Големина на текста:
Глава ……..
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
1. Регионалната политика на ЕС и прилагането й за постигане на балансирано и
устойчиво развитие на районите и областите и общините в България
1.1. Кохезионната политика на ЕС (2007-2013 г.)
1.2. Регионалната политика на ЕС след 2013 г.
2. Системата от документи за стратегическо планиране и програмиране на
регионалното
2.1. Взаимовръзка между документите за стратегическо планиране и
програмиране
2.2. Национална стратегия за регионално развитие
2.3. Регионални планове за развитие
2.4. Областни стратегии за развитие
2.5. Общински планове за развитие
1
Глава ……..
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Осъществяването на основната цел на Стратегия „Европа 2020” за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж изисква ясно изразено национално и регионално участие,
както и поемане на отговорности по места. Привличането на регионалните и местните
общности както в изработването на стратегическите планови докумени, така и в процеса
на тяхното изпълнение е един от основните източници на добавена стойност за политиката
на сближаване. Прилагането на стратегическия подход при определяне приоритетните
области за устойчиво интегрирано регионално развитие изисква максимална ангажираност
на заинтересованите страни в диалога по политиката на сближаване и при нейното
прилагане на национално и регионално ниво. Именно в контекстта на постигането на
устойчиво интегрирано регионално развитие, координация и съсредоточаване на
интервенциите за подпомагане развитието на районите и общините предмет на
разглеждане тук ще бъдат стратегическите планови документи на различните
териториални нива.
1. Регионалната политика на ЕС и прилагането й за постигане на балансирано
и устойчиво развитие на районите, областите и общините в България
1.1. Кохезионната политика на ЕС (2007-2013 г.)
След присъединяването на Р България към ЕС от 01.01.2007 г. настъпиха съществени
изменения в икономическите, политическите и международните условия за развитие на
регионите в страната.
1
Стартира прилагането на кохезионната политика на ЕС 2007-2013 г.,
която предопредели рамката на развитие на регионите в страните-членки през изтичащия
програмен период. Основна цел на регионалната политика на Европейския съюз е укрепване
на икономическото, социалното и териториалното сближаване (кохезия) на регионите и
държавите-членки чрез намаляване на различията между нивата на просперитет и
постигане на хармонично, балансирано и устойчиво развитие. Политиката на сближаване на
ЕС отразява дневния ред от Лисабон и Гьотеборг и е насочена към постигането на три
1 В отговор на политиката на регионално развитие на ЕС при отчитане разпоредбите на
европейското право и с цел постигане на взаимнаобвързаност между българското законодателство
за регионално развитие и нормативната уредба на ЕС за ефективното й прилагане е Законът за
регионалното развитие (2008 г.).
2
приоритетни цели: конвергенция, регионална конкурентоспособност и заетост и
териториално сътрудничество.
Целта „Конвергенция” се свързва с подкрепа на растежа и създаване на работни
места в най-слабо развитите държави-членки и региони чрез нарастване и подобряване
качеството на инвестирането във физически и човешки капитал, развитие на иновациите и на
общество, основано на знанието, адаптивност към икономическите и социалните промени,
опазване и подобряване на околната среда и административна ефективност. За постигането на
тази цел съществена роля се отрежда на повишаването на капацитета на институциите и
ефективността на публичната администрация, най-вече нейния управленски капацитет за
планиране и програмиране на фондове на ЕС. Структурните фондове и Кохезионният фонд
допринасят за постигането на целта „Конвергенция”. Териториалният обхват на програмите
по цел „Конвергенция” се идентифицира на основата на райони NUTS II. Програмите дават
възможност по правило да се обхващат повече от един район. Структурните инструменти на
ЕС са насочени към осъществяване на инфраструктурни проекти, инвестиции в
производството и трансфер на технологии и ноу-хау, както и за развитие на човешкия капитал
и информационното общество в по-малко проспериращи региони и територални общности.
Целта „Регионална конкурентоспособност и заетост” се отнася за райони извън
териториалния обхват на цел „Конвергенция”. Това са райони в които се очаква засилване
на регионалната конкурентоспособност и тяхната атрактивност, на заетостта в тях чрез
прогнозиране на икономически и социални промени, свързани с отварянето на търговията,
подобряване качеството на човешкия капитал, иновации и подкрепа за развитието на
обществото на знанието, предприемачество, опазване и подобряване на околната среда,
подобряване на достъпността до района, адаптивност на работещите и бизнеса и развитие
на трудовия пазар. Финансирането на регионални програми отнасящи се до изпълнение на
мерки за насърчаване на икономически промени в индустриални, градски и селски
области чрез подобряване на тяхната конкурентоспобоност и атрактивност се осъществява
по линия на Европейския фонд „Регионално развитие” (ЕФРР). Европейският социален
фонд (ЕСФ) финансира национални програми за изпълнение на мерки за подпомагане на
мобилността и адаптирането на хората към икономическите промени в съответствие с
приоритетите на Европейската стратегия за заетостта. Те са насочени към осигуряване на
пълна заетост, качество и производителност на труда, активно социално включване.
Целта „Европейско териториално сътрудничество” се обвързва с по-
нанатъшното хармонично и балансирано интегриране на територията на ЕС по пътя на
подкрепа на регионите в ЕС за трансгранично сътрудничество: осъществяване на общи
инициативи на местно и регионално ниво; създаване на транснационални и трансгранични
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стратегическо планиране на регионалното развитие

Осъществяването на основната цел на Стратегия "Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж изисква ясно изразено национално и регионално участие, както и поемане на отговорности по места...
Изпратен от:
Heaven
на 2012-02-18
Добавен в:
Лекции
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
239 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Ендогенно развитие и ендигенен подход в регионалната политика
добавена от gali96 03.06.2014
0
8
маркетингова комуникационна система
добавена от elisss.yuksel 22.10.2015
2
9
Подобни материали
 

Стратегическо планиране на регионално развитие

21 май 2007
·
552
·
16
·
2,683
·
143
·
1

Тематиката на управлението и регионалното планиране е изключително актуален проблем, който е породен от изискванията за присъединяването на България към ЕС и адаптирането на българското законодателство към европейските критерии.
 

Прогнозиране и планиране


За разграничаване на понятията Прогнозиране и Планиране, и план и програма се прилага индуктивен подход. Съществуват метереологични прогнози. С тях се цели да се установи какво ще бъде времето...
 

Стратегическо планиране в публичния сектор


Направете кратък сравнителен анализ на избрана от Вас стратегия /в рамките на 3-4 стр/ в който да отразите до колко теорията на стратегическото планиране в публичната сфера е намерила практическо изражение при разработването й...
 

Национална стратегия за регионално развитие на република България


България осъществява социално-икономическа политика, която е насочена към развитие на ефективна и конкурентна икономика и пълноценна интеграция в европейските структури...
 

Същност и значение на фирменото планиране


Същност и значение на фирменото планиране За постигане на висока ефективност в управлението на фирмата се налага планирането като задължителна в важна управленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, средствата за достигането им
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 3
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
10
35
1
23.05.2015
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по бизнес планиране. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
34
354
2
1 мин
28.03.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Стратегическо планиране на регионалното развитие

Материал № 811329, от 18 фев 2012
Свален: 239 пъти
Прегледан: 372 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 53
Брой думи: 14,760
Брой символи: 100,801

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегическо планиране на регионалното развитие "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала