Големина на текста:
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Магистърска програма:
ПРАВО
КУРСОВА РАБОТА
ПО
ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО:
ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДРУЖНИК В ТЪРГОВСКО
ДРУЖЕСТВО, КОЙТО Е УПРАВИТЕЛ И ИЗВЪРШВА
ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
Изготвил:
Факултетен номер:
Проверил: гл. ас. Ивайло Стайков
София, 2011
чл. 4 КСО
Във връзка с Ваше запитване, постъпило с вх. № ...........2010 г. в Дирекция "ОУИ" - гр. .......,
изразяваме следното становище:
Съгласно описаната фактическа обстановка, български гражданин е управител на
ООД, като същевременно притежава 80 % от капитала на търговското дружество. Същият се
осигурява като изпълнител по договор за управление и контрол по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от
КСО върху месечно възнаграждение над осигурителния праг и не полага личен труд в
дружеството. Съдружник, който е български гражданин и притежава 20 % от капитала на
дружеството, е назначен по трудов договор като шофьор в същото дружество и се осигурява
по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО.
Въпросът, който се поставя, е следва ли управителят и съдружникът да се да се
осигуряват на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на
осигурителното законодателство, изразяваме следното принципно становище:
Основополагащо за възникване на осигуряването е упражняването на трудова
дейност. Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО лицата, които упражняват трудова дейност като
съдружници в търговски дружества, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност
поради общо заболяване, за старост и за смърт. Тези лица са самоосигуряващи се лица по
смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО. Същите се осигуряват по ред, определен с Наредбата за
обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в
чужбина и морските лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
Задължението за осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО - съдружници в
търговски дружества, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност
и продължава до нейното прекъсване или прекратяване - чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ.
Започването, прекъсването, възобновяването и прекратяването на всяка трудова дейност, за
която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установява с декларация по утвърден
образец от изпълнителния директор на НАП, подадена до компетентната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите и подписана от самоосигуряващото се лице в
7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 2 от наредбата).
Съдружниците в търговски дружества се осигуряват в дружеството в зависимост от
упражняваната трудова дейност в него.
Съдружник в търговско дружество, който е управител и извършва трудова дейност,
която по своята същност е управление и контрол с определено възнаграждение, когато не
упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице, не дължи осигурителни вноски по
реда, определен за самоосигуряващите се лица. Ако освен дейността по управление и
контрол, съдружникът полага личен труд в дружеството в качеството на самоосигуряващо се
лице, той подлежи на осигуряване и на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО.
Предвид изложеното, ако във Вашия случай съдружник, който е управител, се
осигурява по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО и не полага личен труд като самоосигуряващо се
лице, подлежи на задължително осигуряване само на основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО.
Съдружникът в дружеството, който работи на определена длъжност по трудово
правоотношение в същото ЮЛ и не полага личен труд в дружеството в качество на
самоосигуряващо се лице, подлежи на задължително осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1
от КСО или на чл. 4, ал. 2 от КСО според условията на трудовия договор. В хипотезата,
същият не подлежи на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО.
Упражняването на трудова дейност на лицата по чл. 4 от КСО се установява за
всеки конкретен случай в хода на ревизионното производство.
ИЗТОЧНИЦИ:
РАЗЯСНЕНИЕ № 1-57 от 9.04.2010 г. относно осигуряване на
съдружник в търговско дружество, който е управител и
извършва трудова дейност
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 юни 2018 в 14:03 в момента не учи на 52 години от Пазарджик
06 фев 2018 в 01:51 студент на 25 години от София - НБУ, факулетет - Магистърска програма, випуск 2019
30 яну 2015 в 17:17 студент на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2014
21 яну 2015 в 16:17 студентка на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Философия, випуск 2014
08 апр 2014 в 20:18 студентка на 30 години
02 окт 2012 в 10:33 учител
02 окт 2012 в 08:01 ученик
02 окт 2012 в 07:57 ученик
12 май 2012 в 23:42 студентка на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно - исторически факултет, специалност - Право, випуск 2012
17 апр 2012 в 21:56 ученичка
 
Подобни материали
 

Регистрация на ООД

28 фев 2007
·
872
·
2
·
230
·
2

Учредително събрание, съдебна регистрация, статистическа регистрация (булстат), регистрация като осигурител, данъчна регистрация.
 

Пенсионно осигуряване

03 дек 2007
·
522
·
12
·
2,116

Материалът предоставя информация за пенсионната система в България,законите,механизмите и методи на различните видове доброволно и задължително осигуряване.
 

Като гражданин на република България имам право да ...и съм длъжен да...

07 апр 2008
·
178
·
2
·
330

Самото заглавие на темата показва, че всъщност трябва да бъде даден отговор на въпроса : „ Какви са основните права и задължения на гражданите в Република България”.
 

Еднолични търговски дружества – понятие и видове. Еднолично ЕООД

29 май 2006
·
1,194
·
2
·
434
·
117

Определение за еднолично търговско дружество – дружество, чиито дялове или акции принадлежат на 1 лице. Едноличното търговско дружество не е нова организационна форма и за това в зависимост от неговия вид субсидиарно се прилагат правилата
 

Здравно осигуряване

03 яну 2009
·
288
·
9
·
1,873
·
242

Здравното осигуряване е система на социална здравна закрила на населението, която гарантира предоставяне на необходима и достатъчна медицинска помощ на нуждаещите се...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за кандидат-студенти по магистърска програма в УНСС
ЕПИ тест по Право за Студенти от 5 курс
Въпроси по Право за кандидат-студенти за магистърска програма в УНСС, 29 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
29
15
1
6 мин
27.10.2016
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
21
1
1 мин
31.07.2018
» виж всички онлайн тестове по право

Осигуряване на съдружник в търговско дружество, който е управител и извършва трудова дейност

Материал № 809992, от 15 фев 2012
Свален: 11 пъти
Прегледан: 17 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 3
Брой думи: 521
Брой символи: 3,231

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Осигуряване на съдружник в търговско дружество, ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения