам поетът като че ли показва какъв е пътят за превръщането
на омразата в приятелство , на войната в мир . С този миролюбив край се излиза
извън използваните традиционни теми и се дава оригинален завършек на поемата .
6. Заключение
Учител : Като последен час , в който се занимаваме с изучаването на поемата "
Илиада " на Омир , ще ви задам за домашна работа да напишете есе на тема "
Войната и мирът в живота на древните " , с което да обобщите работата ни върху
поемата и да затвърдите знанията си под формата на есе .
Ако има някакви въпроси към домашната работа , се разясняват .
7. Анализ на изпълнение на целите на урока - Ако урокът протече по този план ,
целите на учителя ще бъдат изпълнени . За учениците е трудно да разсъждават и да
пишат собствен текст , затова им е поставяно като задача да се упражняват в
писането на есета .

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 ное 2019 в 13:43 потребител
11 ное 2019 в 22:52 студент на 32 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Международни отношения, випуск 2017
30 окт 2019 в 13:56 студент на 40 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - редовно обучение, специалност - Бизнес администрация, випуск 2021
24 окт 2019 в 16:13 студент на 44 години от Варна - Технически университет, факулетет - Корабостроителен факултет, специалност - Корабоводене, випуск 2017
22 окт 2019 в 18:33 ученик на 13 години от Пловдив - СОУ "Св. Климент Охридски", випуск 2026
04 сеп 2019 в 16:05 учител на 42 години
03 сеп 2019 в 20:35 ученик на 24 години от Ловеч - ПГВМ Проф. Д-р. Димитър Димов, випуск 2014
08 авг 2019 в 11:25 студент на 44 години от Пловдив - Колеж по икономика и администрация, факулетет - 0000000, специалност - Финанси, випуск 2014
10 фев 2019 в 16:14 ученичка на 27 години от Плевен - ПГ по туризъм, випуск 2012
25 ное 2018 в 16:26 студентка на 31 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Българска филология, випуск 2017
 
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
125
2
17.07.2013
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
103
3
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Разработка на урок "Двубоят между Ахил и Хектор" в XXII песен от "Илиада"

Материал № 818630, от 03 мар 2012
Свален: 159 пъти
Прегледан: 323 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: План
Брой страници: 4
Брой думи: 718
Брой символи: 4,119

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разработка на урок "Двубоят между Ахил и Хектор ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала