Големина на текста:
ВЪЗРАСТОВА ПСИХОЛОГИЯ
Анотация на курса
Учебната дисциплина "Възрастова психология" има за цел да представи
основните понятия и закономерностите на съществените етапи на
възрастовото развитие, факторите и особеностите на неговото протичане в
последователните възрастови периоди. Акцентите се поставят на
съвременни концепции за ролята на общуването, дейностите и
саморазвитието в онтогенезиса.
Курсът има за цел да запознае студентите с основните теории за
психичното развитие на личността, с методите за неговото изследване и
източниците, които го редизвикват. В него се представят резултати от
конкретни експерименти и дани от представителни проучвания на
български и чуждестранни автори.
Задачите на учебната дисциплина "Възрастова психология" са:
- Да се обогати и конкретизира общотеоретичното познание за психичното
развитие на личността, за школите и авторите, които изследват тези
проблеми.
- Да се акцентува на съществените особенности в промените на човешката
психика по време на личностното съзряване, еволюция и инволюция на
психичните процеси.
- Да се анализира ролята на различните фактории за психичното и
личностно развитие през младостта, зрелостта и стареенето.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат познания по обща психология, психология на
познавателните процеси и психология на личността. Да притежават умения
да анализират специализираната психологическа литература и да ползват
възможностите за информиране чрез Интернет.
Очакваните резултати от успешно завършилите курса студенти са
да познават основните теории и закономерности в развитието през
детството, юношеството, младостта, зрелостта и старостта. Да
диференцират проблемите, свързани с развитието от другите
типове проблеми. Да имат идеи и владеят компетенции относно
самопомощтта и консултирането при възрастови проблеми.
Студентите да могат успешно да участват в дискусии по проблеми
свързани с изучаваната материя.
Съдържание на курса
ЛЕКЦИИ
Тема 1. Значение на теориите за развитието. Способност за развитие.
Развитието като същност на човешкото съществуване. Същност на
развитието. Биологични и социални фактори, влияещи на психичното
Способност за развитие и активност. Съотношението между обучението и
психичното развитие на личността. Психология на развитието и възрастова
психология. Методологически основи на теориите за психичното
развитие..........................................................2 ч.
Цел на темата: Да се предоставят на студентите съвременни знания за
психичното развитие на човека, за факторите, които го обуславят и за
взаимовръзката му с обучението.
Очаквани резултати : Да се осмисли взаимовръзката му категориите
психично развитие и обучение, както и да се диференцират една от друга
психологическоте дисциплини “Психология на развитието” и “Възрастова
психология”.
Литература: 6, 8, 15, 16, 17, 27, 28, 31, 34, 38, 39.
Тема 2. Общи въпроси на възрастовата психология - обект, предмет,
задачи, значение. Връзка на възрастовата психология с другите науки за
човека. Категории на психологията на развитието. Периодизация на
развитието. Възрастовите периоди - обективно съцествуващи или условно
приети. Възрастовите периоди според различни учени. Проблеми на
периодизацията на развитието - различни критерии и подходи. Възрастови
периоди и динамика на развитието. Жизнен цикъл и възраст.......
……………………………………………………………..2 ч.
Цел на темата: Да се разкрият обекта, предмета, задачите и значението на
психологията на развитието. Да се обосноват различните възрастови
периоди на психичното развитие според различните учени и използваните
от тях критерии за периодизация.
Очаквани резултати : Осъзнаване от студентите на сходствата и
разликите на изучаваните фундаментални методологически проблеми на
психологията на развитието.
Литература: 6, 8, 15, 16, 17, 27, 28, 31, 34, 35, 38, 39.
Тема 3. Основни теории за развитието. Психоанаитичен подход относно
психичното развитие. Теорията на З. Фройд за психичното развитие на
личността. Основни стадии на развитие на личността. Сексуалност и
психично развитие. Идеите на К. Юнг за развитието през зрелостта.
Теорията на А. Адлер за психичното развитие на личността. Жизнен стил.
Чувство за малоценност и чувство за общност. Малоценност и
свръхценност. Семейна ситуация и жизнен стил. Теорията на Е. Ериксън.
Идентичност и социална среда. Основно притиворечие, доминиращи
тенденции и идентичност. Оценка на психоаналитичните теории за
психичното развитие. Поведенчески подход към психичното развитие.
Учението на И. Павлов за условните рефлекси. Теория за оперантно
обусловеното поведение на Б. Скинър. Теория за социалното научаване на
А. Бандура. Оценка на поведенческите теории за психичното развитие.
Когнитивен подход към психичното развитие. Теорията на Ж. Пиаже.
Природа на интелекта. Стадии на когнитивно развитие. Културно-
историческа теория за психичното развитие на Л. С. Виготски. Социална
ситуация на развитието. Сензитивни периоди. Стабилни, кризисни
периоди и психични новообразувания. Актуална и близка зона на
психичното развитие. Оценка на когнитивните теории за психичното
развитие. Хуманистичен подход към психичното развитие. Идеите за
формирането на човешкия опит и теориите на "Аза" на А. Маслоу и К.
Роджърс. Оценка на хуманистичните теории за психичното
развитие.................................……………………………………............8 ч.
Цел на темата: Да се представи същността на основните теории за
психичното развитие в съвременната психология.
Очаквани резултати : Студентите да придобият знания и умения да могат
самостоятелно да се ориентират за същността на съвременните теоретични
подходи в психологията на развитието.
Литература : 1, 2, 6, 8, 10, 15, 16, 19, 21, 27, 28, 31, 34, 35, 38, 39, 43, 44,
45, 47.
Тема 4. Пренатално развитие. Раждане и криза на новороденото.
Младенческа възраст. Темп на развитие и историческа перспектива.
Съпрузите стават родители. Родителски очаквания и мечти и сценарно
формиране. Устата като ерогенна зона, сукане и общуване. Агресивност,
фиксация и регресия. Опозицията доверие - недоверие. Стадий на
огледалото. Децата и проблемите на живота. Изграждане на основна
жизнена позиция. Развитие на сензомоторния интелект.......................
…………………………..…...............................2 ч.
Цел на темата: Да се посочат кризисните и спокойните етапи по време на
пренеаталното развитие и младенческата възраст. Да се обоснове
значението на взаимодействията между майката и детето още от най-
ранните им контакти.
Очаквани резултати : Студентите да осъзнаят значението на
спокойствието и позитивните емоции и чувства на майката за психичното
развитие на детето.
Литература: 7, 8, 10, 16, 17, 19, 21, 27, 28, 31, 43, 44, 45, 47.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 май 2019 в 13:48 студент на 40 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2019
03 май 2019 в 14:58 студент на 39 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2019
03 май 2019 в 09:39 родител
22 апр 2019 в 15:12 студентка на 31 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
06 апр 2019 в 11:54 студент на 28 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2018
25 мар 2019 в 21:51 в момента не учи на 49 години от Горна Оряховица
20 мар 2019 в 21:31 студентка на 20 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - История и Български език, випуск 2021
14 мар 2019 в 16:51 студентка на 29 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по журналистика и масови комуникации, специалност - Връзки с обществеността, випуск 2014
13 мар 2019 в 09:33 ученичка на 27 години от Кърджали - ПГИ"Алеко Константинов", випуск 2011
12 мар 2019 в 14:18 в момента не учи на 42 години, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Психоанализа

21 окт 2006
·
2,075
·
8
·
1,950
·
499

Курсова работа по Психоанализа
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Формиране и развитие на личността.

06 апр 2008
·
428
·
14
·
2,392
·
262
·
1

Проблемите на човека като развиващо се и дейно същество са тясно свързани с понятието за човешката личност. Личността е носител на всички дейности, в нея те се интегрират, за да се формира и прояви поведението на човека в неговия всекидневен живот...
 

Аз и То (Зигмунд Фройд)

23 дек 2006
·
1,684
·
25
·
9,400
·
482

Тази книга се появява на бял свят през третата седмица на април 1923 г., макар Фройд усилено да я обмисля от месец юли предишната година.
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,612
·
22
·
2,400
·
1,443
·
3
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,184
3
20.07.2012
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
98
1
2 мин
13.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Възрастова психология

Материал № 809005, от 13 фев 2012
Свален: 1,129 пъти
Прегледан: 1,989 пъти
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 159
Брой думи: 47,699
Брой символи: 304,097

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възрастова психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения