Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
ТЕМА № 4
СОЦИОЛОГИЯТА НА ПРАВОТО НА МАКС ВЕБЕР
ТЕМА № 5
ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ
Девиантно поведение - от думата девиант
То има твърде разнообразен характер. Към него се отнасят различни
явления. Най-крайната форма на девиация са убийствата, на като проява на
девиантно поведение могат да се разглеждат пороците, всяко
противозаконно и неетично поведение. Нарушението на обичаите също е
девиантно поведение.
корупцията и всички закононарушения от друг характер; атака и
неспазване на традициите.
Като девиантно поведение може да се разглежда и преписването на
изпит. Именно разнообразният характер на девиантното поведение
затруднява възможността да се определят критерии в съответствие, с които
да се изясни неговата същност. Известно е, че дори убийството може да
бъде оправдано по време на война. Също така едни явления в определен
период от развитието на обществото се разглеждат като девиации, а в
други периоди не са девиации. Например пушенето. След Втората
световна война е модерно да се пуши и дори много жени пушат, но днес
много европейски страни приемат закони против тютюнопушенето на
обществени места. Девиантното поведение е незаконно от гледна точка на
правните норми. Олицетворение на злото от гледна точка на религията.
Недопустимо от гледна точка на морала и може да се разглежда като
болестно състояние в сферата на медицината. Обикновено девиантното
поведение се свързва с негативни прояви в човешката дейност, но през
последните години някои изследователи предлагат като девиантно
поведение да се приемат и някой позитивни прояви, които обаче са извън
утвърдената норма /напр. гениалноста/, но това са дискусионни въпроси.
Девиантното певедение се свързва само с негативни прояви.Девиантното
поведение е неизменна част от развитието на обществото. Френският
социолог Емил Дюркем се опитва да представи едно общество от светци,
но според него дори в това съвършено, идеално общество ще има негови
представители, които ще закъсняват за закуска или за молитва и това също
ще бъдат прояви на девиация. Може да се даде едно определение на
девиантното поведение. То е отклонение от груповата норма, което води
до изолация, затвор, лечение или някаква друга санкция. Във всяко
1
девиантно поведение съществуват няколко елемента. От една страна е
определен човек или група хора, които извършват някакво действие. От
друга страна са нормите, очакванията на обществото и от трета страна друг
човек или друга група, които реагират на поведението. Има редица опити
да се обясни девиатното поведение. Някой от тях свързват девиантното
поведение с биологични признаци на хората. Един от най-известните
представители на този вид обяснения е италианският лекар Чезаре
Ломброзо. В своите трудове той очертава връзката между престъпното
поведение и някои физически особености на неговите извършители. Той
създава теорията за родения престъпник. Според нея всеки престъпник
притежава някакви изродени черти, външни белези, по които може да бъде
познат /напр. някаква ненормалност в конструкцията на черепа , ниско или
скосено чело, удължени горни крайници и други/. Тези идеи на Ломброзо
се критикуват остро още от неговите съвременници. Смята се, че
човечеството се развива и физическите му черти се изменят и е все по
трудно да се намерят престъпници с посочените белези. В критиката срещу
Ломброзо се включва един българин – Кристиан Раковски, който е
роднина на известния революционер. Раковски пише дисертация във
Франция и в нея също критикува възгледите на Ломброзо. В крайна сметка
самият Ломброзо е принуден да признае, че своите изводи той може да
отнася само към случаите, които е наблюдавал. Друг привърженик на
биологичните признаци за девиантното поведение е американският
изследовател Уилям Шелдън. Той обръща внимание на структурата на
тялото и смята, че тя е белег за присъствие на определени личностни
черти. Той обособява три типа телосложения:
Едноморфен;
Мезоморфен;
Ектоморфен
Използва теорията за ембриона.
Едроморфния тип човек е с умерена пълнота. Той се
характеризира с общителност.
Мезоморфния тип притежава здраво и силно тяло. Проявява
склонност към безпокойство, много е чувствителен.
Ектоморфния тип човек се отличава със слабо тяло, склонен е към
самооанализ.
Шелдън смята, че мезоморфиният тип е най-склонен към
формиране на девиации.
Има редица психологически теории за обяснение на девиацията. Една от
тях е на Каръл Хорни – известен психолог. Тя създава теорията за
невротичната личност. Според Хорни у всеки човек има три основни
насоки в отношенията му към околния свят. Това са:
движение към хората;
стремеж към приобщаване;
2
движение срещу хората под формата на агресия и
отдалечаване от хората известна затвореност в себе си,
изолация.
При личностите, които се развиват нормално присъстват и трите
тенденции. Човек има нужда да общува с другите, но в същото време да им
се противопоставя и да отстоява позициите си. Освен това понякога му е
нужно да се затваря в семе си, да остава сам за да може да обмисли някои
неща, но при отделни хора, поради различни причини – главно, поради
неправилно възпитание в семейството се развива само едната насоченост и
тогава се формира невротична личност. Хорни говори за три типа
невротични личности:
Отстъпчив тип;
Агресивен тип;
Отстранен тип.
За отсътпчивия тип е характерна привързаността към хората,
стремежът на всяка цена да получат одобрение от групата към която се
стремят и поради това за да бъдат приети, одобрени, а тези хора са готови
на всякакви жертви.
Агресивният тип е настъпателен, той подценява околните не ги
зачита, не се съобразява с мнението им и винаги налага своето. Склонен е
да извърши всякакви действия в стремежа си да подтиска другите.
Отстраненият тип е затворен и изолиран от околните. Особено
страда, ако му се наложи да потърси помощ. Тогава той се чувства
неуверен, разочарован, страда.
Една друга психологична теория е на английския психолог Ханс
Айзенк. Той поставя основата на обяснението някои особености на
нервната система. Това се екстраверсия, невротизъм и психотизъм. На
всяка от тези особености противостои друга.
На екстраверсията противостои – интроверсията;
На невротизма противостои – емоционалната стабилност;
На психотизма противостои – нормалността. Най-подробно е
разработена връзката на екстраверсията и интроверсията с девиантно
поведение. В това отношение Айзенк тръгва от Карл Юнг и именно той
въвежда това деление на хората на екстраверти и интроверти.
Екстравертите са ориентирани към външния свят. Те по-лесно се
приспособяват към него и бързо възприемат нормите му. Интровертите са
затворени в себе си, склонни към размишления и анализи. Според Айзенк
ескстравертите по-трудно създават условни рефлекси /опитите на Павлов с
кучето, когато се свързват два фактора едно дразнение и една реакция/.
Екстравертте, поради по-голямата си общителност установяват връзки с
различни групи, но не държат особено на техните норми, не се
задълбочават в усвояването и спазването им. Затова и екстравертите по-
лесно могат да нарушат едни или други норми и да се превърнат в
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 юни 2019 в 14:20 студент на 22 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по журналистика и масови комуникации, специалност - Връзки с обществеността, випуск 2019
09 юни 2019 в 11:19 в момента не учи на 24 години
04 юни 2019 в 09:45 учител на 33 години от Кърджали - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2019
03 юни 2019 в 12:26 потребител
16 май 2019 в 11:34 студент на 22 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Обществено здраве, специалност - Социални дейности, випуск 2019
11 май 2019 в 23:51 родител
01 май 2019 в 21:27 студент на 34 години от София - Технически университет, факулетет - Машинно-технологичен факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
23 апр 2019 в 20:41 студент на 25 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2020
11 апр 2019 в 17:16 потребител на 17 години
08 апр 2019 в 17:45 в момента не учи на 40 години
 
Подобни материали
 

Девиантно поведение

08 яну 2009
·
408
·
4
·
531
·
290

Етопедията е сравнително млада научно-приложна област, в която се разисква девиантното поведение. Възниква на основата на хуманитарната етология и нейните връзки с психологията, социалната психология, социологията и пр. ...
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,617
·
22
·
2,400
·
1,455
·
3
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 

Девиантно поведение

12 сеп 2009
·
175
·
5
·
766
·
201

Тук се отнасят убийствата и всички други действия които нарушават законите, но като девиантно поведение може да се разглежда неморалното поведение...
 

Изследване на лица с девиантно поведение

26 юни 2011
·
285
·
8
·
1,659
·
395
·
1

Сравнителна характеристика между нормални лица и лица с девиантно поведение чрез редица методики...
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,117
·
18
·
4,816
·
2,779
·
4
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
772
1
25.09.2012
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,187
3
20.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Девиантно поведение

Материал № 811040, от 17 фев 2012
Свален: 448 пъти
Прегледан: 688 пъти
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 29
Брой думи: 11,138
Брой символи: 63,453

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Девиантно поведение "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
26

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
363

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения