Зоя Новакова
преподава по Литература
в град София
Големина на текста:
Христо Ботев – творчество
"Майце си" е една от първите творби на Ботев и първото обнародвано негово стихотворение.
Публикувано е за първи път във вестника на П. Р. Славейков "Гайда" през 1867 г. Елегия -
литературен вид, изграден върху трагични преживявания.
„Към брата си” - образа на лирическия Аз, като в „Майце си”. Публикувано 1868г. в Дунавска
зора. Основна фигура е пак страдащия човек, но разпъван между любовта и омразата.
Метафората „душата ми в огън тлее/сърцето ми в люти рани” експресивно внушава
терзания, а оксиморонът „мечти мрачни” се свързва с представата за разпятието. Двукратните
отрицания „Никой, никой!” и „Нищо, нищо!” засилват драмата и усещането за
свобода,заглушават”глас искрен,благороден”.Метафора „народен гроб печален”.
„На прощаване” – Стихотворението е създадено по времето, когато Ботев се готвел да мине
Дунава с четата на дядо Жельо войвода през 1868 г. Публикувано е във в. "Дума" (1871 г.). Още
преди Освобождението било разпространено като песен сред революционната младеж. В
поемата "На прощаване", поета революционер Христо Ботев разкрива живота на патриархалния
българин в годините когато България е била под турско робство и трудния избор на човека, поел
по нежелания път, поеман от много български борци за свобода.
„Дякон Васил Левски”, „Обесването на Васил Левски” - Това е първият вариант на
стихотворението "Обесването на Васил Левски". Публикуван е във в. "България", г. I, бр. 22 от
12 август 1876 г. Окончателният вариант на стихотворението е излязъл в "Календар за 1876
година" под образа на Васил Левски, а след това е публикуван е в "Съчинения на Христо
Ботйов" под ред. на Захари Стоянов
„Елегия” – в. Свобода от 1870г. „Елегия” създава може би найботевския образ на българския
народ. Оксиморон „сган избрана” В поантата на стихотворението лирическият „аз” се
заменя с лирическия „ние”, което само по себе си представя конфликтен диалог межди
две светогледни и исторически позиции.
Делба – в. Свобода от 1870г. В „Делба“ Ботев за първи път в своята поезия набелязва образа на
революционера, подчертавайки преди всичко неговата твърдост и преданост към идеала,
моралната му устойчивост, вярата и готовността за саможертва. С тези основни черти
уплътнен и обогатен — поетът ще изведе образа до връхни прояви на красота и величие. Към
Любен Каравелов.
До моето първо либе“ – в. Дума на българските емигранти от 1871г. В своето стихотворение
“До моето първо либе”, Христо Ботев противопоставя реалния живот на робство и мъки срещу
живот на илюзии и явно отричане на действителността. Тези два различни начина на живот са
представени чрез песента на либето и песента на гората. Метонимия „не вливай ми в сърце
отрова”.
Хайдути“ – в. Дума на българските емигранти от 1871г.
Борба“ – в. Дума на българските емигранти от 1871г. „Борба” е първото стихотворение от
цикъла, което не е изповед към майка, баща, либе, народ или приятел. Заглавието е насочено
към борбата в най-широк аспект. Жанрът е стихотворение, но съдържа елементи и от други
жанрове; има мотиви от елегията и сатирата. В стихотворението няма строфично деление, което
води повече към разказ. Опозициите в Ботевата творба са: свобода – робство; истина – лъжа;
разум – полуда; добро зло; тъмнина - светлина; черно бяло; хаос – ред. Финалът на
стихотворението показва бъдещето – край на робството. Тукашното „хляб или свинец” е
еквивалент на „свобода или смърт”. В стихотворението „Борба” се пресъздава картината на
робството. Лирическият герой открива, че земята е пропита от лъжа, че робството е насаждано
от тираните. Светът върви към хаос. Гласът на лирическият герой трябва да бъде чут, а
примерът му – последван. Това е единственият път към спасението.
Хаджи Димитър в. Независимост от 1873г. Баладата Хаджи Димитър е създадена във
връзка с конкретно историческо лице, и изразява Ботевата представа за юнашката смърт на
легендарния четник. Това произведение съчетава личностното с историческото, вписвайки ги
сред универсалните знаци и символи на смъртта. Борецът за свобода върви уверено по пътя на
безсмъртието с ясното съзнание за предстоящата му смърт. Чрез своя талант Ботев превръща
необичайния факт във величествен химн на героизма и саможертвата,а с впечатляващото си
майсторство авторът противопоставя смъртта като физическо страдание на безсмъртието като
състояние на духа.
Моята молитва“ – в. Независимост от 1873г. Стихотворението „Моята молитва” се възприема
като най-проблематичната Ботева творба.В епохата на най-висок подем на българската идея за
освобождение чрез революционна борба Ботев вдъхновена борческа поезия, но не с отвлечено,
а със силно индивидуално звучене.
Разцеплението между общоприетото и личното,между традицианното и индивидуалното е
пределно изявено в „Моята молитва”.Доброто,истината,вярата тук са ценности активно
отстоявани,мислени извън и въреки всякакви канони.Това всъщност е голямата Ботева свобода.
ЗА него тя е преди всичко феномен на индивидуалното съзнание и воля.Двата бога в
стихотворението са алегории на двете истини. Едната,традиционната е възприемана като
псевдоистина от лирическия Аз, а другата,неговата е деиствителната.
Похвати:
Поанта - дума или израз, които подчертават мисъл или служат за завършек на художествено
произведение и отразяват вниманието към вътрешния замисъл на творбата.
Апогей - връхна точка Екзистенциален - свързан със съществуването; от екзистенция-
съществуване
Алитерация - една или няколко сходни съгласни се повтарят неколкократно в близки думи. Пр:
Рано е Радка ранила
Оксиморон: съчетание на привидно несъчетаеми, противоположни понятия (антитези) Пр:
„бързай бавно“, „всяко зло за добро“, „смешен плач”.
Апосиопеза: ораторът внезапно замлъква и остава недоизказана мисълта си, обикновено под
влияние на силно вълнение или притворство. Пр: Това е човек, който... Ах... човек... човек... един човек
всъщност.
Олицетворение: се приписват човешки черти и качества на животни. Пример:Котаракът в
чизми
Етимологична фигура: думи с еднакъв корен са свързани в израз. Пр: там, дето баща и братя
ЧЕРНИ ЧЕРНЕЯТ за мене. (На прощаване)
Парадокс: твърдение или група твърдения, които водят до противоречие или пък са в конфликт
с интуитивната логика. В действителност обаче, или противоречието е само привидно, или пък
поставените условия в твърдението не са или не могат да бъдат верни в целостта си или по отделно.
Градация: използвано основно в поезията, изградено върху изреждане на еднородни езикови
части с цел да се разкрие повишаването или понижаването на чувството, емоцията. Пр: „Едно име
ново, голямо, антично..
Алегория: начин преносно да се изрази смисъл, различен или допълващ буквалния.
Синекдоха: наименованието на един предмет или явление се замества с наименованието на
друг предмет или явление върху основата на количествено отношение и връзката между тях. Пр:
"бащино огнище" вместо "дом"
Метафора: В поезията този похват се използва за постигане на силен емоционален ефект с
малко думи. Пр: необуздан гняв, желязно сърце
Метонимия: Името на предмета се замества с названието на материала, от който е направен.
Пример: „Героите наши, като скали твърди, желязото срещат с железни си гърди“
Хипербола: представлява силно преувеличаване на образи, предмети и действия (литота)
Паралелизъм: художествен похват, при който се съпоставят образи или се повтарят стихове и
мисли.
Акростих: е вид поема или друг вид текст в стихова форма, написани така, че първите букви на
стиховете, параграфите или други повтарящи се структури в текста да образуват ново послание.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Христо Ботев - творчество

"Майце си" е една от първите творби на Ботев и първото обнародвано негово стихотворение. Публикувано е за първи път във вестника на П. Р. Славейков "Гайда" през 1867 г. Елегия - литературен вид, изграден върху трагични преживявания...
Изпратен от:
Пена Пенева
на 2012-02-16
Добавен в:
Общи материали
по Литература
Статистика:
84 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Как е описана майката в текста хайдути на Христо Ботев?
добавена от mariq_todorova_ivanova 17.04.2013
0
11
Как е изграден образа на гората в стихотворението ,,Хубава си, моя горо Много спешно!!!!
добавена от herobg1999 21.04.2016
1
25
Разликите между "Котаракът в чизми" от братя грим и шарл перо
добавена от stellagrudeva 05.03.2014
1
45
Подобни материали
 

Биография на Христо Ботев

08 ное 2008
·
67
·
2
·
434
·
183
·

Ботев учи първоначално в Карлово, а после в Калофер. Благодарение на влиянието и настойчивостта на баща му и с помощта на руския консул в Пловдив Найден Геров, 15-т годишния юноша заминава да се учи в Одеса.
 

Любов и омраза

11 май 2006
·
1,884
·
3
·
556
·
7

Поезията на Христо Ботев е най-високият връх в развитието на българската възрожденска литература. И същевременно между Ботев и останалите ни възрожденски писатели стои цяла пропаст. С дълбочината на своите идейно-емоционални послания, на своите прозрения
 

Пред портрета на Ботев

24 окт 2006
·
731
·
2
·
432
·
199
·
1
·
2

героят, мъченикът,светецът,великият ,гениалният поет на българия.фантазъорът ,тръгнал с 200 души да освобождава цял един народ. няма по- велик, по-значим поет и революционер в нашето минало от ботев.
 

Картината на победното завръщане в стихотворението „На прощаване в 1868г.” от Христо Ботев

29 авг 2008
·
192
·
3
·
588
·
625
·
1

В 1871 г. във вестник „Дума на българските емигранти” Христо Ботев публикува своето стихотворение „На прощаване в 1868г.”. Тази творба бързо става популярна сред емигрантските среди във Влашко. Стихотворението се превръща в песен, която се знае...
 

Христо Ботев "Борба"

08 фев 2008
·
370
·
1
·
293
·
114
·

Стихотворението не е разделено на строфи и звучи като единен поток на съзнанието, който поражда многобройни исторически и културни асоциации.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Христо Ботев - "На прощаване в 1868 г."
изпитен тест по Литература за Ученици от 7 клас
Тест за проверка на усвоените знания за стихотворението на Ботев "На прощаване в 1868 г.". Всички въпроси в теста имат само един верен отговор.
(Труден)
15
1
1
7 мин
08.10.2019
"Хамлет"
тематичен тест по Литература за Ученици от 10 клас
Въпросите от теста са върху трагедията "Хамлет" на Уилям Шекспир и проверяват знанията по произведението. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(Лесен)
13
2
1
2 мин
20.06.2019
» виж всички онлайн тестове по литература

Христо Ботев - творчество

Материал № 810747, от 16 фев 2012
Свален: 84 пъти
Прегледан: 99 пъти
Предмет: Литература
Тип: Общ материал
Брой страници: 2
Брой думи: 979
Брой символи: 6,034

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Христо Ботев - творчество"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Георгиева
преподава по Литература
в град София
с опит от  5 години
62

Зоя Новакова
преподава по Литература
в град София
с опит от  13 години
35

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения