Големина на текста:
1.Съдържание, същност, функции на СУ
Стратегическият мениджмънт акцентира върху вземането на стратегически решения и
предприемането на стратегически действия. Изисква лидерство, влияние, поддръжка,
способности, култура, мотивация, обучение, комуникации и др. Той намира реално
приложение в различни организации. Стратегическият мениджмънт цели укрепването и
разширяването на заеманите позиции чрез усъвършенстване на техния потенциал,
компетентност, иновационност, конкурентоспособност и др. Той притежава следните
отличителни черти:
­Ориентация към бъдещето
­Целенасочено мислене
­Интензивен процес
­Препоръки за действия
­Наличие на способности
Стратегическият мениджмънт определя дългосрочното поведение на отделната
организация съобразно разкритите потребности. Той засяга бъдещото развитие на всяка
организация. Направлява усилията към постигане на нейните цели, балансира интересите
на различните групи във и извън нея, насочва ресурсите за постигане на по-висока
ефективност, контролира перспективното развитие и други.
2. Управленски функции.
Стратегическият мениджмънт цялостно обхваща планирането, организирането,
ръководенето и контролирането на стратегическите действия. То позволява да се
концентрират човешките , финансовите, материалните, инфиормационните и др. ресурси за
изпълнение на поставените задачи. Стратегическото ръководене дава възможност правилно
да се насочва и направлява работата на персонала. Стратегическото контролиране
позволява да се наблюдава развитието и своевременно да се предприемат необходимите
коригиращи действия. Наред с основните функции се извършват и редица спомагателни
функции, като стратегическо анализиране, прогнозиране, програмиране, регулиране,
планиране, отчитане, координиране и пр.
3. Базисни понятия на СУ
- бизнес област – комбинация от 3 променливи: групи от очаквани клиенти, на които се
предлага продуктът; разгърнати функции за тези клиенти; използвани за тези цели
технологии.
- отличителни способности – съвкупност както от ресурси(технически, финансови,
човешки) така и от умения и познания, с които предприятието разполага, за да осъществи
определени дейности. Това са онези способности, които позволяват на всяко предприятие
да изпъква над своите съперници, получавайки по-добри резултати, защото е способно по-
добре да прави определени неща.
- конкурентни предимства – способността или пригодността му да се състезава успешно с
останалите съперници, посветили се на същия бизнес. Тази способност може да бъде по-
голяма или по-малка. Притежаваното предимство допринася за постигането на определени
резултати, а евентуалният недостатък – на по-ниски резултати.
- синергия – обединяване и взаимно подпомагане на различни действия за
осъществяването на функция, ефектът от която често се нарича „мултиплициран ефект“.
Той се постига посредством натрупване на разнообразни способности, сили или дейности,
които се припокриват или взаимно се допълват. Известно е като „правило 2+2=5“.
4. Предприятието като организация
Организация е съвкупност от човешки елементи и инструментални средства,
координирани по подходящ начин и по ясна схема на взаимни връзки и зависимости с
оглед да се постигнат ефикасно една или няколко цели с общ интерес. Дадена организация
възниква в момента, в който две или повече лица действат съвместно, за да направят нещо
общо.
Инструменталните средства, с които разполага една организация могат да бъдат от
различно естество и когато става дума конкретно за едно предприятие, те могат да са от
материален, технически и финансов характер или пък да са във вид на познание.
Трудно е да се определи кои елементи принадлежат на определена организация и участват
в нейната дейност и кои не. Поради това, членове на организацията могат да бъдат не сам
онези служители, които вземат участие в дадени операции, но също и тези, които се
намесват във вземането на решенията. Между лицата и организациите, които по някакъв
начин имат отношение към приетите решения могат да бъдат откроени: собственици, някои
кредитори, някои клиенти, някои институции и др. Всички тези лица също ще бъдат
членове на организацията, тъй като имат общ интерес от постигането на нейните цели.
5. Предприятието като система
Под система се разбира съвкупност от елементи, свързани помежду си с динамично
взаимодействие, които функционират като едно цяло, за да се постигне определена цел.
Обща характеристика на всяка система е, че тя може да се разгледа като съставена от
няколко подсистеми, всяка една от които на свой ред може да бъде представена като
отделна система. Системите могат да бъдат затворени и отворени. Затворени са системите,
чието поведение се ръководи от закони с абсолютно въздействие, без върху това поведение
да може да влияе каквато и да е променлива от външен характер. Обратно, като отворени
се класифицират системите, чието поведение не е строго детерминирано от техните
вътрешни характеристики. Всяко предприятие е отворена система, която се състои от
различни подсистеми като: производствена, финансова, административна, управленска и
др. Управленската подсистема служи за трансформиране на информацията в решения.
Всяка система има вход и изход. На входа на системата предприятие постъпват най-
различни влияния като: човешки ресурси, енергия, материали, машини, оборудване,
финансови ресурси и пр, които биват преработвани от системата предприятие във
продукция, приходи, дивиденти, такси, социални отговорности и пр.
Отворение системи имат 4 важни характеристики, като в случая на предприятието имаме:
контрол чрез обратна връзка, отрицателна ентропия, хомеостатично равновесие и
еквивалентност.
6. Основни цели на предприятието
В управленската дейност на всяко предприятие съществено значение има определянето на
целите и разработването на планове за тяхното постигане. Основните цели на едно
предприятие са:
­Оцеляване – характерно е за всички организации, защото се стремят да продължат
съществуването си колкото се може по-дълго.
­Ефикасност – да разполага с ограничени средства и да постигне максимум на коя и
да е друга цел: растеж, качество, печалба и пр. В определена степен ефикасността
може да бъде цел, от която са заинтересовани всички групи на организацята.
Възможно е например ръководителите да са заинтересовани най-вече от
оцеляването и тогава ефикасността може да бъде начин за постигане на това
оцеляване. За собствениците на предприятието ефикасността означава възможни
по-големи печалби и следователно максимизиране на рентабилността на техните
инвестиции.
­Контрол – контролът като цел се отнася до осигуряването на независимост
­Растеж – всички организации изпитват естествено силен стремеж към растеж и това
се дължи на различни причини. От една страна, всички вътрешни агенти и особено
ръководителите и изпълнителите получават в следствие на растежа персонални
изгоди във вид на по-големи заплащания, възможности за издигане, повече власт и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стратегически мениджмънт

Стратегическият мениджмънт акцентира върху вземането на стратегически решения и предприемането на стратегически действия. Изисква лидерство, влияние, поддръжка, способности, култура, мотивация, обучение, комуникации и др....
Изпратен от:
bultraaa
на 2012-02-10
Добавен в:
Лекции
по Стратегическо управление
Статистика:
77 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Стратегическо управление
Тест по бизнес стратегии за магистърска степен
междинен тест по Стратегическо управление за Студенти от 5 курс
Това е междинен тест, който се дава по време на лекции. Възможно е освобождаване от изпит чрез него. Подходящ е за студенти от широк кръг изучавани дисциплини - Стратегическо управление, Бизнес администрация, Управление на бизнес процеси, Мениджмънт, Основи на управлението. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
22
1
1 мин
27.10.2016
Тест по стратегически мениджмънт
изпитен тест по Стратегическо управление за Студенти от 5 курс
Тест от 30 въпроса за студентите от икономическите специалности в Нов Български Унвиерситет. Вси1ки въпроси за затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
30
34
1
5 мин
10.11.2014
» виж всички онлайн тестове по стратегическо управление

Стратегически мениджмънт

Материал № 807538, от 10 фев 2012
Свален: 77 пъти
Прегледан: 142 пъти
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 4,814
Брой символи: 32,433

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегически мениджмънт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала