Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
Социални проблеми и обществено мнение
"Спиралата на мълчанието. Общественото мнение в нашата
социална черупка. "
Проблемите, свързани с ролята и значението на общественото мнение в живота
на обществото винаги са занимавали десетилетия и векове прозорливите умове на
човечеството. В днешно време понятието се възприема като познато. Това кара хората да
мислят, че са наясно и с неговото съдържание В общия случай представата за
съдържанието на понятието „обществено мнение” се изчерпва с разбирането, че това е
отношението на хората към различни проблеми от социалната действителност. Тази най-
обща представа за общественото мнение е причина твърде често да се пренебрегва
въпросът за неговата сложна и динамично променяща се социална природа. Научните
спорове относно дефинирането на понятието „обществено мнение” се разгарят с особено
острота през 60-те години на 20-ти век (но изразът датира още от времето на Макиавели).
Изследователката на общественото мнение Е. Ноел-Нойман твърди, че „общественото
мнение е- съгласие между хората, принадлежащи към дадена социална общност, по
определен практически, или ценностно схващан въпрос. В книгата си „Спиралата на
мълчанието. Общественото мнение- нашата социална черупка” разглежда в исторически
план концепцията за „спиралата на мълчанието”- груповия конформизъм на хората от
гледна точка на страхът от изолация , както и влиянието на масмедиите върху
общественото мнение.
Най-общо, смисълът на идеята за т.нар. спирала на мълчанието е в поведението
на мълчаливото мнозинство в случаите, когато в обществото се появяват две взаимно
изключващи се или крайно противоречиви едно на друго мнения. Естествено,
привържениците на всяко от двете противостопщи си мнения се стремят да привлекат на
своя страна колкото е възможно повече привърженици или с други думи, да спечелят на
своя страна общественото мнение. Но в повчето случаи двете спорещи страни се изправят
първоначално пред едно мълчаливо мнозинство, което все още не е готово да даде своята
оценка. То приема мълчаливо аргументите на спорещите, както и взаимно отправяните
критики. Подобно на движение по спирала, с всеки изминал ден все по-голяма част от
„мълчаливото мнозинство” възприема или отхвърля новото нетрадиционно мнение и
постепенно накланя везните на общественото мнение „за” или „против” него. Така се
достига до момента, когато от мълчаливо, мнозинството се превръща в действено и
активно, в подкрепа на една от двете противистоящи си тези. Ноел-Нойман твърди, че
готовността и волята да се говори по определени въпроси, се влияе до голяма степен от
възприятието на климата на мнение, ако климатът на мнение е срещу лицето, това лице ще
запази мълчание. Климатът обхваща индивида отвън изцяло,човек не би могъл да го
отдели- при все това той остава в него, което влияе върху неговото състояние. Спиралата
на мълчанието е своеобразна реакция на промените, които настъпват в климата на мнение.
1
В понятието „климат на мнение”, в много голяма степен от общественото мнение,се
съдържа представата за честотата на разпределение,на силното взаимодействие между
различни и най-протоворечиви тенденции. Мотивираща сила за това мълчание е страхът
от изолация.
Теорията на Елизабет Ноел-Нойман може да се възприеме, както като отнасяща се
до човека на индивидуално ниво, така и в по-общ контекст- тя е и социален модел, който
обяснява динамиката на общественото мнение. Наред с вътрешното пространство на
своите мисли и чувства, всеки индивид е свързан не само с определен кръг /семейство,
колеги, приятели/, но и с множеството хора в едно по-голямо социално пространство на
улицата, в обществения транспорт, в обществените заведения и т.н. Нормалният човек се
предполага, че винаги е наясно дали има одобрението на обществеността или е под
нейното критично наблюдение. И тогава съответно ориентира своето поведение,
съобразено с това обстоятелство. Страхът от изолация, от незачитане, от липса на
внимание, това всъщност държи нащрек вниманието на човека към обкръжаващия го свят,
към обществеността, разглеждана като определено състояние на съзнанието. Всеки човек
има потребност от одобрение, зачитане и уважение, от страна на околните. В
екзистенциален план това отразява човешкото несъвършенство, неговата зависимост от
присъдата на околните, неговата чувствителна „социална черупка”. От друга страна са
медиите- тази огромна сила, която системно ни залива (едностранно) с определена
информация и картини, които повторени достатъчно пъти във времето стават истина в
нашите очи. Авторката представя индивида донякъде в безизходица едва ли не, под
влиянието на медиите във формирането на общественото мнение (която безпомощност е
оспорена от някои автори ). Ноел-Нойман приема, че средствата за масово осведомяване са
централната машина за разпространение на становищата на мнозинството, и журналистите
всъщност имат силата да взимат решения за това. Колкото повече преобладаващото
мнение е представено в медиите, толкова повече и опозицията мълчи, заради
конформизма, който усилва ефекта. Средствата за масово осведомяване може да повлияят
на спиралата на мълчанието по три начина: те оформят впечатления, за които мненията са
доминантни, оформят впечатления, за които мненията се увеличават, и оформят
впечатления, за които могат да се изкажат становища в обществото, без да става човекът
изолиран. Елемент на противоречие като предпоставка за евентуална изолация настъпва в
момента на сблъсък на противоречиви или противоположни мнения, когато твърдо
установеното обществено мнение, традицията или обичаят са нарушени, поради
формирането на нови ситуации, нови виждания или когато се преобразуват
съществевуващи становища. В подобни съсояния или ситуации човек може да изрази
публино своето мнение по проблема без опасност да се изолира или механично и
безкритично да приеме мнението на другите. В тези случаи особено категорично
проличава натиска на обществеността и конформизма към всеобщо одобрените мнения и
начини на поведение, които съхраняват определен ред в обществото и една система от
общочовешки ценности.
Възможно е Ноел-Нойман да отива твърде далеч в позицията си за конформизма,
особено с оглед на факта, че изобщо липсва универсална приложимост и потвърждение на
експериментите за конформизъм. Малцинство може да доминира, дори ако масите имат
различно мнение, в крайна сметка всички знаем историята за детето, което каза истината,
че царят е гол, докато възрастните „конформно” си мълчат. Спиралата на мълчанието като
2
теория е доста приложими в ситуации, в които мненията не са от толкова голяма
значимост. Например един лидер, независимо какъв, чиито глас се чува, би ли променил
становището си, за да е конформен с масите, или обратно ? Бих се съгласила с гледната
точка, че спиралата на мълчанието е по-полезна да се прилага в ситуации, когато се
обяснява защо хората са променили становищата си в условията на малка група например,
и то особено когато са сами в твърденията си, отколкото да правим генерални заключения
за социални теории и влияние на масмедиите върху общественото мнение.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 яну 2019 в 15:23 ученик на 24 години от София - 054 СОУ "Св. Иван Рилски", випуск 2013
19 апр 2018 в 18:32 ученик на 27 години от Русе - СОУ "Климент Охридски", випуск 2011
25 май 2017 в 09:50 в момента не учи на 54 години
11 мар 2017 в 12:25 ученичка на 24 години от Ямбол - ПГИ "Г. С. Раковски", випуск 2014
26 яну 2017 в 16:31 студент на 26 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Педагогка, специалност - Педагогика, випуск 2020
29 юни 2016 в 16:47 студент на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2018
22 май 2016 в 11:49 студент на 27 години от София - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, факулетет - Библиотечно-информационни технологии, специалност - Библиотекознание и библиография, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Спиралата на мълчанието

29 апр 2009
·
65
·
3
·
566
·
76

В тази работа искам да анализирам феномена наричан „спиралата на мълчание”. Феноменът е известен отдавна. Однак, свое име получава само през 60-те гг. на 20 век от доктора по философия и икономика...
 

Експозе

27 сеп 2009
·
106
·
4
·
473
·
293

Още в началото на обучението ми в магистърска програма „Приложна социална психология” имах нагласата за по-задълбочена подготовка в социалната психология, защото оценях едно от най-важните и качества – приложността. Тя е търсена за конкретни...
 

Социалнопсихологическа характеристика на общуването

01 дек 2006
·
1,768
·
13
·
1,417
·
189
·
1

Общуването е сложно явление и заради това е предмет на изучаване от
много науки. В генетичен план, общуването възниква едновременно с човешката дейност.
 

Науката социална психология и нейното приложение в туризма

15 ное 2009
·
139
·
2
·
439

Какво е социална психология? История и актуални теми. За какво може да ни послужи социалната психология в Туризма...
 

Същност на конфликта

26 фев 2008
·
402
·
13
·
2,655
·
137

Конфликтът не е задължително лош, независимо че сме склонни да го мислим за нещо изцяло отрицателно.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
770
1
25.09.2012
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,185
2
20.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Социални проблеми и обществено мнение

Материал № 806722, от 08 фев 2012
Свален: 27 пъти
Прегледан: 55 пъти
Предмет: Психология
Тип: Анализ
Брой страници: 3
Брой думи: 939
Брой символи: 5,826

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социални проблеми и обществено мнение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения