Големина на текста:
МАКРОИКОНОМИКА
Реферат: „Международен валутен пазар.
Характеристика. Международни валутни
системи. Платежен баланс. Структура на
платежния баланс”
Изготвил:
Йорданка Георгиева №101111647
Международен валутен пазар
Същност
Международният валутен пазар е елемент на международния финансов пазар,
който изразява отношенията на международната търговия с финансови активи. На
международния валутен пазар се сключват сделки на покупко- продажба на валута,
поради което той изразява организацията на валутната търговия. Същността на
валутните пазари се изразява с икономическите отношения между купувачи и
продавачи по повод покупко- продажбата на валута, т. е. валутните отношения.
Международния валутен пазар в неговата съвкупност е пазар на валута, независимо от
мястото на пазара, независимо от пазарните субекти и независимо от вида валута. Той е
система от разнообразни покупко- продажби на валути.
Валутният пазар се обособява и развива поради непрекъснатото търсене и
предлагане на валута. Търсенето на чужда валута се определя от необходимостта
местните икономически субекти да изплащат закупени чужди стоки и услуги. От своя
страна предлагането на чужда валута се основава на факта, че те трябва да я превърнат
в местни пари, за да осъществяват плащане на територията на страната. Освен това
вторично търсене и предлагане на валута съществува и пазар на валута, определен от
различната доходност, която имат, поради качеството им на финансов актив.
Валутният пазар се определя като международен, защото на него се осъществяват
международни сделки. Според теорията една сделка е международна, когато на нея се
купува и продава чужда за страната валута.
Обща характеристика на валутата
Стоката, която се купува и продава на валутните пазари е валутата. И тук възниква
необходимост да се изясни същността, особеностите и видовете на валутата и валутния
курс. Валутата е понятие, което се дефинира различно. Най- общо валутата се определя
като парична единица на дадена страна. В същото време под валута се разбират всички
чужди платежни и кредитни средства. Обект на сделки на валутните пазари са
средствата, чрез които се осъществяват прехвърлянията по сметки в банките и които
изпълват съдържанието на понятието валута. Такива са телеграфните преводи и
кредитните документи. Следователно валутата не съществува само в банкноти и
монети. Такова разграничение е наложило в миналото да се използването на понятието
„ девизи”. Тогава под „ валута” се е разбирало само банкноти и монети, а под „ девизи”-
платежните и кредитните документи. Но и днес под „ девизи” се разбират документите,
въз основа на които се осъществява безналично движение на валута.
Валутата е пари и изпълнява функциите на парите. Когато реализира функциите
на средство за обръщение и платежно средство, тя опосредства международната
търговия. Търсенето и предлагането на валута е вторично и зависи от търсенето и
предлагането на стоки и услуги. Като средство за запазване и увеличаване на
богатството валутата е финансов актив, чиито търсене и предлагане се определя от
доходността на валутата.
Националната парична единица е законното, общоприето платежно средство в
рамките на националната икономика. Когато икономическите отношения надхвърлят
националните граници, тогава се налага тя да бъде съпоставена и превърната във
валутата на друга страна. Тази обратимост на една валута в друга се изразява с
понятието конвертируемост. Конвертируемостта има различна степен, определена от
характеристиките на международната валутна система, от паричната и валутната
политика на страната. За да бъде една валута конвертируема, тя трябва свободно да се
обменя в друга валута по пазарен курс, без ограничения по отношение на обектите на
плащане и на субектите, осъществяващи операциите.
Според Международния валутен фонд една валута е конвертируема, когато в
страната не се въвеждат ограничения за плащанията по текущата сметка на платежния
баланс, когато не се осъществява валутна дискриминация, когато тя изкупува
националната си валута, натрупана по сметки на други страни. Когато държавата
контролира валутните разходи и определя разрешителен режим за тях, валутата е
неконвертируема.
Валутите се разграничават на свободно използваеми и свободно обръщаеми.
Свободно използваемите валути са валутите, в които се осъществяват международните
разплащания и се формират валутните резерви на страните, т.е. те са международни
платежни и резервни средства. Свободно обръщаемите валути са конвертируеми,
международните валутни пазари ги приемат, но не са международни платежни и
резервни средства. Практиката разграничава мека и твърда валута. Мека е валутата,
която продължително време е подложена на инфлационна нестабилност. Твърда е
валутата, която почти перманентно е в стабилно състояние, без особена стойностна
динамика. Могат да се разграничат още национални международни валути и
международни колективни валути. Национална международна валута е националната
валута на една страна, която се използва като международно платежно и резервно
средство. За това са необходими няколко условия. Националната икономика да е силно
развита, да има водещ дял в международната търговия и международното движение на
капитали, да притежава развита банково- кредитна система и либерален валутен режим,
валутата й да е конвертируема и да има развит валутен пазар и др. Международна
колективна валута е валутата, създадена по силата на решение, която изпълнява ролята
на международно резервно, ликвидно и платежно средство. Тя не е свързана с една
национална парична единица. Такава е Европейската парична единица- евро.
Обменът на валута между страните се извършва в определено от стойността им
съотношение, наречено валутен курс.
Същност, видове и котировка на валутния курс
Според пазарния механизъм валутният курс се определя от международното
търсене и предлагане на съответната валута. Ето защо можем да го определим като цена
на паричната единица на една страна, изразена в паричната единица на друга страна.
Чрез него се съпоставят и съизмерват две национални валути и той се използва при
техния обмен. Валутният курс изпълнява следните функции:
-Уравновесяване на макроикономическите пропорции
-Критерии за ефективността на външноикономическите операции
-Ефективно разпределение на ресурсите
-Детерминант на икономическата политика и поведението на фирмите и др.
Валутният курс дава възможност да се определи цената на износа на една страна
във валутата на друга. Позволява да се определи нейната външнотърговска политика.
Когато валутният курс на валутата на дадена страна се понижава, при равни други
условия, изнасяните от нея стоки стават по- евтини за чужденците. Вносните стоки за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Международен валутен пазар

Международният валутен пазар е елемент на международния финансов пазар, който изразява отношенията на международната търговия с финансови активи. На международния валутен пазар се сключват сделки на покупко-продажба на валута...
Изпратен от:
dani.georgiewa
на 2012-02-20
Добавен в:
Реферати
по Макроикономика
Статистика:
281 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
казус по принципи на микроикономиката
добавена от fallout 29.05.2014
0
41
депозитен мултипликатор - същност и значение
добавена от mace0tklasa 04.11.2012
1
27
Подобни материали
 

Макроикономическо равновесие, съвкупно търсене и съвкупно предлагане

11 яну 2007
·
2,035
·
2
·
323
·
322
·
1

Макроикономическото равновесие представлява равенство между съвкупното търсене и съвкупното предлагане, при което не се очертава тенденция към отклонение.
 

Модели на макроикономическо равновесие

11 яну 2007
·
1,574
·
1
·
218
·
238
·
1

Класически и кейнсиански модели на макроикономическо равновесие.
 

Видове инфлация

10 дек 2007
·
322
·
10
·
1,592
·
44

Тук ще изясним същността на информацията, нейните причини, начини на измерване, икономически и социални последици. Особено внимание е отделено на класификацията на инфлацията. Че интерпретираме т.нар. кривата на Филипс, изразяваща противоположната...
 

Парична политика

15 апр 2007
·
1,744
·
1
·
367
·
106
·
1

Банките отпускат кредити за сметка на нарушаване на формиралия се резерв от депозити.Така те образуват пари и оказват влияние върху паричната маса...
 

Теми по макроикономика

17 мар 2008
·
394
·
1
·
771

БВП същност, определение, методи. Междинен продукт, добавена ст-ст.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Тест по Макроикономика за 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по Макроикономика от ПУ Паисий Хилендарски. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
19
73
1
2 мин
24.08.2018
Макроикономика, II-ра част
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
В теста са включени 86 въпроса с най-основните и важни определения в макроикономиката. Отговорите са с "ДА" и "НЕ", като верен е само единия отговор.
(За отличници)
86
1
1
1 мин
09.07.2019
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Международен валутен пазар

Материал № 812553, от 20 фев 2012
Свален: 281 пъти
Прегледан: 401 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 16
Брой думи: 4,622
Брой символи: 29,671

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международен валутен пазар"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала