Големина на текста:
Наименованието „теория на възпитанието” е актуален и много
съществен проблем на съвременната социална и по-специално на
педагогическата наука.
Предметът и обектът на теорията на възпитанието обикновено се
разглеждат в единство с предмета и обекта на педагогиката. Изтъкнати
съвременни педагози застъпват тезата, че „предмет на педагогиката като
област на научното познание е особената функция на обществото-
възпитанието”. М.Герасков прави констатация, че „исторически
погледнато терминът „педагодика” се е изработил в смисъл на науката на
възпитанието, както „естетика”- наука за хубавото,”етика” - наука за
доброто и т.н.”.
При съвременното обособяване и развитие на педагогиката, на
теорията на възпитанието и другите социални науки, имащи отношение
към възпитанието е очевидно, че едно такова отъждествяване на
педагогиката и теорията на възпитанието не е уместно. Тяхното
разграничаване като по-общо и по-частно понятие предполага по-
очетливо открояване обекта на на теорията на възпитанието от обекта на
педагогиката.
Обекта на теорията на възпитанието се отличава от обекта на
педагогиката в два плана на разглеждане с оглед неговия обхват, както и
степен на общност.
Първият план на разглеждане е в границите на педагогическото
познание. Обект на педагогиката в мащабите на това познание е
педагогическото явление (според К. Попър „...Онова, над което трябва
сериозно да се мисли, са проблемите за фактите и твърденията относно
фактите” и А.С.Макаренко „...Обект на изследването от страна на научната
педагогика следва да се смята педагогическия факт (явлението)”).
В този план на разглеждане обектът на педагогиката - педагогическото
явление, с цялото му процесоално протичане и дейностно осъществяване
като възпитание, образование и обучение не може да се идентифицира
субекта на теорията на възпитанието, защото първият е обект с
съответните си компонентни и на теорията на образованието и теорията на
обучението. Ето защо, като се има предвид всичко това, логично е да се
приеме, че обектът на теорията на възпитанието в педагогически план на
неговото разглеждане е възпитанието като педагогическо явление (факт) с
неговото процесоално протичане и дейностно осъществяване.
Вторият план на разглеждане обекта на теория на възпитанието е в
границите на цялотсното социално познание. Този план на разглеждане
произтича от обстоятелството, че възпитанието не е само педагогическо, а
по широко по характер и обхват в социално явление. Като такова то
предполага и социално исторически подход на разглеждане. Един
внимателен ретроспективен поглед към класиците на теоретико -
възпитателните идеи и мисъл като Платон, Аристотел и Квинтилиан,
Коменски, Дж. Лок, Русо и Хелвеций, Кант, Песталоци и Хербарт,
Дистервег, Ушински и др показва, макар и по различен начин, богатата
същност и голямата роля и значение на възпитанието в широкия социален
смисъл на думата.Което по късно Ф. Гидингс, В. Женеп, Е. Дюркхайм, А.
Валон, Ж. Пиаже и други ще препочитат в най-широк смисъл на думата да
нарекат социализация на човека, на човешкия индивид.
Заслужава внимание фактът, че някой съвременни учени като немски
педагог и социолог Х. Гизеке и др.
Като се има предвид очертания до тук двуаспектен статус на обекта на
теорията на възпитанието – нейният предмет би следвало да се разглежда
адекватно на този статус.
Теорията на възпитанието с обект възпитанието като педагогическо
явление , най-често в училищни условия, има за предмет закономерностите
на процесуалното протичане на това явление и неговото дейностно-
организационно и функционално осигуряване и осъществяване, в
съответствие с педагогическата, в т.ч. с институционално-педагогическата
целесъобразност.
Доминиращите изследвания и обосновки при теорията на възпитанието
с този предмет са по посока на превантивно замислените и методично
осъществявани възпитателни въздействия и взаимодействия в системата на
училището и другите образователни институции. Ето защо тази теория на
2
възпитанието условно може да бъде наречена училищна
1
теория на
възпитанието.
Теорията на възпитанието с обект възпитанието като широко
социално явление има за предмет закономерностите на разумното
овладядаване на това явление, т.е. на целенасочения, съзнателно
протичащия процес на социализация на човешкия индивид (но не само в
специализираните педагогически институции и дейности), крайният
резултат от който социализиращ процес като цяло е човешката личност.
Осъществяваните изследвания и обосновки при теорията на
възпитанието с този предмет са свързани не само със специално
замислените педагогически, но и с акумулиране на позитивните и
неутрализиране на негативните социални въздействия и взаимодействия
при овладяването на социализацията на човека, на човешкия индивид. Това
означава, че теорията на възпитанието би трябвало да бъде интегрално
отворена към цялото социално, към цялото човешко познание, в т.ч. и към
биологическото. Защото тя има непосредствено отношение и към
генетическата програма на човешкия индивид, чието социализиране се
постига с осъществяването на социалната програма на човека ,като водеща
роля при това осъществяване има възпитанието, в съответствие с теорията
за него.
Или теорията на възпитанието най-общо може да бъде определена като
относително самостоятелно научно направление и съответна учебна
дисциплина, резултат от развитието и диференцията на научното,
предимно на педагогическото познание, с обект явлението възпитание и
предмет – неговите процесуални закономерности. Като резултат от
диференциацията на това познание, на нея същевременно иманентно са
присъщи комплексно-интегративния характер и функции по отношение на
цялото човекознание, имащо отношение към характера и процесуално-
дейностната същност на явлението възпитание.
1
Някои автори като С.Чернев и др. също говорят за „училищната теория на възпитанието”, както и за
„обша теория на възпитанието”. Ние приемаме ,че „общата теория на възпитанието” е самата „теория на
възпитанието”, а другата, за отклика от нея , условно може да бъде наречена „училищна теория на
възпитанието”, с по-конкретно обособен институционен характер.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методи на възпитание

Наименованието "Теория на възпитанието" е актуален и много съществен проблем на съвременната социална и по-специално на педагогическата наука. Предметът и обектът на теорията на възпитанието обикновено се...
Изпратен от:
Maria Dimitrova
на 2012-02-15
Добавен в:
Реферати
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
156 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Теория на възпитанието и дидактика


Теория на възпитанието и дидактика Общо представяне Учебни форми Цели Очаквани резултати . Анотация Тематично разпределение на лекциите . Тематично разпределение на семинарите и упражненията Литература Оценяване знанията на студентите...
 

Съкратени лекции по теория на възпитанието


Същност, съдържание, обект, предмет, закони, цел, задачи, функции...
 

Въпрос по теория на възпитанието


въпрос по теория на възпитанието предназначен за студенти използван в ПУ Паисий Хилендарски...
 

Самовъзпитание


Развитието и усъвършенстването на човека е немислимо без неговото активно участие в този процес.По своята същност и необходимост възпитанието подбужда и поддържа процеса на самовъзпитание.В теория на възпитанието съществува значително разнообразие...
 

Конспект по теория на възпитанието


Курсът има за цел да запознае студентите с общите основи и методологията на теорията на възпитанието, със същността и закономерностите на възпитанието като социален феномен....
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
106
1
4 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
351
3
1 мин
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Методи на възпитание

Материал № 809769, от 15 фев 2012
Свален: 156 пъти
Прегледан: 291 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 1,040
Брой символи: 7,128

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методи на възпитание "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала