Големина на текста:
Казус 3.
В макроикономиката понятието рецесия се свързва със спад в реалния брутен
вътрешен продукт на дадена страна, или негативен икономически растеж. Необходими
са адекватни вътрешно икономически мерки, за да могат да се преодолеят
затрудненията идващи отвън. Необходими са гаранции за функциониращите дребни и
средни производства, които са най-уязвими по време на рецесия. Тези гаранции могат
да се сведат до:
- натиск от страна на държавата към търговските банки, да не повишават своенравно
лихвените проценти на вече изтеглените кредити;
- намаляване на минималния лихвен процент от централната банка с цел подобряване
на условията на кредитиране, условие към търговските банки да отчетат тези промени
с по ниски лихви по кредитите;
- създаване на условия за изтегляне на големия процент депозити от търговските
банки и вливането им в икономиката, с цел повишаване на производителността и
паричния оборот;
- усвояване на европейските фондове в сферите земеделие, конкурентноспособност,
човешки ресурси и др.
Централната банка прилага експанзионистична парична политика, като активизира
кредитната дейност на финансовите посредници и паричното предлагане нараства.
Кривата на парично предлагане се измества надясно. Лихвеният процент спада, защото
всеки се стреми да намали количеството налични пари чрез закупуване на финансови
фондове. Паричната политика е един от двата традиционни макроикономически
инструмента, които контролират съвкупната икономика. Тя се упражнява от
централната банка и влияе на икономиката чрез промени в паричния поток и в
достъпността на кредитите. По време на икономическа рецесия, безработицата се
повишава, докато доходите, бизнес инвестициите и потребителските разходи спадат.
Увеличаването на реалните пари стимулира предлагането и намалява търсенето на
кредити, което води до спад в лихвения процент. По-ниските лихви косвено водят до
увеличаване на количеството търсени стоки и услуги. Експанзивните действия
включват изкупуването на държавните ценни книжа от централните банки,
намалявайки задължителните резерви и намалявайки краткосрочния лихвен процент на
банките. Изкупуването на държавните ценни книжа инжектира повече пари в
икономиката. По-ниските изисквания за задължителни резерви дават на банките повече
пари в наличност за отдаване на заеми, защото от тях се изисква да държат по-малко
количество пари като резерв в гаранция за депозитите. Намаляването на средносрочния
лихвен процент също насърчава инвестициите като намалява стойността на вземането
на заеми. Освен това то намалява и цените на ипотечните кредити, като прави
месечните вноски на собствениците по-ниски и по този начин добавя разликата към
разполагаемия им доход.
Въпреки, че експанзивната политика има способността да намали продължителността
и сериозността на икономическата рецесия, няма гаранция, че това ще стане. По-
ниските лихви например може да не стимулират разходите на потребителите, ако те
имат ниско доверие в икономиката. Те трудно ще увеличат потреблението си, ако
смятат, че работните им места са несигурн поради мудността на икономиката.
Предприятията може да нямат желание да инвестират в оборудване и съоръжения за
разшряване на производствения си капацитет в условия на икономическа рецесия.
Освен това банките може да не желаят да увеличат предлагането на заеми по време на
рецесия. Друго притеснение за способността на паричната политика за повляе на
рецесията е, че ефектите на политическите решения няма да се почувстват моментално.
Може да отнеме повече от година докато се усети ефекта на понижения лихвен
процент.
Икономиката е в състояние на рецесионен разрив на БВП, защото реалният БВП е
под потенциалния, а безработицата е над естествената си норма. Една от
възможностите за развитие след тези промени е икономиката да остане в
продължителен рецесионен разрив. Другата възможност, която е по – реалистична, е да
се увеличи по някакъв начин съвкупното търсене с цел преодоляване или съкращаване
на рецесионния разрив. Правителството и централната банка могат да стимулира
съвкупното търсене съответно чрез намаляване на данъците и увеличаването на
количеството пари. Централната банка може да активизира кредитната дейност на
финансовите посредници чрез намаляване на минималните задължителни резерви,
което ще доведе до нарастване на паричното предлагане. Ако Централната банка
провежда експанзионистична парична политика, то тя ще увеличи паричното
предлагане, т.е правата MS ще се измести надясно в правата МS’, както е показано на
фиг.1 .
Фиг. 1
Всеки ще се стреми да намали количеството налични пари чрез закупуване на
финансови фондове, което ще доведе до спад на лихвения процент. При по-малък
лихвен процент хората ще пожелаят да задържат увеличилите се реални пари, които
посредством паричната политика на централната банка се създават в банковата
система, което ще доведе до ново равновесие на паричния пазар. Лихвеният процент
ще се намали, което предизвиква движение по кривата на инвестиционното търсене и
планираните инвестиции ще нараснат. Увеличението на инвестициите променя
разходното равновесие (фиг. 2).
Фиг. 2
Нарастването на съвкупното търсене е предизвикано от повишаване на паричното
предлагане и спадане на лихвения процент, при което инвенстициите нарастват. В
практиката обаче не се прилага само парична политика, а комбинация от парична и
фискална политика. Избора на комбинация от фискална и парична политика определя
възможностите за дългосрочен икономически растеж повлиян от равнището на
инвестиции, което води до натрупането на капитал.
Ефективността на паричната политика зависи от 2 основни предпоставки:
чувствителността на търсенето на реални пари спрямо лихвения процент, и
чувствителността на инвестициите към лихвения процент. Колкото по- стръмна
(изправена) е кривата на търсене на реални пари и колкото по- полегата е кривата на
инвестиционното търсене, толкова по- ефективна е паричната политика и обратното –
колкото по- полегата е кривата на търсене на реални пари и колкото по- изправена е
тази на инвестиционното търсене, толкова по- неефективна е паричната политика. От
това следва, че абсолютно неефективна е паричната политика, когато:
­ кривата на търсене на реални пари е хоризонтална;
­ кривата на инвестиционното търсене- вертикална.
Обратно, максимално ефективна парична политика ще имаме при:
­ вертикална крива на търсене на реални пари;
­ хоризонтална крива на инвестиционно търсене.
Икономическите реалности не потвърждават нито една от крайните позиции.
Обикновено кривата на търсене на реални пари и кривата на инвестиционното търсене
имат отрицателен наклон и нито едната от тях не е нито вертикална, нито
хоризонтална.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 яну 2020 в 16:08 потребител
08 яну 2020 в 10:15 студентка на 24 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси,счетоводство и контрол, випуск 2022
07 яну 2020 в 21:53 потребител на 34 години
06 яну 2020 в 09:16 в момента не учи на 57 години
05 яну 2020 в 11:33 в момента не учи на 44 години от Монтана
28 дек 2019 в 20:55 студент на 32 години от Варна - Технически университет, факулетет - matematicheski, специалност - matematika i informatika, випуск 2012
28 дек 2019 в 19:44 учител на 25 години от София
22 дек 2019 в 20:20 в момента не учи на 24 години
20 дек 2019 в 23:00 потребител
20 дек 2019 в 13:35 ученик на 18 години от Любимец - СОУ "Желязко Терпешев", випуск 2021
 
Подобни материали
 

Съвкупно търсене, съвкупно предлагане , макроикономическо равновесие

26 мар 2006
·
2,099
·
2
·
373
·
768
·
1

Съвкупно търсене, съвкупно предлагане , макроикономическо равновесие - същност, начин на функциониране, предимства и недостатъци и др.
 

Парична политика

15 апр 2007
·
1,744
·
1
·
367
·
1

Банките отпускат кредити за сметка на нарушаване на формиралия се резерв от депозити.Така те образуват пари и оказват влияние върху паричната маса...
 

Същност и функции на централната банка

10 юни 2009
·
136
·
2
·
379

Описва как и кога е възникнала централната банка и нейните основни функции....
 

Фискална политика и макроикономическо регулиране

11 яну 2007
·
1,879
·
2
·
285
·
1

Фискалната политика е държавна политика за макроикономическо регулиране. Това е икономическата политика, провеждана от правителството чрез разработване на държавния бюджет и контрол върху данъците...
 

Парична политика в условията на валутен борд

06 ное 2006
·
1,521
·
10
·
1,710
·
118
·
1

Фиксалните инвестиции и парично- кредитната политика образуват гръбнака на съвременното държавно регулиране на икономиката.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Тест по Макроикономика за студенти от 3-ти курс
професионален тест по Макроикономика за Студенти от 3 курс
Тестът се състои от 60 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти по Макроикономика в 3-ти курс. Обхваща пълната гама от изучен материал и въпроси по дисциплината.
(Лесен)
60
11
1
28 мин
12.10.2016
Макроикономика, II-ра част
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
В теста са включени 86 въпроса с най-основните и важни определения в макроикономиката. Отговорите са с "ДА" и "НЕ", като верен е само единия отговор.
(За отличници)
86
1
1
1 мин
09.07.2019
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Икономика в състояние на рецесия

Материал № 813254, от 22 фев 2012
Свален: 164 пъти
Прегледан: 231 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Казус
Брой страници: 3
Брой думи: 864
Брой символи: 5,554

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономика в състояние на рецесия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала