Големина на текста:
Бизнеспланът е разработен по методиката на Световната банка с конкретно
изчисляване на всички разходи и приходи по масеци за целия период. Въз основа на
това се разработва "Бюджет на фирмата" по месеци и по години в табличен вид и се
формират месечните и годишните парични потоци. Те се дисконтират със съответния
дисконтиращ коефициент и се изчислява показателя "Сегашна нетна стойност" /NPV/.
След това се разработва "Финансовият бюджет на фирмата" с погасителен план по
месеци и по години.
Използувайки този подход за разработване на бизнесплан може лесно да се
попълват всички предлагани от различни кредитори формуляри за обосноваване на
исканията за кредит - по месеци, тримесечия, години или други периоди.
1.Цел на проекта
Целта е задоволяване на потребностите на любителите рибари и създаване на
условия за общуване с природата и отпочиване от нервното напрежение през
работната седмица.
2.Местоположение
Например: Намира се в Западна България в полите на Средна гора не много
далеко от големите градове. Язовирът е общинска собственост и се взема под аренда.
Има третокласен път до язовира. Площта на басейна е 10 дка.
3.Технологично описание на отглеждането на шаран
Язовирите бързо изчерпват своите рибовъдни способности. След като се
използват няколко години подред басейните обедняват на биогенни елементи. По
дъното се натрупват гниещи вещества и тиня, появяват се болестотворни
микроорганизми и се изменя кислородния режим и киселинността на водата. Тези
условия влошават условията на живот на рибата и понижават естествената
рибопродуктивност на язовирите, дори когато почвите, върху които е построено
стопанството, са богати и плодородни.
За да се поддържат добри условия и висока естествена рибопродуктивност в
наетия под аренда от общината язовир системно ще се полагат следните грижи:
1. Подобряване на кислородния режим и киселинността на водата - няколко са
причините, които водят до недостиг на кислород в рибовъдните басейни: гнилосни
порцеси, голямото количество висша водна растителност и фитопланктон и
намалената проточност през лятото. При гъсти посадки и висока температура на
водата се създава реална опасност шаранът масово да се издуши. Рибите започват да
се изхвърлят над водната повърхност и да гълтат въздух и се струпват на втока.
Гниенето на органичните вещества има и друга неблагоприятна последица -
увеличава се количеството на свободната въглена киселина и pH на водата бързо
спада. Ето защо ежегодно ще се почиства басейна.
Максималното количество шаран, което може да живее на един дка. водна площ при
нашите условия е 200
кг.
2. Пресушаване за поддържане на добри условия - препоръчва се и
пресушаване на язовирите. Това е основна мярка за поддържане на плодородието,
която се извършва периодично. С това се цели да се минерализират органичните
вещества и да се подобри структурата на почвата. След като се пресуши, язовирът ще
се дезинфекцира и наторява.
Пресушеният язовир ще се разрохква и органичните вещества натрупани в
тинята, ще се разлагат по-бързо. Ако количеството им е по-голямо е необходимо
дъното да се преоре.
Под влияние на преките слънчеви лъчи повечето от микроорганизмите загиват,
но все пак се налага дизенфектиране.
3. Торене на басейните - колкото и да е богата почвата на един басейн, след
време тя се изтощава. Ето защо е необходимо торене, което повишава естествената
рибопредуктивност. Басейните се торят с оборски тор. Той съдържа много биогенни
елементи, затова се нарича компелексен. Той трабва да бъде угнил. Торът ще се
разпръсква по дъното на язовира и ще се заорава.
4. Засяване със земеделски култури - през есента се засява пшеница.
Нашата дейност ще започне в началото на 2012 г. и поради това през месец февруари
ще бъде засят пролетен ечемик, през следващите години ще се засява пшеница през
есента.
Язовирът ще се арендува и на общината ще се плаща арендна вноска от 50
лв/месечно. През втората половина на март язовира ще се залива с вода.
В началото на април ще се закупува двулетен зарибителен материал от шаран
рибно стопанство "Изгрев", гр. Пазарджик, с тегло на рибите от 0,500 кг. Той се
отглежда до двегодишна възраст в рибовъдното стопанство. Разселват се в язовирите,
като се пускат по цялото протежение на крайбрежието. Нормите на зарибяване
зависят от естествената рибопродуктивност. При естествена рибопродуктивност 25
кг/дка се разсаждат 200 бр. шаренчета на декар.
Поради това, че естествената рибопродуктивност не е достатъчна за
изхранване на рибите се налага дохранване със пшеница.
За определяне необходимото количество фураж за целия вегетационен период
се използва следната формула:
количеството фураж = Бф* хранителния коефициент на фуража Бф = Бкр - (Бн +
Бербп)
Бкр .= бр. на рибите * единичното тегло на рибите за улов
Бн = бр. на рибите * единичното тегло на зарибителния материал
Бербп = площа на язовира *ЕРБП , където
Бф - биомаса на фуража
Бкр - биомаса на рибите в края на вегетационния период Бн - биомаса на рибите в
началото на вегетационния период Бербп - биомаса на естествената
рибопродуктивност
Бн = 2000*0,5 = 1000 кг
Броят на рибите в края на угояването ще бъде1820, тъй като се
предвиждат 10% загуби. Б кр = 1820 * 1,00 = 1820 кг Бербп = 10*25
= 250 кг
Бф = 1820 - (1000 + 250) = 1820 - 1250 = 570 кг Хранителния коефициент на пшеницата
е 4. Необходимото количество фураж за целия вегетационен период е 570 * 4 = 2280
кг
Цената на фураждана пшеницата с ДДС е 0,25 лв/кг.
През различните месеци необходимостта от фураж е различна
Предвижда се закупуване на оборудван с всичко необходимо павилион за
продаване на храни и напитки на посетителите на язовира на стойност 3 600 лв през
месец февруари 2012г.
Инвестиционни разходи са в размер на 6 100 лв - 3 600 лв за павилион и 2 500 лв за
зарибителен материал, което е 75,3% от размера на кредита 8 100 лв. Спазено е
изискването на фонда при смесения тип кредити инвестиционната част да баде в
размер минимум 75%.
Приходите ще се формират от продажба на риба, такса за въдици и продажби
на закуски и сандвичи. Рибата ще се продава по 3,50 лв/кг. Таксата за въдица е 1,00
лв/бр.
Ще се работи с 40 на сто надценка за продуктите продавани на павилиона.
След разрешаване на кредита ще се регистрира фирма "Едноличен търговец"
заради извършваната търговска дейност от павилиона, след което ще се плаща
патентен данък за тази дейност. Физическото лице, кандидатстващо за кредит, вече е
регистрирано като земеделски производител. С наемането на един работник от
Бюрото по труда и самонаемането на кандидата за кредит се изпълнява критерият за
социална оценка на проекта. За конкретният случай - стартиращ бизнес с кредит в
размер над 7 500 лв. Кредитоискателят трябва да разкрие минимум 2 работни места,
като поне едно от тях се разкрие в срок от 6 месеца, а второто - в срок до 12 месеца. В
предлаганият проект двете работни места се разкриват още първия месец.
Разходи:
Първа година - януари 2012г. - декември 2012г.
Януари 2012г.
1. ФРЗ
- самонаемане - 200 лв + работник - 120 лв
- осигуровки за двете заплати 32,2% - 103,04 лв
2. арендна вноска - 50 лв
3. други разходи (регистрации, подготвителни работи и др.) - 100 лв
Февруари 2012г.
1. ФРЗ
- самонаемане - 200 лв + работник - 120 лв
Месеци IVVVIVIIVIII IXX
% фураж49142530144
Количество
фураж (кг)
91.20205.2319.2570 684 319.291.20
Цена на фуража
(лв)
22,8051,3079,80142,50 171,00 79,8022,80

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Идеен бизнесплан за създаване на обект за спортен риболов на шаран

Разработен по методиката на Световната банка с конкретно изчисляване на разходи и приходи по масеци за целия период. Разработва се "бюджет на фирмата" по месеци и по години в табличен вид и се формират месечните и годишните парични потоци...
Изпратен от:
Fucheto
на 2012-02-15
Добавен в:
Курсови работи
по Бизнес анализ
Статистика:
164 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Бизнес анализ
Бизнес анализ на стопанската дейност
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Тестът е с времево ограничение от 35 минути за проверка на знанията по дисциплината. Въпросите, включени в него имат само един верен отговор.
(Лесен)
35 минути
20
6
1
5 мин
08.10.2019
Семестриален тест по бизнес анализ
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Примерен семестриален тест по Бизнес анализ за самоподготовка на студенти. Изготвен е на база изучавания материал по дисциплината в НБУ. Подходящ за студенти от НБУ или други ВУЗ, в които се изучава бизнес анализ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
120
1
24.07.2013
» виж всички онлайн тестове по бизнес анализ

Идеен бизнесплан за създаване на обект за спортен риболов на шаран

Материал № 809799, от 15 фев 2012
Свален: 164 пъти
Прегледан: 201 пъти
Предмет: Бизнес анализ
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 2,365
Брой символи: 12,354

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Идеен бизнесплан за създаване на обект за спорт ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала