Албена Русева
преподава по Екология
в град
Големина на текста:
ТУ – ВАРНА
МТФ – КАТЕДРА „ТТТ”
Реферат
на тема:
ДВГ - източник на замърсяване на
околната среда с токсични вещества
Изготвил:Проверил:
Слави Маринов ФН:071911Доц. З. Иванов
Увод
Напоследък все повече в полезрението на общественото внимание присъстват проблемите
на околната среда. Това се дължи на факта, че човечеството е изправено пред сложна
екологична ситуация, породена, от една страна, от изчерпването на световните запаси от нефт,
газ и каменни въглища, а от друга страна, от все по-нарастващите потребности на хората и
свързаното с тяхното задоволяване замърсяване на околната среда.
След възстановяването от последиците на Втората световна война светът навлиза в нова
ера на обществено развитие, характеризираща се с усилено използване на природните ресурси
и генериране на огромни количества отпадъци. Оказва се обаче, че природата нито е
неизчерпаем източник на блага, нито пък е огромно сметище, което може да поеме
неограничено количество вредни продукти.
Основните замърсители и причинители на екологични проблеми са енергетиката,
индустрията и транспортът.Сред видовете транспорт като най-голям замърсител се очертава
автомобилният, на него се дължи основната част от вредните екологични ефекти и той
потребява основната част от ресурсите в сектора. Причините за това се крият в неговите
технико-икономическио собености като вид транспорт и в многоинтензивното му развитие в
последните десетилетия.
1.Историческо развитие и технико-икономически особености на
автомобилния транспорт
Автомобилният транспорт представлява сложна система от елементи: подвижен състав,
сгради и съоръжения за административно и техническо обслужване, пътища и пътни
съоръжения, товаро-разтоварни машини и механизми, работна сила и др. Възникването на
тази система е свързано с появата и развитието на автомобила.Автомобилът е „самодвижещо
се превозно средство, привеждано в движение от собствен двигател, предназначено да
превозва хора и товари по безрелсов път”. Името му произтича от гръцката дума „авто” – сам,
и латинската „мобилис” – подвижен.Първите опити за неговото създаване датират от края на
18-и век. Макар че конструираните тогава превозни средства били доста примитивни и
задвижвани с мускулна сила, все пак имали и някои механизми, използвани и днес, като
скоростна кутия, маховик, спирачки, търкалящи лагери и др. Откриването на парната машина
дава по-нататъшен тласък в развитието на автомобила.
Автомобилът в сегашния му вид се появява в края на 19-и век. През 1876 г. Николаус Ото
конструира двигател с вътрешно горене, а през 1885 г. Готлиб Даймлер патентова първия
автомобил с бензинов четиритактов двигател с вътрешно горене, който по – късно бил
подобрен от Карл Бенц.Значителни подобрения в автомобилната конструкция били направени
между двете световни войни, но същинския си разцвет автомобилът преживява след Втората
световна война и постепенно се утвърждава като основно превозно средство както при
пътническите, така и при товарните превози, в обществен и в личен план. Днес автомобилната
конструкция се усъвършенства, като се залага на електронизация и автоматизация на
уредбите, повишаване на мощността, товароносимостта, икономичността, сигурността,
екологичността, комфорта и скоростта.
Междувременно се развива и пътната мрежа. От паважни, каменни и кални пътища се
преминава към бетонни и асфалтово-бетонни настилки. Непрекъснато се увеличава и нейната
плътност. Понастоящем с най-голяма плътност на пътната мрежа са страните от Западна
Европа (Холандия и Белгия –над 1166 км на 1000 км. площ).Поради своето устройство, бурно
развитие, широка достъпност и маневреност автомобилният транспорт е в състояние да
2
извършва съвкупно превози на различни разстояния и в различни географски райони.Сравнен
с другите видове транспорт той има редица предимства, но и някои съществени недостатъци.
На първо място, автомобилният транспорт притежава най-голяма маневреност. Поради
тази причина автомобилите могат да се приближават възможно най-близо до източника и
получателя на даден товар, най-близо до домовете и работните места на хората,до културните
паметници и обществените заведения.
Сред наземните видове транспорт автомобилният се отличава с възможност за
осъществяване на най-бързи доставки на товари, особено на къси разстояния. Отстъпва само
на въздушния транспорт, който има много по-ограничен обхват. По отношение превозитена
къси разстояния, в рамките на населените места, автомобилът на практика е без конкуренция.
При превозите на дълги разстояния влиза в най-голяма конкуренция с железопътния
транспорт, но при дребнопартидните товари в много случаи се предпочита. Това е породено
от факта, че при тях по-добре се използва вместимостта на автомобила в сравнение с
вместимостта на вагона.Автомобилите са пригодени за извършване на превози и при
сравнително лоши пътни условия, а при подходящ терен могат да се движат дори и при липса
на пътища, поради което намират широко приложение в селското и горското стопанство.На
следващо място, при автомобилния транспорт, сравнен с железопътния и водния, обемът на
начално-крайните операции е много по-малък. Поради това и разходите за такива дейности,
падащи се на 1 тон-километър, са много по-малки.
Мрежата от автомобилни пътища се отличава с много по-голям обхват и от жп мрежата и
от мрежата от водни пътища. На практика автомобилен път има до всяко населено място, до
всяка къща, производствена или обществена сграда, до най-различни туристически,
селскостопански и индустриални обекти. Поради това автомобилен транспорт може да се
организира по-лесно и по-бързо от всеки друг вид транспорт.
Автомобилният транспорт разполага и с най-широка гама от превозни средства, поради
което може да се подбере най-подходящото от тях за извършване на всеки конкретен превоз.
По отношение на пътническите превози предимствата му са следните: по-ниска
себестойност на 1 пътникилометър, възможности за осигуряване на голяма честота на
движение, възможности за превози по схемата „дом – завод” и др. Широката мрежа от
автомобилни пътища позволява организиране на автобусни маршрути „по всички възможни
направления на пътникопотоците”.Освен големите предимства, благодарение на които се е
утвърдил като основен вид превоз, автомобилният транспорт притежава и редица съществени
недостатъци. На първо място, производителността на труда при него е ниска поради малката
товароспособност на подвижния състав. Оттук разходите за труд са значителни. По-големи са
и разходите за доставка и ремонт на 1 тон товароспособност в сравнение с железопътния и
водния транспорт. По същия начин стои въпросът и с амортизационните разходи. В резултат
на всичко това себестойността на 1 ткм в автомобилния транспорт е около 3 пъти по-голяма,
отколкото в железопътния, 6 пъти по-голяма отколкото в речния и 19 пъти по-голяма в
сравнение с морския транспорт.
За разлика от водния и железопътния, при автомобилния транспорт са по-големи и
разходите по движението, падащи се на 1 ткм. Поради тази причина и малките разходи за
начално-крайни операции товарният автомобилен транспорт е по-ефективен при превозите на
къси разстояния (до 200 –300 км).
На следващо място, превозната способност на автомобилния транспорт е по-малка в
сравнение с железопътния, морския и тръбопроводния, поради което има ограничена
възможност за извършване на превози на масови товари.Основен недостатък на автомобилния
транспорт обаче е силно негативното му въздействие върху околната среда. Както вече беше
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

ДВГ - източник на замърсяване на околната среда с токсични вещества

Напоследък все повече в полезрението на общественото внимание присъстват проблемите на околната среда. Това се дължи на факта, че човечеството е изправено пред сложна екологична ситуация, породена, от една страна, от изчерпването на световните запаси...
Изпратен от:
Слави Маринов
на 2012-02-10
Добавен в:
Реферати
по Екология
Статистика:
193 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Сметищата като източници на замърсяване на водите
добавена от katqmurteva 18.04.2012
0
18
Подобни материали
 

Проблеми на околната среда

31 мар 2008
·
390
·
2
·
591
·
1

Проблемите на околната среда са едни от най-сериозните пред които се изправя човечеството днес. Много страни по света търсят начини да съхранят околната среда. И много методи се изпробват за това. Но всички те са в състояние да се докоснат само до това...
 

Замърсяване на почвата с тежки метали

22 май 2006
·
5,424
·
9
·
736
·
671
·
5

Есенциални тежки метали – такива са медта /Cu/, молибдена, цинкът/Zn/, кобалта/Co/. Наричат се още микроелементи и когато говорим за замърсяване на почвата с тези елементи имаме предвид тяхното натрупване в големи количества
 

Замърсяването на околната среда

25 мар 2008
·
768
·
4
·
552
·
481
·
2

Общи и конкретни проблеми на замърсяването на околната среда. Законова рамка за контрол на промишленото замърсяване в България.
 

Замърсяването на околната среда

01 авг 2006
·
5,255
·
3
·
518
·
399
·
11

На прага на третото хилядолетие, влизайки в XXI век, хората все повече се замислят за здравето си. Великият древногръцки учен Хипократ е казвал, че здравето е най-голямото богатство на човека.
 

Замърсяване на околната среда. Същност на замърсяването

16 апр 2009
·
687
·
12
·
2,380
·
1,030
·
3

Основния вит антропогенно въздействие върху биосферата е замърсяването. Замърсяване се нарича постъпването в околната среда на твърди, течни и газообразни вещества...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология и опазване на околната среда
изпитен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.
(Лесен)
1 час
40
180
1
02.07.2013
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

ДВГ - източник на замърсяване на околната среда с токсични вещества

Материал № 807703, от 10 фев 2012
Свален: 193 пъти
Прегледан: 346 пъти
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 11
Брой думи: 4,334
Брой символи: 27,740

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "ДВГ - източник на замърсяване на околната среда ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Албена Русева
преподава по Екология
в град
1 170 20

виж още преподаватели...
Последно видяха материала